นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

บันทึก

27 มีนาคม 2556
Ico48
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ชุดตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค LAMP
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน : ข้าว ยางพารา และปาร์มน้ำมัน จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท : ปาร์มน้ำมัน เรื่อง “ชุดตรวจสอ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4068
เมื่อ: 27 มีนาคม 2556 14:44
26 มีนาคม 2556
Ico48
รางวัลแบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม : อารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ - ชีวเคมี
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวอารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 5310230010 ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม จากผลงานเรื่อง การโคลนยีนและสังเคราะห์ห์รีคอมบิแนนท์ของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์ และเบตา-1,3-...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2448
เมื่อ: 26 มีนาคม 2556 21:12
21 พฤศจิกายน 2555
Ico48
เปตอง
ใน REMEMBER
โดย Tarakorn.P
เปตอง --ในช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ขณะนั้นเวลาประมาณ 19.00 น. สาวน้อยเธอก็ยังนั่งทำงาน อยู่คนเดียวในสำนักงานแห่งหนึ่ง….... ภายนอกแลมองเห็นนักศึกษามาอ่านหนังสือกัน ซึ่งก็ยังดูคึกคักดี เธอทำงานด้วยความใจจดใจจ่อ เพราะดึกมากแล้ว เธอได้สั่งปริ้นเอกสาร ซึ่งห้องรับเอกสารอยู่อีกห้องหนึ่ง เธอเดินไป...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1716
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2555 00:17
17 มิถุนายน 2554
Ico48
ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๔
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ปร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3354
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2554 15:47
26 พฤษภาคม 2554
Ico48
นักศึกษาคว้ารางวัลในงานประชุม PERCH-CIC Congrss VII
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 7 “The International Congress for Innovation in Chemistry” (PERCH-CIC Congrss VII) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2253
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2554 13:44
06 พฤษภาคม 2554
Ico48
รางวัลจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
รางวัลจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา 2 คนที่ได้รับรางวัลจาก การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดงานโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลาก หลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย พิพิธภัณฑสถานธรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2613
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2554 15:47
Ico48
Outstanding Oral Presentation # มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
Outstanding Oral Presentation โดย นางสาวมลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ จาก การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก รหัส 4910230008 สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล "Outstanding Oral Presentation...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2413
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2554 14:43
Ico48
Best Paper Award # อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
Best Paper Award จากงาน The 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE15)ขอแสดงความยินดีกับนายอับดุลมุตตา ธาตรีบุตร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ รหัส 5210230028 คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากงานวิจัยเรื่อง First-principles...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2404
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2554 14:19
10 มีนาคม 2554
Ico48
การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศทางทะเลอ่าวเบงกอล
ใน ข่าวฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1/54 ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ.54:: ข่าวงานวิจัย ::คณะวิทยาศาสตร์เดินหน้าโครงการ “ การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศทางทะเลอ่าวเบงกอล” เพื่อวิเคราะห์สถานะการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่านรายละเอียด : http://share.ps...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1632
เมื่อ: 10 มีนาคม 2554 16:48
Ico48
พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งแบบพกพา
ใน ข่าวฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1/54 ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ.54:: ข่าวงานวิจัย :: อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งแบบพกพาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วการเฝ้าระวังความเสียหายของเกษตรกร อ่านรายละเอียด : http://share.psu.ac.th/file/tarakorn.p/11-1-Jan-Feb_Page_4.jpg.....................
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1556
เมื่อ: 10 มีนาคม 2554 13:23