นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

26 พฤศจิกายน 2559
Ico48
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การที่กิจการขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง มีความต้องการที่จะเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่า การสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถแปรรูปสู่สินค้าหรือธุรกิจใหม่ ๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อกิจการขององค์กรอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่ภายในองค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1051
เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2559 16:11
20 พฤศจิกายน 2559
Ico48
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การวางแผนในการทำธุรกิจ หรือการวางกลยุทธ์ระดับองค์กร กล่าวโดยสรุปก็คือวิธีการที่องค์กร หรือผู้บริหารใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะลงรายละเอียดถึงวัตุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งเรื่องปฏิบัติการ การเงิน และงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลของกลยุทธ์ในการปฏิบัติก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1005
เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2559 22:47
13 พฤศจิกายน 2559
Ico48
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด ก็คือ ความหมายที่แท้จริงของการบริหารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง เพราะมันคือ การแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการไปสู่เป้าหมายขององค์กร โดยการสร้างและส่งเสริมความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ความสามา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 949
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2559 22:29
06 พฤศจิกายน 2559
Ico48
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องพยายามทำให้การผลิตขององค์กรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทรัพยากรต่าง ๆ นับวันจะขาดแคลนลง หรือลดน้อยลงไปทุกวัน ดังนั้นองค์กรจึงต้องพยายามหาวิธีการเพิ่มผลผลิตในทุกวิถีทาง เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 775
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2559 22:13
30 ตุลาคม 2559
Ico48
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เราคงเคยได้ยินคำว่า “Put the right man to the right job” กันมาตั้งแต่สมัยก่อนจวบจนมาจนถึงปัจจุบัน เราก็ยังคงได้ยินกันอยู่ ซึ่งคำๆ นี้ก็เป็นหลักการในการบริหารงานทั่วไปที่ควรจะเป็นแต่หลักการหรือทฤษฎีเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วจะพบว่าในบางครั้ง(หรือหลาย ๆ ครั้ง)ไม่ง่ายอย่างที่ว่าไว้ เช่น เม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 832
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559 21:57
23 ตุลาคม 2559
Ico48
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เราจะได้ยินเสมอว่าแนวนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ แนวด้วยความคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่กำลังเผชิญ คือ 1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 2. กับดักความเหลื่อมล้ำ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1164
เมื่อ: 23 ตุลาคม 2559 22:12
16 ตุลาคม 2559
Ico48
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ในระยะนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเลย ก็ดูจะเชยไปหน่อย อย่างที่เรารู้กันดีว่าภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นอะไรที่ค่อนข้างอยู่ในขาที่ดิ่งลงเรื่อยๆ ส่วนเศรษฐกิจในประเทศเอง แม้จะดูเหมือนยังไม่มีผลกระทบมากนักเมื่อเทียบกับปัญหาด้านการเมือง แต่ในอนาคต ผลกระทบจากต่างประเทศจะเข้ามาให้เราเห็นกันแบบจะ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 791
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2559 22:51
09 ตุลาคม 2559
Ico48
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ในฐานะของมหาวิทยาลัยในกำกับ เรามาทำความเข้าใจกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยกันสักเล็กน้อย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำแนวปฏิบัติในเชิงบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องการทำงานและดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เราลองมาดูกันว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยมีอะไรบ้าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1097
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2559 21:29
02 ตุลาคม 2559
Ico48
Sustainability of Competitive Advantage
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
Core Competencies องค์กรมีหน้าที่ ที่จะต้องหา Core Competencies ขององค์กรก่อน ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Vision/Missรon ขององค์กร เช่น ถ้าองค์กรมี Vision ว่าจะให้บริการที่ดีเป็นเลิศที่สุดกับลูกค้า หนึ่งใน Core Competencies ก็คือ Client Service Oriented เป็นต้น ซึ่งแปลว่าการบริการด้วยใจ ดังนั้น Co...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 851
เมื่อ: 02 ตุลาคม 2559 22:29
25 กันยายน 2559
Ico48
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ภายในไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2214
เมื่อ: 25 กันยายน 2559 21:23