นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 4 · Followed: 2

บันทึก

08 กรกฎาคม 2559
Ico48
ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตึกLRCมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย โดย นางสาวสุมณฑา เสนชุม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1065
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2559 16:10
Ico48
Show & Share : Active Learning (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
กิจกรรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ“Active Learning and Technology” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรม Show & Share ในรายวิชา : 997-412Design in Photograp...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1152
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2559 14:43
Ico48
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
กิจกรรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ“Active Learning and Technology” สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรม Show &a...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1212
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2559 14:14
Ico48
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
กิจกรรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ“Active Learning and Technology” สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรม Show &...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1088
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2559 13:48
Ico48
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาการบัญชี)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
กิจกรรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ “Active Learning and Technology” สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรม Show & Share รายวิชา ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1093
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2559 12:07
07 กรกฎาคม 2559
Ico48
คายัคประสานใจ
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
"คายัคประสานใจ...เป็นมากกว่าความสนุกสนาน" ท่ามกลาง สายน้ำ แสงแดด และธรรมชาติที่สวยงาม ณวังโต๊ะเต่า เขากาโรส ทะเลจังหวัดกระบี่ สมาชิกสโมสรแหงความสุข ชาว ม.อ.ตรัง ต่างคนต่างจับทีม 2-3 คน มีชายบ้าง หญิงบ้าง หยิบไม้พาย ขึ้นเรือล่องนาวา อากาศอาจจะร้อนไปบ้าง แต่มือพายก็ไม่มีหวัน สลับมือช่วยกัน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1246
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2559 11:14
05 กรกฎาคม 2559
Ico48
Kahoot ! กับการประยุกต์ใช้ดึงดูดใจผู้เรียน
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
เราจะทำอย่างไร? เพื่อให้นักศึกษาวางมือถือ และให้ความสนใจต่อการเรียน เปลี่ยนจากก้มหน้า มาเป็นเงยหน้ามองเรา วันนี้ขอแชร์ แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน ของ อาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยสิ่งที่น่าสนใจ คือ อาจารย์...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1183
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2559 11:38
Ico48
Google form ของฟรีที่แสนจะคุ้มค่า
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
Google Form คืออะไร? Google Form เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งให้เราสามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล เช่น แบบประเมิน แบบสอบถาม ใบสมัครงาน ฟอร์มใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบ อื่นๆ ฯลฯ โดยเราสามารถใช้ Google Form ในการสร้างส่วนรับข้อมูลเอาไว้ใช้งานได้เลย นอกจากนี้ Google ยังให...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1158
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2559 10:42
Ico48
เคยสงสัยไหม "Assessment" & "Evaluation"
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
Cr:ผศ.ดร. ปริญญา เชาวนาศัยเราเคยสงสัยไหม? คำว่า Assessment กับ Evaluation ต่างกันอย่างไร ? คำว่า การประเมินผล (Evaluation) มันจะเป็นการประเมินผลที่มุ่งนำผลการวัดเชิงปริมาณมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินคุณภาพ แต่คำว่า การประเมินผล (Assessment) จะเป็นการประเมินที่มุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1076
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2559 09:50
04 กรกฎาคม 2559
Ico48
ง่ายแค่ปลายนิ้ว..โหลดไฟล์ youtube ประกอบสื่อการสอน
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
โหลดไฟล์ youtube ประกอบสื่อการสอนสวัสดีเพื่อนๆ อาจารย์ทุกท่านวันนี้ กระผมและเพื่อน อาจารย์ วิทยาเขตตรังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล ปีที่ 4 หัวข้อ LMS2@PSU on Mobile “Active Learning and Technology โดยวิทยากรผศ.ดร. ปริญญา เชาวนาศัย ท่านได้แนะนำการทำสื่อที่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1360
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2559 16:05