นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

post

24 May 2009
Ico48
จะหาข่าวมาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทำอย่างไรดี?
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
สังคมยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลในสังคมอย่างมาก ทุกหน่วยงานจึงประชาสัมพันธ์ออกมาในสื่อที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของเราอย่างต่อเนื่อง และยอมรับ การทำประชาสัมพันธ์ จำเป็นต้องรวบรวมข่าวสาร เพื่อนำข่าวสารมาเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โด...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2078
at: 24 May 2009 16:25
12 May 2009
Ico48
ทีมลดน้ำหนักเจอกัน 26 พ.ค.นี้
in รวมพลังลดน้ำหนัก
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เชิญร่วมจัดทีมลดน้ำหนัก เพื่อรับเงินรางวัล 5,000 บาท โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญชาว ม.อ.ร่วมแข่งขันลดน้ำหนัก เป็นทีมๆละ 5 คน เพื่อจะได้ช่วยเหลือแลกเปลี่ยน สนับสนุน เป็นกำลังใจ ซึ่งกันและกัน ผู้สมัครจะได้รับคำแน...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1646
at: 12 May 2009 14:59
09 March 2009
Ico48
เผยผลสำรวจเงินเดือนบัณฑิตแต่ละสาขา
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เผยผลสำรวจเงินเดือนบัณฑิตแต่ละสาขา บัณฑิต ม.อ. ได้งานทำร้อยละ 70.6 ภาษาญี่ปุ่น วิเทศธุรกิจจีน และการเงิน มาแรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยผลสำรวจบัณฑิตมีงานทำแล้วร้อยละ 70.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีงานทำลดลง ร้อยละ 3.2 มีเงินเดือนเฉลี่ย 14,361 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,625 บาท ทำงานภาคเอกชน ร...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 5868
at: 09 March 2009 13:35
05 March 2009
Ico48
ผลการตรวจสุขภาพชาวสำนักงานอธิการบดี
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
สรุปผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี น้องๆพยาบาล จากหน่วยปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่มาตรวจบอกว่าพี่ๆชาวสำนักงานอธิการบดี น้ำหนักเกินเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 80 % ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานค่ะ และมี 2-3 ราย ที่แนะนำให้ไปตรวจรักษา ถือเป็นการคัดกรองผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชาวสนอ.ต...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2042
at: 05 March 2009 10:01
02 March 2009
Ico48
บริการตรวจสุขภาพ ฟรี มีรางวัลทั้งส่วนตัวและหน่วยงาน
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ มีบริการตรวจสุขภาพ โดยชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ความดันโลหิตตรวจครบ 3 ครั้ง มีของที่ระลึก และสมุดบันทึกสุขภาพ มอบให้แก่ผู้ตรวจ พร้อมเงินรางวัลแก่หน่วยงาน เกณฑ์การมอบรางวัลแก่คณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วม (ก) หน่วยงาน ที่มีคนเข้าร่วมไม่น้อยกว้า 50% ของคนทั้งหมดและ...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 3617
at: 02 March 2009 12:08