นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

27 กันยายน 2558
Ico48
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล ซึ่งการตรวจสอบจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตมีหลายวิธีด้วยกัน ยกตัวอย่าง 2 วิธี การหาชนิดสัตว์โดยใช้เทคนิค PCR แล้วนำไปหาลำดับเบสด้วย DNA Sequence เช่นการหาลำดับเบสในส่วน ITS , COI ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดเมื่อได้ลำดับเบสแล้วนำไปเทียบกับฐานข้อม...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 887
เมื่อ: 27 กันยายน 2558 06:24
17 กันยายน 2558
Ico48
บทสวดโพชฌังคปริตร
ใน คนสำคัญ
โดย คิดบวก
เมื่อวานดิฉันได้ชมข่าว ขอให้ประชาชนร่วมสวดมนต์ถวายในหลวงขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ด้วยบทสวดโพชฌังคปริตร ดิฉันไปหาข้อมูลเกี่ยวกับบทสวดดังกล่าว ทั้งบทสวดและคำแปลบทสวดมาให้เพื่อใครสนใจคะ บทสวดนี้เป็นบทสวดสำคัญที่พระสงฆ์นิยมนำมาสวดในงานทำบุญคล้ายวันเกิด หรือสวดเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่เจ็...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1141
เมื่อ: 17 กันยายน 2558 04:55
13 กันยายน 2558
Ico48
Wold HAPEX 2015
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
บรรยากาศงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานาชาติด้านฮาลาล 2558 ซึ่งจะมีจัดการประชุมสัมมนาวิชาการวันที่ 10-11 ที่ผ่านมาแต่งานแสดงสินค้ามีตั้งแต่ 10-13 คะ สำหรับวันที่ 11 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความจำเป็นของการใช้งานวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล โดย คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เลขาธิการสภาธุ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1237
เมื่อ: 13 กันยายน 2558 10:01
08 กันยายน 2558
Ico48
แรงบันดาลใจ
ใน คนสำคัญ
โดย คิดบวก
แรงบันดาลใจ หลายท่านอาจจะได้อ่านข่าวสารของเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพิการไม่มีแขนทั้งสองข้าง ชื่อน้องทาม” หรือ ด.ช.วรรณธนะ คำอินทร์ อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่นำจักรยานคู่ใจร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1230
เมื่อ: 08 กันยายน 2558 04:20
06 กันยายน 2558
Ico48
Thai Coaching Model
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
Thai Coaching Model 1. หัวใจสำคัญของการโค้ชวิถีไทย คือ สติ 2. ต้องอยู่บนพื้นฐานของสติใช้พรหมวิหารธรรม พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้รับการโค้ชด้วยจิต เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับการโค้ชจะต้องมีความรู้สึกศรัทธาและไว้วางใจในตัวโค้ช กระบวนการโค้ชจึงงดงามและนำพาการโค้ชไปสู่ควา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 971
เมื่อ: 06 กันยายน 2558 06:53
28 สิงหาคม 2558
Ico48
Leader as a Coach
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
เพิ่งจบไปสำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Leader as a Coach ก่อนมาอบรมดิฉันไม่รู้จักว่า Coach คืออะไร คิดว่าเหมือนโค้ชฟุตบอลแน่เลยคะ วันแรกที่มาเรียน เมื่อท่านประธานเปิดงาน ท่านวิทยากรก็คุยให้เราเข้าใจคำว่าโค้ช ก็คือคนสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลที่เราดูแลประสบความสำเร็จโค้ชมีความสำคัญเป็นคนที...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1300
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2558 21:55
23 สิงหาคม 2558
Ico48
สปาฮาลาล
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
เดือนกันยายนนี้จะมีงาน HAPEX 2015 ในงานได้ทั้งวิชาการ และจำหน่ายสินค้าฮาลาลทั้งในและนอกประเทศ หลายคนสนใจบริการทั้งการท่องเที่ยว และสปา สำหรับสปาฮาลาลก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสปาฮาลาลก็จะมีข้อปฏิบัติอะไรบ้าง เช่น 1.ต้องมีความเข้าใจวัฒนธรรมของชาวมุสลิม 2.กระบวนการจัดการแ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1193
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2558 16:58
14 สิงหาคม 2558
Ico48
นวัตกรรมด้านการเกษตร
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
การประชุม Research 2BIZ งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม ที่โรงแรมบางกอกชฎา จัดโดยสวก.ในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้งานได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร หรือทางด้านอาหาร เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจวัด โดยมีบริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจเพื่อนำผลง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1475
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2558 02:59
06 สิงหาคม 2558
Ico48
ซ้อมหนีไฟ
ใน คนสำคัญ
โดย คิดบวก
บรรยากาศ ซ้อมอพยพหนีไฟที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยจัดกันวันที่ 5 สิงหาคม 2558 คะ โดยภาคเช้าจะฟังบรรยายจากท่านวิทยากรภายนอก เกี่ยวกับการการจัดทำแผนอพยพหนีไฟ รวมทั้งจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดเพลิงใหม้ในอาคาร อาจใช้อุปกรณ์ที่หาง่าย เช่น ถุงพลาสติกคลุมเพื่อเอาตัวรอดคะ ผู้เข้าฟังทุกท่านก...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1827
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2558 12:55
04 สิงหาคม 2558
Ico48
World HAPEX 2015
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
งานแถลงข่าว งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานชาด้านฮาลาล 2558 (World HAPEX 2015) ซึ่งแถลงข่าวที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยในงานแถลงข่าว กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒน...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1059
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2558 04:49