นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
Ico64
ปวีณ์นุช ชูทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

19 พฤษภาคม 2557
Ico48
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ลงแผ่น CD
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
สืบเนื่องจากช่วงนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ในช่วงการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 นั้น หน่วยทะเบียนฯ (บัณฑิตศึกษา) จึงขอแจ้งรายละเอียดการเพิ่มข้อมูลเอกสารรายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report) ที่ได้จาก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1008
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2557 11:15
21 เมษายน 2557
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ถึง 1/2556 ดังนี้ รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2556 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ นางนพวรรณ ฉิ้มสังข์ รหัสนักศึกษา 4910630005 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวาริ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1176
เมื่อ: 21 เมษายน 2557 10:02
Ico48
รับสมัครทุนเรียนปริญญาโท ณ ประเทศนิวซีแลนด์
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แก่ผู้สนใจชาวไทยจำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน 9มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ในกลุ่มสาขา ได้แก่ 1.Agriculture Development ครอบคลุมการบริหารธุรกิจและการจัดการการเกษตร กระบวนการผลิต ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1040
เมื่อ: 21 เมษายน 2557 09:31
01 เมษายน 2557
Ico48
แจ้งกำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ช่วงนี้เป็นฤดูกาลสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้จบการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 หน่วยทะเบียนฯ (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอแจ้งข้อมูลกำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาครบถ้วน จากบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ กรณีที่ 1 ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 986
เมื่อ: 01 เมษายน 2557 11:52
25 มีนาคม 2557
Ico48
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
แจ้งข่าวการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2557 โดยกองทะเบียนฯ แจ้งว่า 1) ไม่อนุญาตให้มีการผ่อนผันการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 2) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนภายหลังจากวั...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1818
เมื่อ: 25 มีนาคม 2557 12:57
05 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากโครงการ "Grad Sharing"
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้เดินทางสัญจรเยือนคณะต่างๆ ตามโครงการ "Grad Sharing" และได้มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจและผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาศึกษา ท่านสามารถ Downloa...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1106
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2557 11:40
19 พฤศจิกายน 2556
Ico48
โครงการสัปดาห์บัณฑิตศึกษา (Graduate Study Week) ครั้งที่ 1
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สัปดาห์บัณฑิตศึกษา (Graduate Study Week) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร หลักสูตร ตลอดจนทุนการศึกษาใน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 938
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2556 13:49
14 ตุลาคม 2556
Ico48
พี่คะ...เทอมนี้ หนูจะต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่คะ???
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
สืบเนื่องมาจาก การชำระค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2556 นี้ มีเจ้าหน้าที่ภาควิชาและนักศึกษา สอบถามกันเข้ามาเรื่องการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการกำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนการลงทะเบียน โดยไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1165
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2556 16:27
Ico48
เมือกหอยทาก คือ อะไร ?
ใน นานาสาระ, เรื่องทั่วไป, เรื่องน่ารู้
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
จากที่เราเคยได้ยินมาว่าหอยทากทุกตัวเวลาเดินเราจะเห็นเป็นเหมือนคราบน้ำทางยาวตามตัวหอยทากแล้วเค้าก็บอกต่อๆกันมาว่านี่แหละเมือกหอยทาก เราทำความรู้จักเมือกหอยทากกันดีกว่าคะ เมือกหอยทาก หรือ Snail Slime คือสารคัดหลั่งของหอยทากที่ผลิตมาเพื่อประโยชน์สำหรับการปกป้องผิวของหอยทากทั้งที่ใช้สำหรับการเคลื่...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1539
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2556 09:14
30 กันยายน 2556
Ico48
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน...อยู่ไหนเอ่ย
ใน บัณฑิตศึกษา NR
โดย Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
นักศึกษาหลายๆ คน อาจสงสัยว่า ทำไมรอรับใบเสร็จที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ใบเสร็จสีเหลือง) อยู่นาน...ไปติดต่อที่ภาควิชา, คณะแล้วก็ยังไม่ได้รับ ทั้งนี้ กองคลัง ได้ยกเลิกการออกใบเสร็จตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2556เป็นต้นไป โดยการออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถพิมพ์ได้จาก https://sis...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1361
เมื่อ: 30 กันยายน 2556 11:45