นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตน์
Ico64
ธัญญรัตน์ สุวรรณโณ

ภาควิชาพืชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

post

09 August 2016
Ico48
เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2559
in พืช
By รัตน์
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ทีมสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ นำโดย ดร.อดิเรก รักคง คุณสุภาณี ชนะวีรวรรณ (ผู้บันทึก) คุณธัญญรัตน์ สุวรรณโณ คุณศศิธร ลิ่มจู้ (ช่างภาพ) ร่วมพูดคุยกับ คุณพราก อวะภาค และ คุณวรรณชัย พุทธมุสิก บุคลากรซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้ บทสัมภาษณ์ ...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1271
at: 09 August 2016 10:54
13 October 2009
Ico48
การเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตร
in กิจกรรมภาควิชาพืชศาสตร์
By รัตน์
ภาควิชาพืชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ ในการเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตรด้วยการจัดทัศนศึกษาการเกษตรในเขตภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 13-23 ตุลาคม 2552 โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน และคณาจารย์ 3 คน เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับของนักศึกษาและเชือมโยงระหว่างสถาน...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1453
at: 13 October 2009 15:11
15 January 2008
Ico48
อบรมการสร้าง blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
in เล่าสู่กันฟัง......จากรัตน์
By รัตน์
วันที่ 15 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น.ได้อบรมการ สร้าง blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้อง 159 ชั้น 1 และมีผู้เข้าร่วมอมรมทั้งหมด 30 คน มีการพูดคุย ถึงวิธีการสร้าง blog ใน share.psu.ac.th
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1026
at: 15 January 2008 11:12