นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

16 เมษายน 2560
Ico48
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
กลยุทธ์สำคัญในยามที่เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในช่วงชะลอตัว ถดถอย สิ่งที่สำคัญที่ทุกคนในองค์กรคงต้องเตรียมตัว เตรียมใจว่า "เราต้องร่วมกันเสริมสร้างความแข็ง แกร่งในทุกๆ ด้าน" หมั่นตรวจสอบผลการดำเนินงานของตนเองในแต่ละฝ่ายตลอดเวลา ขยันติดตามและตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน ยอดขาย และต้องศึกษาให้เข้าใจถึง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 679
เมื่อ: 16 เมษายน 2560 22:56
10 เมษายน 2560
Ico48
Customer Relationship Management : CRM
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ : CRM เป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่นักบริหารทั่วโลกให้ความสำคัญและเกิดความสนใจว่าคืออะไรนำมาปรับใช้ในองค์กรอย่างไรจะเกิดประโยชน์หรือไม่ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ : CRM ) ความหมาย(Customer Relationship Management : CRM) เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 750
เมื่อ: 10 เมษายน 2560 00:18
02 เมษายน 2560
Ico48
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดแบบนี้การตัดสินใจลงทุนทำอะไรสักอย่างนับเป็นเรื่องสร้างความลำบากใจให้กับผู้ประกอบการหรือองค์กรไม่น้อย โดยเฉพาะการกระตุ้นยอดขายด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางจำพวกสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ไปจนถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายที่หนักหนาเอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 767
เมื่อ: 02 เมษายน 2560 15:32
27 มีนาคม 2560
Ico48
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
องค์กรสมัยใหม่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ มุ่งประเด็นในการสร้างแบรนด์ของสินค้าไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ และกำลังขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังและเป็นระบบ 1. สร้างสัญลักษณ์ตัวแทน สินค้า บริการ สถานที่ คน องค์กร หรือ แม้แต่ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นชื่อ สัญลั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 792
เมื่อ: 27 มีนาคม 2560 00:20
19 มีนาคม 2560
Ico48
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การตลาดปัจจุบันในเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเดียว อาจไม่ได้ช่วยให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากนัก แต่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเห็นถึงความคุ้มค่าและไม่เปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าจากองค์กรที่เป็นคู่แข่ง จึงทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้าง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 767
เมื่อ: 19 มีนาคม 2560 23:41
12 มีนาคม 2560
Ico48
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
Proactive Behavior หรือ Self-Starting Behavior นั้น คือการทำงานอย่างมีการ เตรียมการณ์ที่ดี เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อหวังผลความเป็นเลิศในงานของตนเอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอ ให้ผู้อื่นมาบอกในสิ่งที่เราควรทำ หรือไม่ต้องรอจนกระทั่ง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1099
เมื่อ: 12 มีนาคม 2560 23:06
05 มีนาคม 2560
Ico48
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การสร้างภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ คือ หากมีภาพลักษณ์ที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย การพูดจา การตอบกลับอย่างรวดเร็ว และการติดตามประเมินผล ล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นการทำธุกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดย 1...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1005
เมื่อ: 05 มีนาคม 2560 23:37
27 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ เอาท์ซอร์สซิ่ง หรือการจัดจ้างภายนอก ซึ่งหมายถึง การที่กิจการหนี่งพยายามที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงานไปที่กิจกรรมหลักที่จะสร้างมูลค่า (Value-adding services) และมีความสำคัญกับหน่วยงานของตนเองจริงๆ เท่านั้น และจะทำการว่าจ้างกิจการอื่นๆ ให้ทำการบริการหรือผลิตวัตถุดิบในส่วนที่คิดว่าไม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 759
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2560 00:03
20 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ความเป็นอยู่ที่ดี หรือความสุขในการทำงาน เป็นอีกคำหนึ่งที่มีหลายๆ คนพูดถึงมากในแวดวงของการบริหารงานบุคคล มีงานวิจัยในเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในต่างประเทศ ที่ต้องการพิสูจน์ว่า ถ้าพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกดีในการทำงาน แล้วผลงานจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งผลจากการวิจัยก็ค่อนข้างชัดเจนมากกว่า ผลงานข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 736
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2560 02:35
12 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
วัฒนธรรมองค์กร หรือ “ค่านิยมร่วม” (Shared Values) เป็นเครื่องมือทางการบริหาร และการพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึ่ง เพราะวัฒนธรรม เป็นกรอบ วิธีการปฏิบัติินอกเหนือจากกฎ ระเบียบที่มีอยู่ของคนที่อยู่ใู่นองค์กรนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติิของคนที่ทำงานอยู่ในองค์กร สะท้อนให้เห็นกระ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 687
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2560 21:46