นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปลือน ณ มณี
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

post

04 August 2015
Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU. ตอนที่ 3
in งานของฉัน
By เปลือน ณ มณี
ย้อนอดีตตอนที่ 3 ตอนที่ 3 จะเล่าเรื่องที่มีผู้บันทึกขอมา คือ อยากจะให้ผมร้องเพลงน้ำตาพิมพ์ดีดพร้อมอักเสียงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า เสียงอาจจะไม่เพราะแต่ก็พอฟังได้ อย่างน้อยที่สุดสมัยประมาณ ปี 2522 ผมคนหนึ่งที่เป็นนักร้องประจำวงดนตรีของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 895
at: 04 August 2015 14:29
13 July 2015
Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU.ตอนที่ 2
in งานของฉัน
By เปลือน ณ มณี
สมันนั้นมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่พักพิงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในม.อ.หน่วยงานใหญ่ในปัจจุบัน เช่น คณะแพทย์ฯ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต้องอาศัยคณะวิศวะฯ เป็นที่ทำงานและการเรียนการสอน ไปหาหมอก็ต้องไปที่ตึกคณะวิศวะฯ แต่เท่าที่สังเกตจะให้บริการกับบุคลากรของ ม.อ. เป็นส่วนใหญ่ - หน่ว...
Flowers: 7 · Comments: 7 · Read: 1000
at: 13 July 2015 16:08
29 June 2015
Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU.
in งานของฉัน
By เปลือน ณ มณี
ย้อนอดีตตอนที่ 1 ปีพ.ศ. 2519 ได้เข้ามาทำงานอยู่ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ รวมแล้วประมาณ 39 ปี ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรและก่อนเกษียณอายุราชการอยากจะเล่าความเป็นอยู่สมัยก่อนให้น้อง ๆ ทราบพอเป็นสังเขป - ได้เข้ามาทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ โดย...
Flowers: 10 · Comments: 4 · Read: 1166
at: 29 June 2015 10:40
29 April 2015
Ico48
การบริหารจัดการดูแลโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ดี
in บริการจัดการพัสดุ
By เปลือน ณ มณี
การควบคุมดูแลโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ดีนอกจากการดูแลซ่อมแซมแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องดำเนินการ คือ รายชื่อโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างซึ่งจะต้องมีทะเบียนควบคุมเหมือนกับครุภัณฑ์เช่นกันเพื่อจะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องในกรณีที่มีการรื้อถอนและอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีข้อมูลด้านนี้ ซึ่งโรงเรือนดังกล่าว...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1351
at: 29 April 2015 09:53
31 March 2015
Ico48
การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดี
in บริการจัดการพัสดุ
By เปลือน ณ มณี
การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดีและถูกต้อง สิ่งที่จะต้องทราบก่อนการซ่อมบำรุง คือแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ และจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ คือ จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีตกลงราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีสอบราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีประกวดราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีพิเศษ จัดซ่อมบำรุงโดยวิ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1000
at: 31 March 2015 15:22
23 March 2015
Ico48
ทัศนศึกษาเกาหลี
in ภาพข่าวชาวสัตวศาสตร์
By เปลือน ณ มณี
ทัศนศึกษาเกาหลี 5-10 มี.ค.58 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยฯ และคณะทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการให้ผู้เกษียณอายุราชการได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ (เกาหลีใต้) กระผมและผู้ติดตามรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ เมื่อนำมาเปร...
Flowers: 9 · Comments: 4 · Read: 494
at: 23 March 2015 14:44
27 January 2015
Ico48
การจัดซื้อวัสดุที่ดี
in บริการจัดการพัสดุ
By เปลือน ณ มณี
การจัดซื้อวัสดุที่ดีและถูกต้อง สิ่งที่จะต้องทราบก่อนการจัดซื้อ คือแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ และจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ คือ 1. จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 2. จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 3. จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา 4. จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 5. จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 728
at: 27 January 2015 15:03
29 September 2014
Ico48
การบริหารจัดการครุภัณฑ์
in บริการจัดการพัสดุ
By เปลือน ณ มณี
ด้วยเหตุที่ว่าเป็นคนที่ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ ปัญหาที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี คือ เวลาที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีมักจะมีปัญหาเรื่องครุภัณฑ์อยู่ไม่ตรงตามรายการที่คณะฯ ส่งให้ภาควิชาฯ เพราะครุภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ มีจำนวนมาก (ตั้งปีพ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน) อยู่กระจัดกระจายตามหมวดต่าง ๆ และที่สถ...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 856
at: 29 September 2014 15:22
22 January 2010
Ico48
ภาพทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย
in ภาพข่าวชาวสัตวศาสตร์
By เปลือน ณ มณี
ประมวลภาพทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 17-19 มค,.53 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย จำนวน 99 คน ในการไปครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA (UPM) และ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบั...
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 2783
at: 22 January 2010 16:23