นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

บันทึก

22 ตุลาคม 2552
Ico48
เมื่อ..กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาถึง
ใน CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โดย พรพนา
อาจจะเป็นโอกาสดีที่ได้ทำงานในคณะใหญ่เช่นคณะวิทยาศาสตร์ เวลามีงานใหม่ๆ ใหญ่ๆมักจะได้รับให้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าไปเป็นกรรมการ จำได้ว่า รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ได้เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1814
เมื่อ: 22 ตุลาคม 2552 15:56
07 สิงหาคม 2552
Ico48
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ใน CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โดย พรพนา
ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2552 เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดบ้านให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ก็เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเช่นกัน โดยจัดระหว่างวันที่ 16-19 ส.ค.52 กิจกรรมมากมายเช่นเดิม สำหรับนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ปีนี้จะจัดเป็นโซนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โซ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1716
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2552 16:41
23 มกราคม 2552
Ico48
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ใน CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โดย พรพนา
การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นงานหลักที่คณะวิทยาศาสตร์จัดเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นแกนนำการจัดกิจกรรมในภาคใต้ตั้งแต่ปีแรกที่มีการเริ่มจัด ถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง คณะฯ ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมมาตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี จนถึงวันนี้ มีนักเรี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3416
เมื่อ: 23 มกราคม 2552 15:19
23 ธันวาคม 2551
Ico48
ระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา (ต่อ)
ใน CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โดย พรพนา
หลังจากการเชิญชวนบุคลากรภาควิชา/สาขาวิชาเข้าไปทดลองใช้ระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดีใจที่ได้รับ e-mail จากน้องกุสุมา+น้องสวลีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เสนอความเห็นมาว่าขอให้ข้อมูล update ก็ขอตอบตรงนี้เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนรู้ร่วมก้น ความทันสมัยของข้อมุล(เคยสอบถามคุณอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1843
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2551 14:11
10 ธันวาคม 2551
Ico48
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ใน CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โดย พรพนา
ถึงเพื่อนๆ สมาชิกภาควิชา/หลักสูตรของคณะวิทยาศาศาสตร์ หลายๆ วันก่อน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ฝึกการดูข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของคณะฯ ในส่วนของข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตอนนี้ได้มีการพัฒนาข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ขึ้นแล้ว และการประเมิน sar ปี 2550 ก็ผ่านไปแล้วด้วยดี ไม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1629
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2551 10:05
08 พฤศจิกายน 2551
Ico48
เพื่อนสอนเพื่อน
ใน CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โดย พรพนา
วันนี้เป็นวันดีที่งานแนะแนวรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ แม้จะมีอุปสรรคคือ ฝนตก อากาศเย็นน่านอน ก็มีนักศึกษามาสนใจฟังการแนะแนว และยื่นใบสมัครเรียนป.โท-เอก มากกว่าปีที่แล้ว ทำเอาน้องผึ้งเจ้าของงานเป็นปลื้มเขียนใบเสร็จไม่ยอมทานข้าวเที่ยง ใบเสร็จรับเงินที่เตรียมไว้ไม่พอ ในขณะที่ผู้สูง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1624
เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2551 15:33
13 กันยายน 2551
Ico48
ระบบสารสนเทศนักศึกษาป.ตรี
ใน CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โดย พรพนา
เมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วสำหรับการต้องมีระบบสารสนเทศมาช่วยงานด้านต่างๆ เพื่อลดขั้นตอน ลดภาระงานต่างๆ รวมทั้งการบริหารข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย เรียกดูได้ แต่มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับข้าราชการที่เหลืออายุน้อยนับจาก 60 ปีในการเข้าใจระบบและทันตามแนวคิดของโปรแกรมเมอร์(สาวน้อยและสวยของคณะวิทยาศ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 18
เมื่อ: 13 กันยายน 2551 11:42
26 ตุลาคม 2550
Ico48
การทำ SAR
ใน CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โดย พรพนา
วันี้เป็นโอกาสดีที่ได้เป็นสมาชิก CoP ประกันคุณภาพ หลังงจากไม่มีเวลาเข้าเป็นสมาชิก เนื่องจากงานมัดตัว ก็ผ่อนและผลัดไปเรื่อยๆ เข้าเรียนรู้วันนี้เป็นการบังคับไปในตัว เป็นเรื่องดีค่ะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2145
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:18