นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

26 มิถุนายน 2560
Ico48
นวัตกรรมกับองค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
หากลองให้คำจำกัดความคำว่า “นวัตกรรม” น่าจะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทางการผลิต กระบวนการ หรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือน่าจะหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ ซึ่งเมื่อมีการนำนวัตกรรมมาใช้แล้ว ย่อมมีการคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้ควรต้องดีกว่าเดิม หันมามองในปัจจุบันมีการนำนวัตก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1260
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 01:25
19 มิถุนายน 2560
Ico48
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
“การตลาด” ถือเป็นตัวช่วยธุรกิจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การตลาดยุคคลาสสิกจนมาถึงในปัจจุบันเป็น การตลาดยุค 4.0 เราจะมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยให้องค์กรดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบ้าง 1.ตอบสนองตัวตนของคนยุคใหม่ ผู้คนในยุคนี้เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า GENERATION ME เป็นยุคที่ผู้คนสนใจแต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 681
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2560 00:22
12 มิถุนายน 2560
Ico48
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การรักษาผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในขณะที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูงซึ่งส่งผลให้อัตราการย้ายงานสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงไว้จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ผู้นำในองค์กรควรตระหนักว่าผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรนั้นทำงานเพื่ออ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 966
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2560 01:28
05 มิถุนายน 2560
Ico48
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เคยถามถึงคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นคนเก่งขององค์กร หรือที่เราเรียกว่า Talent หรือ High Potential นั้นว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรบ้าง คำตอบที่ได้มานั้น ก็มีทั้งต้องมีความรู้ที่ลึก และกว้าง มีทักษะที่เพียบพร้อมในการทำงาน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการทำงานในองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีคุณสม...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1296
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2560 01:11
28 พฤษภาคม 2560
Ico48
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การวางแผนงานกับเป้าหมายทางด้านกำไร ยอดขาย ยอดการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน หรือเป้าหมายการคิดค้นสินค้าใหม่ ๆ ฯลฯเป้าหมายเหล่านี้จะไม่สามารถบรรลุได้เลยถ้าเราไม่มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำเป้าหมายใหม่ แล้วฝ่ายบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และต้องวางแผนอะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 953
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 21:39
22 พฤษภาคม 2560
Ico48
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง"
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ต้องยอมรับว่า HR ถือเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง และความท้าทายขององค์กร 4.0 ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ Human Resource Management (HRM) และ Human Resource Development (HRD) เนื่องจากการบริหารจัดการคน และองค์กรแบบ Right Size-Righ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1023
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2560 01:31
14 พฤษภาคม 2560
Ico48
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ไทยแลนด์4.0มีลักษณะอย่างไร ? “ประเทศไทย4.0”เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่“Value–Based Economy”หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์”ไปสู่ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1008
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2560 23:07
07 พฤษภาคม 2560
Ico48
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต และคงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไปนั้น ภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการทุกๆ คน ตลอดจนองค์กรธุรกิจต้องทำนั้นก็คือการดึงดูดลูกค้า และรักษาพวกเขาเอาไว้ ซึ่งหลักการง่ายๆ ก็มีอยู่แค่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการทำให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจในสินค้าและบริการของเราอยู่ตลอดเวลา ในขณะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 997
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2560 23:15
30 เมษายน 2560
Ico48
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ในบรรดาสื่อทั้งหลาย สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถาในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้น และถ่ายท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 929
เมื่อ: 30 เมษายน 2560 23:53
22 เมษายน 2560
Ico48
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ เป็นมุมมองอีกด้านเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจบริการ รวมถึงธุรกิจที่ต้องมีบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ซึ่งจะสัมพันธ์กับ การให้บริการลูกค้าด้วยหลักการ CARE ซึ่งผู้ให้บริการต้องมีทักษะการบริการที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 977
เมื่อ: 22 เมษายน 2560 17:02