นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

13 พฤษภาคม 2553
Ico48
การบริหารงานแนวใหม่
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
แนวคิดธุรกิจแบบแกะดำ- สังคมจะไปข้างหน้าได้ ต้องเชื่อใน กระบวนการที่ยุติธรรม (Fair Process) ไม่ใช่ ผลลัพธ์ที่ยุติธรรม (Fair Result) และ Fair Process จะเกิดขึ้นได้ ผู้นำจะต้องมีคุณธรรม และความซื่อสัตย์ และที่สำคัญ ผู้นำจะต้องมี passion ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย อย่าทำแค่พอผ่าน ห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1753
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2553 16:02
02 พฤษภาคม 2553
Ico48
คิดนอกกรอบเพื่อพัฒนางาน
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
มาฝึกคิดนอกกรอบกันเถอะ"ความคิดสร้างสรรค์" หรือ "ครีเอทีฟ" นั้น บางทีก็ต้องเริ่มต้นจากการ "คิดนอกกรอบ"คำถามแรกของการคิดนอกกรอบก็คือ ทำไมต้องเหมือนกับสิ่งที่เป็นมาและที่ดีกว่าเป็นอย่างไรเรื่องที่ 1 เป็นเรื่องครูในโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งให้นักเรียนชั้น ป.3 แต่งเรียงความเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1469
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2553 17:34
25 เมษายน 2553
Ico48
เกร็ดความรู้งานบริการ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
3 วิธีในการรักษาลูกค้าให้อยู่มือ ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอด ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จได้ก็คือลูกค้า ถึงได้มีคำกล่าวไว้ให้จำขึ้นใจว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการบริการ จำเป็นจะต้องดูแล เอาใจใส่ลูกค้าให้มาก หากให้บริการไม่ดี ก็อาจเสีย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1803
เมื่อ: 25 เมษายน 2553 16:18
11 เมษายน 2553
Ico48
Service Mind ยุคโลกาภิวัตน์
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การมีหัวใจบริการ (Service Mind) ยุคโลกาภิวัตน์นี้ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างมุ่งแข่งขัน เพื่อแย่งชิงลูกค้า ใครมีลูกค้ามาก และลูกค้าพึงพอใจ ก็จะมีลูกค้าติดตามใช้บริการ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากลูกค้ามาใช้บริการแล้วไม่พึงพอใจ ก็จะไปหาแหล่งการให้บริการใหม่ และยังบอกต่อไปยังคนอื่นด้ว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2391
เมื่อ: 11 เมษายน 2553 16:40
04 เมษายน 2553
Ico48
Service Mind
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การปรับพฤติกรรมเพื่อสร้าง “ จิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind) ”ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนั้น “จิตสำนึกในการให้บริการ” เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งด่านหน้าสุดของผู้มาใช้บริการคือ สำนักงานเลขานุการ โดยเฉพาะ “ลูกค้า” ที่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2036
เมื่อ: 04 เมษายน 2553 17:48
27 มีนาคม 2553
Ico48
Service Mind
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในงานบริการ (Service Mind) ตอน สร้างทีมงานนำบริการการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มิใช่เกิดขึ้นจากการทำงานของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น การบริการที่สามารถนำความพอใจ ความประทับใจแก่ลูกค้าได้นั้น ย่อมเกิดขึ้นจากความร่วมมือ การร่วมแรง ร่วมใจกันของคนมากกว่าหนึ่งคน ดังนั้น “ ทีมงาน&r...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2008
เมื่อ: 27 มีนาคม 2553 18:02
12 มีนาคม 2553
Ico48
ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
The Power of Positive Thinkingสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่โลกมีแง่มุมมากมายให้มอง แต่อยู่ที่เราจะเลือกมองมุมไหน โลกใบนี้ มีมุมดีๆให้มอง แค่มองเห็นว่า…* ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้…แต่ทุกปัญหาแก้ไขได้* สิ่งร้ายๆ จะมาพร้อมกับสิ่งดีๆ เสมอ* ความมืดในเวลากลางคืนมีแต่ 12 ชั่วโมง* หลังฝนตกหนักแล้วฟ้า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1543
เมื่อ: 12 มีนาคม 2553 18:10
04 มีนาคม 2553
Ico48
เครื่องผลิตน้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ตามที่ได้แจ้งเรื่องเครื่องผลิตน้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เสีย และฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือได้ดำเนินการจัดทำควบทั้งในส่วนของ preventive และการซ่อมด้วย ซึ่งจากการซ่อมในครั้งนี้ฝ่ายซ่อมบำรุงฯ ได้สรุปผลจากการดำเนินการดังนี้ 1. เปลี่ยนไส้กรอง 3 ชุด2. ล้างระบบถังสำหรับขั้นตอนในการดำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1851
เมื่อ: 04 มีนาคม 2553 18:59
22 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
เครื่องผลิตน้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
แจ้งเพื่อทราบขณะนี้เครื่องผลิตน้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ งด การให้บริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเครื่องผลิตน้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน หากได้ดำเนินการซ่อมเสร็จสิ้นจะได้รีบแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบโดยทั่วกัน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1546
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2553 14:40
16 มีนาคม 2551
Ico48
ใช้ PDCA cycle อย่างไรจึงจะ WORK ?
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การใช้ PDCA cycle สำหรับการปฏิบัติงานการนำ PDCA cycle มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและตระหนักในการนำ PDCA cycle มาใช้ขับเคลื่อนสำหรับการปฏิบัติงานของตน ดังนั้นจึงขออธิบายนิยามของ PDCA cycle อีกครั้ง อาจเป็นสำนวนที่ว่า &l...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 13872
เมื่อ: 16 มีนาคม 2551 13:09