นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อิมจัง
Ico64
ปัญญานุช รักษาชัด
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

02 ธันวาคม 2551
Ico48
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
ใน การบริหารความเสี่ยง
โดย อิมจัง
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้วาระที่ 1 วาระสืบเนื่อง วาระที่ 1.1 ข้อกำหนดและขอบเขตงานโครงการจ้างทีมที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการสืบเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3806
เมื่อ: 02 ธันวาคม 2551 10:10
11 พฤศจิกายน 2551
Ico48
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ใน การบริหารความเสี่ยง
โดย อิมจัง
เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบทางไกล (Telemeeting) พร้อมกันทั้ง ๔ วิทยาเขต ๑ เขตการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ขอเชิญประช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3157
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2551 11:00
17 ตุลาคม 2551
Ico48
ผู้ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงาน
ใน การบริหารความเสี่ยง
โดย อิมจัง
ผู้ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงานตามที่สำนักงานประกันคุณภาพได้ขอข้อมูลของผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ/หน่วยงานและจะนำมาจัดทำเป็น CoP ของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกัน โดนแต่ละคณะ/หน่วยงานมีผู้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6633
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2551 16:54
05 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ที่นั่งเต็มแล้ว!!โครงการบรรยาย เรื่อง กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใน การประกันคุณภาพ
โดย อิมจัง
จากบันทึกที่แล้วที่อิมจังได้ประชาสัมพันธ์"โครงการบรรยาย เรื่อง กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน " ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนั้นมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในโครงการดังกล่าว....เกินเป้าที่ได้วางไว้ค่ะ เท่าที่นับได้ในขณะนี้มีจำนวน 400 ท่านแล้ว (เราตั้งเป้าไว้ที่ 3...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2997
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2551 19:36
30 มกราคม 2551
Ico48
โครงการบรรยาย เรื่อง กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใน การประกันคุณภาพ
โดย อิมจัง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต จำนวน 9 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในการศึกษา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 4320
เมื่อ: 30 มกราคม 2551 11:05
28 มกราคม 2551
Ico48
กลับมาจาก"เขาชันรีสอร์ท"แล้วค่ะ
ใน +.+อยากเล่า...เอ้าเขียน+.+
โดย อิมจัง
วะฮะฮ่า..ก่อนอื่นขอกราบบบบบบสวัสดีทุกๆท่านนะคะ อิอิ กลับมาคราวนี้ไม่ลืมที่จะนำรูปถ่ายสวยๆ (มันต้องใช้เทคนิคการถ่ายกันบ้าง) มาฝากกันค่ะนางแบบก็หากันได้ที่สำนักงานประกันคุณภาพและหน่วยตรวจสอบภายใน(ส่วนใหญ่จะสำนักประกันมากกว่า) โฮะๆๆ เริ่มออกเดินทางกันตอน07.30 ค่ะ โดยทุกคนพร้อมกันที่หน้าสนอ. (แต่รถมา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 35 · อ่าน: 5361
เมื่อ: 28 มกราคม 2551 13:53
24 มกราคม 2551
Ico48
ศุกร์ที่ 25 ม.ค. นี้ สำนักงานประกันคุณภาพไม่อยู่นะเจ้าคะ
ใน +.+อยากเล่า...เอ้าเขียน+.+
โดย อิมจัง
อิอิ พวกเราชาวQA.ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายในไปโครงการพัฒนางานกันค่ะ ที่เขาชันรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง ท่านใดที่ต้องการติดต่อพวกเราสามารถติดต่อพวกเราได้ในวันจันทร์ที่ 28 ม.ค.นี้นะคะแล้วอิมกะอุโยะจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะปล.ลองฟังเพลงดูนะคะ คลายเครียด...(หรือเครียดกว่าเดิม)แล้วเจอกันค่ะ<<ไปก่อนนะคะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 1718
เมื่อ: 24 มกราคม 2551 17:08
21 มกราคม 2551
Ico48
Blog Tag : ความลับของอิมจัง
ใน +.+อยากเล่า...เอ้าเขียน+.+
โดย อิมจัง
ก่อนอื่นขอกราบบบบบบบสวัสดีชาวblogทุกท่านนะคะ ห่างหายไปอีกละ อิอิ แบบว่าเคลียตัวเองไม่ได้ค่ะ พอไปอ่านTag Blog ของคุณลุง(บุญส่ง)สุดที่ร้ากกกกกก*0* ต้องรีบเขียนค่ะเพราะคุณลุงอุตส่าโยนมาให้ เผื่อคุณลุงจะเห็นใจพาไปกิน MK อิอิเรื่องความลับของอิมไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล่าจากสมัยเด็กๆ โ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 34 · อ่าน: 6207
เมื่อ: 21 มกราคม 2551 09:57
07 มกราคม 2551
Ico48
ติดตามรายงานการควบคุมภายใน
ใน การบริหารความเสี่ยง
โดย อิมจัง
จากบันทึกข้อความที่ มอ 001.3/411 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 เรื่อง ติดตามรายงานการควบคุมภายใน (รายงานตามระเบียบฯข้อ 6) ซึ่งกำหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงานส่งรายงานการควบคุมภายในมายังสำนักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2551 นั้น ขณะทางสำนักงานประกันคุณภาพยังได้รับรายงานการควบคุมภายในไม่ครบทีค่ะ ยังเหลื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 3749
เมื่อ: 07 มกราคม 2551 17:54
Ico48
ไอติมที่อร่อยที่สุดในโลก
ใน +.+อยากเล่า...เอ้าเขียน+.+
โดย อิมจัง
วันนี้ดิฉันและอุโยะ ได้ลิ้มลองไอติมที่อร่อยที่สุดในโลก *0* มาค่ะ เพราะวันนี้ kon1kon ได้ซื้อไอติมมาฝาก 2 อัน T_T ซึ้งใจจนน้ำตาไหล ดีใจมากค่ะไม่คิดว่า kon1kon จะซื้อมาให้ตามสัญญาที่บอกไว้ในblogนี้ (ที่ดิฉันกับอุโยะไปโม้ไว้ใน blog ของ kon1kon) ที่จริงเราไปป่วนต่างหากค่ะ <<หลักฐานขอบคุณมากๆเลย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 36 · อ่าน: 5317
เมื่อ: 07 มกราคม 2551 15:37