นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 4 · Followed: 2

บันทึก

04 กรกฎาคม 2559
Ico48
LMS2@PSU on Mobile “Active Learning and Technology”
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
เช้าวันนี้คณาจารย์ วิทยาเขตตรัง ได้มีโอกาสนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบ LMS2@PSU กับนักศึกษา โดยท่านวิทยากรผู้มากความสามารถ อย่างท่านผศ.ดร.ปริญญา เชาวนาศัย และ ทีมงาน โดยเริ่มต้นปูพื้นจากความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learn...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1368
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2559 15:01
29 มิถุนายน 2559
Ico48
วิจัย&วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รองรับการเปิดภาคเรียน 1/2559
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำหนดการเปิดภาคศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นั้น ฝ่ายจัยและวิชาการ วิทยาเขตตรัง เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน ประกอบด้วย งานด้านทะเบียนและประมวลผล งานรับนักศึกษา งานด้านการบริการการศึกษ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1146
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2559 10:13
22 มิถุนายน 2559
Ico48
โครงการทำความเข้าใจ“ระบบประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร” ณ วิทยาเขตตรัง
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนแปลงรายการสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานและทุกตำแหน่งและเริ่มใช้ในการประเมินครั้งที่ 1/2560 (ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560) ซึ่งในครั้งนี้ อาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตตรังได้เข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจ “ระบบป...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 760
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2559 09:35
Ico48
ม.อ.ตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา อาจารย์พฤฒ ยวนแหล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวิจัยและวิชาการ ฝ่ายนโยบายและระบบบริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 952
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2559 08:56
09 มิถุนายน 2559
Ico48
Research Caravan :“คาราวาน วิ..จากใจ”
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
กิจกรรมที่จัดในวันนี้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางมาวิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุปรางค์เพื่อพบผู้บริหาร อาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภารกิจด้านการวิจัยและร่วมเสวนาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อันจะนำไปสู่การขับเคล...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1382
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2559 09:25
31 พฤษภาคม 2559
Ico48
ม.อ.ตรัง ค้นหาศิลปินมโนราห์เก่งหวั่นสูญสิ้นหากไร้คนสืบทอด พบปัญหาเด็กยุคใหม่ไม่พูดใต้
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
ม.อ.ตรัง ค้นหาศิลปินมโนราห์คนเก่ง เพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงไปสู่เยาวชน แต่พบปัญหาการฝึกขับร้องบทกลอน เพราะเด็กใต้ยุคใหม่ไม่พูดภาษาใต้ รวมทั้งต้องมีความเชื่อ ศรัทธา และกตัญญูวันนี้ (31 พ.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตตรัง ได้มีการสัมมนาในหัวข้อ “ตามหาโนราห์ตรัง หากคนตรังไม่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1044
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2559 16:21
26 พฤษภาคม 2559
Ico48
100 ปุ่มคีย์ลัด....ที่คุณอาจไม่เคยใช้
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
"ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชีวิตการเรียน และการทำงาน ของพวกเราๆ หนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ช่วยคนสำคัญอย่างคอมพิวเตอร์ แรกเริ่มเดิมทีเชื่อว่า ทุกๆคนเมื่อจะใช้งานโปรแกรมต่างๆ ก็คงต้องใช้เมาส์คลิ๊ก ตามเมนูต่างๆ ตามขั้นตอนที่ได้เรียนรู้กันมา แต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่าน คงเคยใช้คีย์ลัดมาบ้างแล้ว แ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1129
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2559 15:30
23 พฤษภาคม 2559
Ico48
โครงการ "Lean Follow Up วิทยาเขตตรัง"
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดโครงการ "Lean Follow Up วิทยาเขตตรัง" ณวิทยาเขตตรังวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3301 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์ทั้งนี้กำหนดการ ประกอบด้วย- ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 972
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2559 16:51
18 พฤษภาคม 2559
Ico48
Safety First..เรียนรู้ เข้าใจ ปลอดภัยไว้ก่อน
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
Safety First..เรียนรู้ เข้าใจ ปลอดภัยไว้ก่อน ประโยคนี้คงเป็นคำที่คุ้นหูกันแต่จะมีสักกี่ครั้งที่ปฏิบัติได้ตามที่กล่าว......ไว้ข้างต้น ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังจึงกำหนดจัดฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมการดับเพลิงในวันพุธ ที่ 18 พ.ค.2559ตั้งแต่เวลา 13.30-...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 895
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2559 16:28
03 พฤษภาคม 2559
Ico48
สร้างวัฒนธรรมการเข้าสอบ..ด้วยการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
ในปัจจุบัน เราคงพบเจอการแต่งกายของนักศึกษาที่ดูผิดแปลกไปจากยุคเก่าๆสังเกตุได้จาก นักศึกษาในชั้นปีสูงๆ มีรองเท้าสีสันแปลกตา ไม่ใส่เข็มขัด ไม่สวมถุงเท้า ใส่กางเกงยีนส์ ปล่อยชายเสื้อ ฯลฯ ไม่ว่าจะเข้าเรียน ทำกิจกรรม หรือเข้าสอบ ซึ่งต่างจากตอนเข้ามาเรียนตอนปี 1 ที่ต่างเรียบร้อย ในทุกระเบียบนิ้ว...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1000
เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 10:05