นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปลือน ณ มณี
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

04 สิงหาคม 2558
Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU. ตอนที่ 3
ใน งานของฉัน
โดย เปลือน ณ มณี
ย้อนอดีตตอนที่ 3 ตอนที่ 3 จะเล่าเรื่องที่มีผู้บันทึกขอมา คือ อยากจะให้ผมร้องเพลงน้ำตาพิมพ์ดีดพร้อมอักเสียงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า เสียงอาจจะไม่เพราะแต่ก็พอฟังได้ อย่างน้อยที่สุดสมัยประมาณ ปี 2522 ผมคนหนึ่งที่เป็นนักร้องประจำวงดนตรีของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1124
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2558 14:29
13 กรกฎาคม 2558
Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU.ตอนที่ 2
ใน งานของฉัน
โดย เปลือน ณ มณี
สมันนั้นมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่พักพิงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในม.อ.หน่วยงานใหญ่ในปัจจุบัน เช่น คณะแพทย์ฯ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต้องอาศัยคณะวิศวะฯ เป็นที่ทำงานและการเรียนการสอน ไปหาหมอก็ต้องไปที่ตึกคณะวิศวะฯ แต่เท่าที่สังเกตจะให้บริการกับบุคลากรของ ม.อ. เป็นส่วนใหญ่ - หน่ว...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1207
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2558 16:08
29 มิถุนายน 2558
Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU.
ใน งานของฉัน
โดย เปลือน ณ มณี
ย้อนอดีตตอนที่ 1 ปีพ.ศ. 2519 ได้เข้ามาทำงานอยู่ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ รวมแล้วประมาณ 39 ปี ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรและก่อนเกษียณอายุราชการอยากจะเล่าความเป็นอยู่สมัยก่อนให้น้อง ๆ ทราบพอเป็นสังเขป - ได้เข้ามาทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ โดย...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1389
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2558 10:40
29 เมษายน 2558
Ico48
การบริหารจัดการดูแลโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ดี
ใน บริการจัดการพัสดุ
โดย เปลือน ณ มณี
การควบคุมดูแลโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ดีนอกจากการดูแลซ่อมแซมแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องดำเนินการ คือ รายชื่อโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างซึ่งจะต้องมีทะเบียนควบคุมเหมือนกับครุภัณฑ์เช่นกันเพื่อจะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องในกรณีที่มีการรื้อถอนและอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีข้อมูลด้านนี้ ซึ่งโรงเรือนดังกล่าว...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1594
เมื่อ: 29 เมษายน 2558 09:53
31 มีนาคม 2558
Ico48
การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดี
ใน บริการจัดการพัสดุ
โดย เปลือน ณ มณี
การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดีและถูกต้อง สิ่งที่จะต้องทราบก่อนการซ่อมบำรุง คือแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ และจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ คือ จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีตกลงราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีสอบราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีประกวดราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีพิเศษ จัดซ่อมบำรุงโดยวิ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1226
เมื่อ: 31 มีนาคม 2558 15:22
23 มีนาคม 2558
Ico48
ทัศนศึกษาเกาหลี
ใน ภาพข่าวชาวสัตวศาสตร์
โดย เปลือน ณ มณี
ทัศนศึกษาเกาหลี 5-10 มี.ค.58 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยฯ และคณะทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการให้ผู้เกษียณอายุราชการได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ (เกาหลีใต้) กระผมและผู้ติดตามรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ เมื่อนำมาเปร...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 637
เมื่อ: 23 มีนาคม 2558 14:44
27 มกราคม 2558
Ico48
การจัดซื้อวัสดุที่ดี
ใน บริการจัดการพัสดุ
โดย เปลือน ณ มณี
การจัดซื้อวัสดุที่ดีและถูกต้อง สิ่งที่จะต้องทราบก่อนการจัดซื้อ คือแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ และจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ คือ 1. จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 2. จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 3. จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา 4. จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 5. จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 927
เมื่อ: 27 มกราคม 2558 15:03
29 กันยายน 2557
Ico48
การบริหารจัดการครุภัณฑ์
ใน บริการจัดการพัสดุ
โดย เปลือน ณ มณี
ด้วยเหตุที่ว่าเป็นคนที่ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ ปัญหาที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี คือ เวลาที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีมักจะมีปัญหาเรื่องครุภัณฑ์อยู่ไม่ตรงตามรายการที่คณะฯ ส่งให้ภาควิชาฯ เพราะครุภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ มีจำนวนมาก (ตั้งปีพ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน) อยู่กระจัดกระจายตามหมวดต่าง ๆ และที่สถ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1031
เมื่อ: 29 กันยายน 2557 15:22
22 มกราคม 2553
Ico48
ภาพทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย
ใน ภาพข่าวชาวสัตวศาสตร์
โดย เปลือน ณ มณี
ประมวลภาพทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 17-19 มค,.53 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย จำนวน 99 คน ในการไปครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA (UPM) และ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2976
เมื่อ: 22 มกราคม 2553 16:23