นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

10 กรกฎาคม 2559
Ico48
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การพัฒนาตนเองนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และเราไม่อาจหยุดที่จะพัฒนาตนเองได้ เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เมื่อบ้านเมืองและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ชีวิตของปัจเจกชนก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้วย จุดหมายที่ผู้บริหารองค์กรต้องการให้องค์กรเป็น คือ การเป็นองค์กรที่ม...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 857
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2559 23:31
03 กรกฎาคม 2559
Ico48
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำนั้นทำให้ลูกค้าประทับใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจของเราจริงๆ ทุกสิ่งและทุกพฤติกรรมที่องค์กรส่งมอบแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือการโต้ตอบใดๆ ล้วนมีผลต่อความรู้สึกที่มีกลับมาต่อสินค้าและบริการในแง่ใดแง่หนึ่งเสมอ ถ้าภายใต้การอนุมานว่าองค์กรส่วนใหญ่มีกระบว...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 966
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2559 21:51
26 มิถุนายน 2559
Ico48
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ผลผลิต(Productivity)เป็นคำที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรม เรารู้ว่าการเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ประเทศชาติก้าวหน้า แต่เราเข้าใจเรื่องผลผลิตหรือการเพิ่มผลผลิตอย่างไรเพราะต่างคนต่างก็เข้าใจเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่างกัน ความเข้าใจอย่างง่าย ๆ ก็คือ ผลผลิตเป็นอัตราส่วนของผลิตผล(output)และปัจจัยการผ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 930
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2559 22:55
19 มิถุนายน 2559
Ico48
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การที่กลยุทธ์ขององค์กรจะบรรลุเป้าหมายสำคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรอยู่รอด เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือการที่องค์กรสามารถเสนอสินค้าและบริการที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความรู้สึกแตกต่างในคุณค่าที่ได้รับ (Differentiation Strategy) ดังนั้นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ จึงมี...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 836
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2559 23:26
13 มิถุนายน 2559
Ico48
Productivity กับการทำงานของเรา
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ในแต่ละวันตัวเราทำงานได้มี Productivity สักแค่ไหน นั่นหมายถึงว่าเราสามารถสร้างผลงานได้ในเวลาทำงานในแต่ละวันได้มากน้อยเพียงใด โดยปกติเวลาทำงานโดยทั่วไปขององค์กร ก็อยู่ที่ 8 ชั่วโมง ในเวลาดังกล่าว เราสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย ได้ตามแผนงาน และตามแผนการทำงานประจำวันหรือไม่ ยิ่งโดยเฉพาะในโลกยุคท...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 875
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2559 09:01
05 มิถุนายน 2559
Ico48
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
Job Enrichment – การเพิ่มคุณค่าในงาน เป็นเครื่องมือที่ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ไม่ใช่เรื่องการฝึกอบรม (Non-Training Intervention) แต่จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบงาน (Job Design) ที่หลากหลาย พื้นฐานสำคัญของ Job Enrichment มุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Model)...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1351
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2559 23:24
29 พฤษภาคม 2559
Ico48
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อย ล้วนแต่มีผลทำให้ HR ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเพื่อให้สอดคล้องกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ไปด้วย HR ในอดีตต้องมี competency ที่แตกต่างกันไปกับยุคปัจจุบันและอนาคต นอกจากความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้านที่จำเป็นต้องรู้ลึกม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1007
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2559 18:03
23 พฤษภาคม 2559
Ico48
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
พวกเราทุกคนเคยได้ยินคำว่า PDCA กัน หรืออาจจะเคยคุ้นหูเมื่อครั้งเริ่มงานใหม่ๆ อาจจะถูกหัวหน้าบอกไว้ว่า ทำงานให้ดีต้องทำ PDCA ด้วย ซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยได้ เพราะไม่รู้ว่าทำ PDCA ไปเพื่ออะไร พอทำงานไปสักพักก็จะรู้ด้วยตัวเองจริงๆ ว่า PDCA นั้นหนีไม่ได้ ถ้าอยากจะทำงานแบบมืออาชีพ ให้งานสามารถเดินหน้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1023
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2559 00:16
15 พฤษภาคม 2559
Ico48
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การพัฒนาพนักงานเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรที่ต้องการเติบโต ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ล้วนแล้วแต่ต้องมีระบบการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้ การพัฒนาพนักงานไม่ใช่แค่เพียงแค่เรื่องของการฝึกอบรมแต่เพียงอย่างเดียว แล้ว เรามักจะได้ยินแนวทางในการพ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 818
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2559 16:00
09 พฤษภาคม 2559
Ico48
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ?
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ในปัจจุบันที่เราสามารถเชื่อมต่อกับคนทั่วทั้งโลกได้ทุกที่ทุกเวลาจากมือถือหรือ Social Network ต่างๆ ซึ่งการสื่อสารในโลกธุรกิจก็ไม่ต่างกัน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้การติดต่อซื้อ-ขายและกระบวนการทำธุรกิจทั้งหลายมีความง่ายและสะดวกสบายขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาสูงขึ้นไป กลับมี...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 689
เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2559 01:20