นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

บันทึก

19 กรกฎาคม 2552
Ico48
เทคนิคการลดน้ำหนัก
ใน รวมพลังลดน้ำหนัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เทคนิคการลดน้ำหนัก วิทยากร คุณสุดา ขำนุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกงหรา จ.พัทลุงจัดโดย โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพเมื่อ 3 มิถุนายน 2552 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. ค้นหา จุดมุ่งหมายของตนเองให้ได้ว่าเราลดความอ้วน เช่น แต่งตัวแล้วดูดี- พบมีความเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 6976
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2552 13:28
30 พฤษภาคม 2552
Ico48
3 มิ.ย..ขอเชิญฟัง “เทคนิคการลดน้ำหนักให้ได้ผล”
ใน รวมพลังลดน้ำหนัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
จากการตื่นตัวด้านการรักษาสุขภาพด้วยการลดน้ำหนัก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมทีมลดน้ำหนัก ตามโครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ จำนวน 50 ทีม โดยมีเป้าหมายลดน้ำหนักเฉลี่ยรวมทั้งทีม 7.5 % ของน้ำหนักเดิม ภายในเวลา 3 เดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้สมัครแล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1859
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:48
24 พฤษภาคม 2552
Ico48
เคล็ดลับในการถ่ายภาพหมู่เพื่อนำไปเป็นภาพประกอบข่าว
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เคล็ดลับในการถ่ายภาพหมู่เพื่อนำไปเป็นภาพประกอบข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์นั้นต้องใช้ภาพหมู่เพื่อประกอบในการเผยแพร่ข่าวค่อนข้างมาก ซึ่งมีข้อแนะนำในการถ่ายภาพหมู่ดังนี้ 1. พยายามให้น้ำหนักของภาพดูสมดุล ไม่หนักไปทางซ้ายหรือขวา ซึ่งเป็นหน้าที่ของช่างภาพเนื่องจากเป็นผู้ที่เห็นองค์ประกอบทั้งหมด ผู้ที่ถูก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1810
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2552 17:39
Ico48
วิธีการถ่ายภาพเพื่อนำไปประกอบข่าว
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ภาพถ่ายที่จะนำไปประกอบข่าวนั้น ปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น เพราะเทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงาน ซึ่งมีข้อแนะนำในการถ่ายภาพดังต่อไปนี้ 1. วางนิ้วไว้บนปุ่มชัตเตอร์แล้วกดลงไปเบาๆ ประมาณครึ่งทาง อย่าเพิ่งกดลงไปจนสุด กล้องจะเริ่มโฟกัสภาพและคำนวณแสง จากนั้นค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2030
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2552 17:35
Ico48
เทคนิคในการถ่ายภาพให้ได้ลงข่าว
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ภาพถ่ายช่วยให้ข่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา รายละเอียดของเรื่อง รวมทั้งนิยมชมชอบต่อบุคคลและหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ภาพถ่ายจึงเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเภทของภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประเภทของภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่1) ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2908
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2552 17:22
Ico48
เทคนิคการจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
การแถลงข่าว (Press Conference) หมายถึง การชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรให้สาธารณชนรับทราบ โดยผ่านสื่อมวลชนทุกสาขา การนัดหมายสื่อมวลชนเพื่อมารับฟังการแถลงข่าวหรือกิจกรรมใดๆ เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่นั้น เป็นการสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เป็นการสร้างภาพลักษณ์อย่างได้ผล เพราะมีโอกาสได้เ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 6046
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2552 16:57
Ico48
จะหาข่าวมาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทำอย่างไรดี?
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
สังคมยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลในสังคมอย่างมาก ทุกหน่วยงานจึงประชาสัมพันธ์ออกมาในสื่อที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของเราอย่างต่อเนื่อง และยอมรับ การทำประชาสัมพันธ์ จำเป็นต้องรวบรวมข่าวสาร เพื่อนำข่าวสารมาเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1889
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2552 16:25
12 พฤษภาคม 2552
Ico48
ทีมลดน้ำหนักเจอกัน 26 พ.ค.นี้
ใน รวมพลังลดน้ำหนัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เชิญร่วมจัดทีมลดน้ำหนัก เพื่อรับเงินรางวัล 5,000 บาท โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญชาว ม.อ.ร่วมแข่งขันลดน้ำหนัก เป็นทีมๆละ 5 คน เพื่อจะได้ช่วยเหลือแลกเปลี่ยน สนับสนุน เป็นกำลังใจ ซึ่งกันและกัน ผู้สมัครจะได้รับคำแน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1506
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2552 14:59
09 มีนาคม 2552
Ico48
เผยผลสำรวจเงินเดือนบัณฑิตแต่ละสาขา
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เผยผลสำรวจเงินเดือนบัณฑิตแต่ละสาขา บัณฑิต ม.อ. ได้งานทำร้อยละ 70.6 ภาษาญี่ปุ่น วิเทศธุรกิจจีน และการเงิน มาแรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยผลสำรวจบัณฑิตมีงานทำแล้วร้อยละ 70.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีงานทำลดลง ร้อยละ 3.2 มีเงินเดือนเฉลี่ย 14,361 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,625 บาท ทำงานภาคเอกชน ร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 5638
เมื่อ: 09 มีนาคม 2552 13:35
05 มีนาคม 2552
Ico48
ผลการตรวจสุขภาพชาวสำนักงานอธิการบดี
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
สรุปผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี น้องๆพยาบาล จากหน่วยปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่มาตรวจบอกว่าพี่ๆชาวสำนักงานอธิการบดี น้ำหนักเกินเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 80 % ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานค่ะ และมี 2-3 ราย ที่แนะนำให้ไปตรวจรักษา ถือเป็นการคัดกรองผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชาวสนอ.ต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1810
เมื่อ: 05 มีนาคม 2552 10:01