นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

03 พฤษภาคม 2559
Ico48
การนำเสนอวิสัยทัศน์ของ "ลูกสิงห์ศรีตรัง" ในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
ขอแสดงความยินดีกับ"ลูกสิงห์ ศรีตรัง" ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 4 คน ได้แก่นางสาวสุภาวดี เพชรตีบ, นางสาว อภิญญา นวลจันทร์, นางสาว วราภรณ์ บุญพิพัฒน์ และ นายฐิติโชติ จารุโศภิตกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1419
เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 09:06
02 พฤษภาคม 2559
Ico48
PSU Trang No Foam
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหารเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟมย่อยสลายได้ยาก ขยะ โฟม1ชิ้น จะต้องใช้เวลา450ปีขึ้นไปจึงจะย่อยสลายได้หมด ดังนั้นขยะจาก กล่องโฟมจึงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ ทั่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2025
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2559 16:14
Ico48
วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา (มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา (มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา) ในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการแสดงพื้นบ้านโนราให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1105
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2559 13:47
29 มีนาคม 2559
Ico48
โครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
เรียน ทุกท่าน ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดจัดโครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการภายใต้แนวคิดตรังศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสร้างเครือข่ายตรังศึกษาในภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวคิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 774
เมื่อ: 29 มีนาคม 2559 11:08
25 มีนาคม 2559
Ico48
ระวัง..ไวรัสเรียกค่าไถ่ .locky
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
เรียน อาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตตรัง ทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้มีไวรัสประเภท ransomware คือ Trojan ชนิดหนึ่งได้กระจายผ่านทางระบบ e-mail มีผลกระทบทำให้เครื่องที่มีไวรัส จะเปลี่ยนไฟล์ประเภทรูปภาพ ไฟล์เอกสารทุกชนิด และไฟล์ multimedia ถูกเข้ารหัส ไม่สามารถใช้งานได้ โดยไวรัสจะมีผลกระทบกับทุกไฟล์ที่อยู่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1371
เมื่อ: 25 มีนาคม 2559 14:14
18 มีนาคม 2559
Ico48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำการใช้งาน “ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการใช้งานระบบค่าธรรมเนียมการศึกษา”
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2202 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางเพื่อมาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนร...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 717
เมื่อ: 18 มีนาคม 2559 12:00
17 มีนาคม 2559
Ico48
ทุจริตสอบ เท่ากับ "ศูนย์"
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
"ทุจริต".........เป็นคำที่อยู่คู่กับสังคมไทย สังคมโลก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทุกวันนี้ คำๆนี้มีอยู่ในทุกวงการ ไม่เว้นแต่การศึกษา และปัญหาที่อย่างเราๆท่านๆไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีปรากฎในทุกๆครั้งที่มีการสอบของมหาวิทยาลัยนั้นคือ "ปัญหาการทุจริตการสอบ" ของนักศึกษา ทั้งนี้มีคำพูดหนึ่งจากงานกิจกา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2510
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 11:16
09 มีนาคม 2559
Ico48
LEAN....สู่การปฏิบัติ
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” เมื่อ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 3301 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1004
เมื่อ: 09 มีนาคม 2559 13:16
08 มีนาคม 2559
Ico48
ภาษิต คำคม KM
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
"ไปอ่านเจอภาษิต คำคม KM อ่านแล้วได้คิดเลยเอาฝาก...^_^" Knowledge resides in the users and not in the collection.ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้ (Y. Maholtra) KM is a Journey, not a destination.การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง (Warick Holder, IBM, 20 Nov 2...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 842
เมื่อ: 08 มีนาคม 2559 11:54
02 มีนาคม 2559
Ico48
"Mail Merge"..กับการประยุกต์ใช้งาน
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านเอกสาร ของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างเราๆ มักจะเจอปัญหาว่าจะต้องทำอย่างไรให้การในการทำงานที่บางครั้งเราจะอาจต้องการสร้างเอกสารที่มีเทมเพลตหรือข้อความแบบเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันเพียงบางส่วนของเอกสาร เช่น การออกหนังสือเชิญประชุม หรือ หนังสือราชการต่างๆ ซึ่งจะพบว่าเนื้อห...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 991
เมื่อ: 02 มีนาคม 2559 10:47