นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

06 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นทัศนคติของพนักงานทั้งที่แสดงออก ถึงความคิด ความรู้สึก การรับรู้และการเรียนรู้ของพนักงาน ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และความพึงพอใจ ของพนักงานที่มีต่อองค์กร พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร จะมีพฤติกรรมตระหนักถึงความสำคัญ และมีแรงบันดาลใจต่อบทบา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 741
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2560 00:12
30 มกราคม 2560
Ico48
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ทุกวันนี้คำว่า Employee Engagement ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงการบริหารทรัพยากรบุคคล มีองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งที่พยายามจะสร้างความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นในองค์กร เพราะต่างก็เชื่อว่า ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ผลงานพนักงานก็จะดีขึ้น และจะส่งผลต่อผลงานขององค์กรด้วย แต่พอถึงเวลาที...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 748
เมื่อ: 30 มกราคม 2560 00:51
22 มกราคม 2560
Ico48
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การที่องค์กรหนึ่งๆจะบรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรเป็นสำคัญ แม้ว่าการกำหนดลักษณะงานและเป้าหมายผลงานจะมีส่วนช่วยให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามผลที่คาดหวังได้ แต่หากมี “ตัวช่วย” ชี้แนะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกเป็นไปใน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 639
เมื่อ: 22 มกราคม 2560 23:45
14 มกราคม 2560
Ico48
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้ตัดสินใจไปในทางเดียวกันมากขึ้น และยังส่งผลไปยังลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน สภาพแวดล้อมของการทำงานในแต่ละองค์กรนั้นมีลักษณะเป็นศูนย์รวมของคนทำงานจากหลากหลายที่มา ทำให้แต่ละคนมีความคิดและทัศนะคติที่แตกต่างกันออ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 719
เมื่อ: 14 มกราคม 2560 16:43
09 มกราคม 2560
Ico48
Employee first, Customer Second
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
หลายองค์กรอาจจะไม่คุ้นกับประโยคที่ว่า Employee first, Customer Second มากนัก เพราะเคยได้ยินมาแต่เพียงว่า Customer first ก็คือ ลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ส่วนใหญ่ในสายงานการขาย และการตลาด และการบริการนั้น เรามักจะสอนพนักงานว่า ลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะลูกค้าคือผู้มีพระคุณของเรา ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 640
เมื่อ: 09 มกราคม 2560 00:19
02 มกราคม 2560
Ico48
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาห กรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 898
เมื่อ: 02 มกราคม 2560 00:04
24 ธันวาคม 2559
Ico48
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
“คนที่มีความสุขในการทำงาน คือคนที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ” ……. และถ้าหากอยากมีความสุขในการทำงาน เรามาตามหาสิ่งที่ชอบจริงๆ คืออะไร และเมื่อตามมันจนพบแล้ว จะทำยังไงให้กลาย เป็นมืออาชีพ เราลองมาดูโจทย์ที่จะทำให้เราค้นหา passion กันดีกว่า 1. ถามตัวเองว่า ความสุขตอนเด็กคืออะไร?...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 851
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2559 16:48
18 ธันวาคม 2559
Ico48
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เคยสงสัยและอยากหาคำตอบกันว่า ทักษะอะไรบ้างที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำงาน และในฐานะผู้ที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร จึงสนใจและศึกษา ค้นคว้าอย่างสม่ำเสมอว่า พนักงานในองค์กรต้องพัฒนาทักษะอะไรกันอีกบ้าง นอกจากการพัฒนาตามTraining Roadmapที่วิเคราะห์จากหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 906
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2559 23:16
11 ธันวาคม 2559
Ico48
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การพัฒนาตน (self-development) ยังมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าการพัฒนาตน และมักใช้แทนกัน บ่อยๆ ได้แก่ การปรับปรุงตน (self-improvement) การบริหารตน (self-management) และการปรับตน (self-modification) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพื่อสนองความต้องการและเป้าหมายของตนเอง หรือเพื่อให้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 823
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2559 21:25
04 ธันวาคม 2559
Ico48
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การสำรวจเกี่ยวกับทักษะในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้บริหารปรารถนานั้นมีขึ้นอยู่ตลอดและมีมานานช้าแล้ว และหากถามว่าที่สำรวจกันมามีความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอะไรที่น่าสนใจไหม สรุปแบบรวบยอดก็คือมี เป็นความเปลี่ยนแปลงจากทักษะที่เป็นองค์ความรู้ในงานที่จะต้องมาก่อนเรื่องอื่น มาเป็นทักษะในการสื่อสารประสา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 878
เมื่อ: 04 ธันวาคม 2559 23:51