นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เย็นฉ่ำ
Ico64
surakanya sutthiwarotamakun
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

29 พฤศจิกายน 2550
Ico48
โครงการนักศึกษาปลูกป่าชายเลน
ใน บริหารธุรกิจ
โดย เย็นฉ่ำ
วันที่ 30 พย.-1 ธค.50 นักศึกษาสาขาการตลาดที่เรียนวิชา 460-433 จำนวน 120 คน ได้จัดโครงการเกี่ยวกับปลูกป่าชายเลน ณ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารักธรรมชาติและมีความหวงแหนป่า ซึ่งจะมี ผศ.ศศิวิมล สุขบท, ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล, อ.สุนันทา เหมทานนท์ เป็นผู้ควบคุมนักศึกษาในการไปปลูกป่าชายเลนรูป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2481
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 10:47