นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

post

22 October 2009
Ico48
เมื่อ..กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาถึง
in CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
By พรพนา
อาจจะเป็นโอกาสดีที่ได้ทำงานในคณะใหญ่เช่นคณะวิทยาศาสตร์ เวลามีงานใหม่ๆ ใหญ่ๆมักจะได้รับให้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าไปเป็นกรรมการ จำได้ว่า รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ได้เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาข...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1691
at: 22 October 2009 15:56
07 August 2009
Ico48
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
in CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
By พรพนา
ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2552 เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดบ้านให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ก็เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเช่นกัน โดยจัดระหว่างวันที่ 16-19 ส.ค.52 กิจกรรมมากมายเช่นเดิม สำหรับนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ปีนี้จะจัดเป็นโซนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โซ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1579
at: 07 August 2009 16:41
23 January 2009
Ico48
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
in CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
By พรพนา
การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นงานหลักที่คณะวิทยาศาสตร์จัดเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นแกนนำการจัดกิจกรรมในภาคใต้ตั้งแต่ปีแรกที่มีการเริ่มจัด ถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง คณะฯ ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมมาตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี จนถึงวันนี้ มีนักเรี...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 3276
at: 23 January 2009 15:19
23 December 2008
Ico48
ระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา (ต่อ)
in CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
By พรพนา
หลังจากการเชิญชวนบุคลากรภาควิชา/สาขาวิชาเข้าไปทดลองใช้ระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดีใจที่ได้รับ e-mail จากน้องกุสุมา+น้องสวลีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เสนอความเห็นมาว่าขอให้ข้อมูล update ก็ขอตอบตรงนี้เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนรู้ร่วมก้น ความทันสมัยของข้อมุล(เคยสอบถามคุณอ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1681
at: 23 December 2008 14:11
10 December 2008
Ico48
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
in CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
By พรพนา
ถึงเพื่อนๆ สมาชิกภาควิชา/หลักสูตรของคณะวิทยาศาศาสตร์ หลายๆ วันก่อน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ฝึกการดูข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของคณะฯ ในส่วนของข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตอนนี้ได้มีการพัฒนาข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ขึ้นแล้ว และการประเมิน sar ปี 2550 ก็ผ่านไปแล้วด้วยดี ไม...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1476
at: 10 December 2008 10:05
08 November 2008
Ico48
เพื่อนสอนเพื่อน
in CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
By พรพนา
วันนี้เป็นวันดีที่งานแนะแนวรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ แม้จะมีอุปสรรคคือ ฝนตก อากาศเย็นน่านอน ก็มีนักศึกษามาสนใจฟังการแนะแนว และยื่นใบสมัครเรียนป.โท-เอก มากกว่าปีที่แล้ว ทำเอาน้องผึ้งเจ้าของงานเป็นปลื้มเขียนใบเสร็จไม่ยอมทานข้าวเที่ยง ใบเสร็จรับเงินที่เตรียมไว้ไม่พอ ในขณะที่ผู้สูง...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1468
at: 08 November 2008 15:33
13 September 2008
Ico48
ระบบสารสนเทศนักศึกษาป.ตรี
in CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
By พรพนา
เมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วสำหรับการต้องมีระบบสารสนเทศมาช่วยงานด้านต่างๆ เพื่อลดขั้นตอน ลดภาระงานต่างๆ รวมทั้งการบริหารข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย เรียกดูได้ แต่มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับข้าราชการที่เหลืออายุน้อยนับจาก 60 ปีในการเข้าใจระบบและทันตามแนวคิดของโปรแกรมเมอร์(สาวน้อยและสวยของคณะวิทยาศ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 18
at: 13 September 2008 11:42
26 October 2007
Ico48
การทำ SAR
in CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
By พรพนา
วันี้เป็นโอกาสดีที่ได้เป็นสมาชิก CoP ประกันคุณภาพ หลังงจากไม่มีเวลาเข้าเป็นสมาชิก เนื่องจากงานมัดตัว ก็ผ่อนและผลัดไปเรื่อยๆ เข้าเรียนรู้วันนี้เป็นการบังคับไปในตัว เป็นเรื่องดีค่ะ
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2011
at: 26 October 2007 11:18