นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

01 พฤษภาคม 2559
Ico48
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้มีความต่าง ให้มีความสามารถ ความสนใจ มีมุมมองและความคิดต่อสิ่งต่าง ๆ ต่างกัน ความแตกต่างนี้เองได้สร้างโลกใบนี้ให้มีสีสัน กล่าวได้ว่า เราทุกคนต่างเติมเต็มช่องว่างของความแตกต่างนั้นซึ่งกันและกัน หากเราเปิดใจ ยอมรับความต่าง ชีวิตก็จะเป็นสุข เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดส...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 787
เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2559 22:44
25 เมษายน 2559
Ico48
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เราลองเทียบเคียง Key to success ที่ได้เรียนรู้มาแต่อ้อนแต่ออกว่าเราจะเป็นคนดีในสังคมและประสบความสำเร็จใน ชีวิตได้อย่างไร ลองนำมาประยุกต์เป็นคุณธรรมที่นำไปหล่อหลอมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรดู ว่าเข้ากันได้หรือไม่ น่าสนใจมากที่เราพบว่า หลักการเดียวกันสามารถเป็นคุณธรรมและวัฒนธรรมในองค์กรได้ จงฟัง ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 859
เมื่อ: 25 เมษายน 2559 04:06
18 เมษายน 2559
Ico48
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
สมรรถนะ หรือ Competency ยังมีความหมายคล้ายกันอยู่หลายคำ อันได้แก่ capability, ability, proficiency, expertise, skill, fitness, aptitude ซึ่งนับเป็นปัจจัยในการทำงานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 837
เมื่อ: 18 เมษายน 2559 00:50
11 เมษายน 2559
Ico48
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
งาน HRในปัจจุบัน มีความสำคัญต่อองค์กรมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะปัจจุบันทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร HR จึงเปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ คัดคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน อย่างที่คนภายนอกเข้าใจอีกต่อไป แต่งาน HR ที่แท้จริงประกอบด้วย 1.งานวางแผน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 866
เมื่อ: 11 เมษายน 2559 01:55
03 เมษายน 2559
Ico48
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
Benchmarkingคือกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กับองค์กรอื่นภายใต้กฎกติกาสากล โดยมีแนวคิดว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องมีองค์กรที่เก่งกว่าในบางเรื่อง ดังนั้นการศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่นแล้วนำมา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 802
เมื่อ: 03 เมษายน 2559 23:42
26 มีนาคม 2559
Ico48
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการนับถอยหลังมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเข้าไปทุกที ทุกคณะ/หน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมการในการจัดหารายได้เข้ามาเสริมกระบวนทัพกันอย่างขมักเขม้น งั้นขอเอา สุภาษิต คำพังเพย ที่ว่ามือใครยาว สาวได้สาวเอา ที่ใช้ได้กับโลกธุรกิจปัจจุบัน ที่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง บางธุรกิจรุ่งโรจน์ประสบความ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 680
เมื่อ: 26 มีนาคม 2559 16:10
20 มีนาคม 2559
Ico48
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้"นาฬิกาชีวิต"แต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจความหมายของคำนั้น เราทุกคนมี "นาฬิกาชีวิต" เป็นของตัวเองคนละหนึ่งเรือน ซึ่งทุกเรือนมีเวลาเท่ากันหมด คือ 24 ชั่วโมง แต่การใช้"เวลา"แต่ละวินาทีของ"นาฬิกาชีวิต"นี้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละคน โดยมี 3 คำกำกับ ประกอบด้วย มีเวลาใช้เวลาเหลือเวลา ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 715
เมื่อ: 20 มีนาคม 2559 22:03
14 มีนาคม 2559
Ico48
Training & Development Management System
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ในกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรควรเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนสำคัญๆ ออกเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ซึ่งเราสามารถหาได้หลายช่องทาง อาทิเช่น - ความต้องการของลูกค้า - ปัญหาในการผลิต/บริการ - การเพิ่มผลผลิต/บริการ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 786
เมื่อ: 14 มีนาคม 2559 00:03
06 มีนาคม 2559
Ico48
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ความประทับใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ทั้งตัวผู้ประกอบการและลูกค้าที่ต่างก็ต้องการด้วยกันทั้งสิ้น เราอาจไม่ถึงกับต้องยกลูกค้าเป็นพระเจ้าแต่การใส่ใจและจับความต้องการของลูกค้าได้ก็สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการของเราได้แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริการที่ดีนั้นก็ยังคงต้องอาศัยประสบการณ์เฉพาะตัว...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 809
เมื่อ: 06 มีนาคม 2559 22:49
28 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
จากการนำเสนอคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันคุณภาพศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้มีการ comment ในเรื่องการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1191
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2559 23:59