นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนางานประจำ

13 ตุลาคม 2561
Ico48
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสื่อสารเป็นการให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารรับรู้ตรงกัน ปัญหาการสื่อสารมักเกิดจาก สารที่ส่งไปไม่ถึงผู้รับ ถึงผู้รับแต่รับสารไม่ตรงกันที่อาจเกิดจากการสื่อสารไม่ชัดเจน ทำให้ตีความต่างกัน แม้แต่รับสารเดียวกันเพราะต่างคนต่างมีความคิด มีประสบการณ์ต่างกัน เมื่อการสื่อสารไม่ตรงกัน จึงเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 112
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2561 08:42
12 ตุลาคม 2561
Ico48
บริหารงาน 360°
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินคน 360° เป็นการประเมินจากความเห็นจากคนรอบด้าน ทั้งจากลูกค้า ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่มีนัยสำคัญ การบริหาร 360° เป็นส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการบริหารให้ได้งานที่ดี ต้องรับรู้กระบวนการทำงาน การไหลขอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 126
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561 08:55
10 ตุลาคม 2561
Ico48
ค่าขององค์กร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าขององค์กรอยู่ที่คนขององค์กรที่สามารถใช้ บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สร้างค่าให้ลูกค้า ผู้ใช้ ผู้รับบริการ องค์กรถึงแม้มีทรัพย์สินมาก หากบริหารจัดการไม่ดีก็ไม่เกิดค่าจนถึงเสียหาย การบริหารจัดการให้เกิดค่า สร้างค่าได้คือคน คนในที่นี้ นอกจากจำนวนที่เป็นพลัง ที่สำคัญกว่าคือคว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 118
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2561 08:14
05 ตุลาคม 2561
Ico48
ทำงานกับพนักงานใหม่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การมีพนักงานใหม่มาร่วมทำงาน เป็นเรื่องปกติตามจังหวะอายุของหน่วยงานที่มีคนเก่าไป คนใหม่มา การทำงานในยุคที่คนมีการเรียนตามหลักสูตรใหม่ ๆ มีความรู้ ทฤษฎี เทคโนโลยีใหม่ ๆ ควรต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็น ความสามารถว่าควรจะนำอะไรมาทำงาน เพื่อปรับให้ทันสมัยขึ้น การทำงานกับคนใ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 120
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2561 08:21
04 ตุลาคม 2561
Ico48
การบริหารแบบรักษาการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
รักษาการในที่นี้หมายการทำงานในตำแหน่งบริหารที่ไม่ใช่ตัวจริง บางคนทำหน้าที่ให้งานประจำที่ทำผ่านไปได้เรื่อย ๆ ไม่กล้ากำหนดนโยบายแนวทางการทำงาน เพราะไม่ใช่ตัวจริง ไม่รู้เวลาที่แน่นอนในการทำหน้าที่ และมีบางคนทำหน้าที่รักษาการณ์นานกว่าการดำรงตำแหน่งจริงก็มี การทำงานบริหารโดยไม่มีทิศทาง แน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 105
เมื่อ: 04 ตุลาคม 2561 08:51
28 กันยายน 2561
Ico48
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การบริหารงานเป็นทำให้องค์กรทำงานได้ดี มีความเจริญ ที่มีผลต่างกันคือ ให้มั่นคง ให้มั่งคั่ง หรือให้ยั่งยืน การบริหารให้มั่นคงเป็นทำงานตามระบบ ให้งานดำเนินการไปได้ตามภาระหน้าที่ ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ใครเคยทำอะไรอย่างไรก็ทำไปตามนั้น การบริหารให้เกิดความมั่งคั่ง นอกจากการทำให้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 119
เมื่อ: 28 กันยายน 2561 07:57
18 กันยายน 2561
Ico48
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การพัฒนา เป็นการทำให้จากไม่รู้ ทำให้รู้ จากทำไม่ได้เป็นทำได้ จากทำได้ต้องทำให้ดีมีค่าขึ้น นั่นคือ การจะได้ดีต้องทำให้มีการพัฒนา ตั้งแต่การเรียนคือเรียนจากไม่รู้ให้รู้ ไม่ใช่เรียนที่รู้แล้วฉะนั้นการเรียนที่ไม่รู้จึงไม่ใช่ของยาก แต่เป็นการพัฒนา แต่หากไม่เรียนให้รู้ หนีเรียน กลัวการเรียนจึง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 181
เมื่อ: 18 กันยายน 2561 10:47
09 กันยายน 2561
Ico48
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนให้ได้ดีให้ทำงานได้ ต้องเรียนพัฒนาความสามารถไม่ใช่แค่มีความรู้แต่ใช้ทำงานไม่ได้ การเรียนให้ทำงานได้ ต้องเรียนด้วยการลงมือทำ คือเรียนให้รู้จริง คิดหาทางใช้ให้เป็นประโยชน์ ฝึกฝนการใช้ความรู้ เพราะการทำงานให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำงานตามสั่ง แต่ต้องทำให้ได้ดี มีการพัฒนาจึงมีความเจริญก้าวห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 171
เมื่อ: 09 กันยายน 2561 08:41
29 สิงหาคม 2561
Ico48
ค่างานสนับสนุน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
งานสนับสนุนคืองานธุรการของการทำงานที่ทำให้งานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คือถูกต้องว่องไว จึงเพิ่มค่าได้ ทั้งการจัดทำเอกสาร การเดินเรื่อง รวมถึงการเอาใจใส่ในหน้าที่ การทำความสะอาด การบริการดูแลต้อนรับทำให้องค์กรดูดี ได้รับความเชื่อถือ ค่าของงานสนับสนุนจึงขึ้นกับ ความรู้ความสามารถ ความรับผ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 246
เมื่อ: 29 สิงหาคม 2561 08:08
25 สิงหาคม 2561
Ico48
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานทำหน้าที่มีค่า ได้ค่าต่างกันตามวิธีคิดวิธีการทำ ทำด้วยกายคือแรงทำ ทำตามหน้าที่ ตามที่สั่ง ค่างานก็ได้ตามค่าแรง ค่าเหนื่อย และเพิ่มค่าไม่ได้ ยังเหนื่อย ยังเบื่อ จนไปถึงลดค่าที่ขาดความนิยมชมชอบ การทำด้วยใจคือ นอกจากทำตามหน้าที่ยังเอาใจใส่ จึงทำให้คนถูกใจได้ใจ สามารถผูกลูกค้า เพิ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 257
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2561 08:24
16 สิงหาคม 2561
Ico48
คน 4.0
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ยุค 4.0 คือยุคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค internet ยุค online ยุค IT ยุคอุปกรณ์ smart ต่าง ๆ ยุคสื่อสังคม online แน่นอนมีคนจำนวนได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันมากมาย แต่ทุกคนเป็นคน 4.0 หรือไม่ การเป็นคนในยุคนั้น ๆ คือคนที่สามารถใช้สิ่งนั้นสร้างค่า ทำประโยชน์ให้ได้ดีมีค่ามากขึ้น มาก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 318
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2561 08:33
03 สิงหาคม 2561
Ico48
การถกเถียงให้สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการคิด การทำอะไรใหม่ ๆ ให้สำเร็จ โดยเฉพาะการทำงานในองค์กร มักต้องมีการแสดงความคิดเห็น ถกเถียงเพื่อหาข้อดี ข้อเสียว่าของใครดีกว่า จนหลายครั้งนำไปสู่การเถียงกันเพื่อเอาชนะกัน และผลสุดท้ายไม่เกิดค่าความสำเร็จ การถกเถียงให้สำเร็จ หลังจากที่มีการถกกันแล้ว ก็นำสิ่งที่ถกเถียงนั้นมาคิดพิจารณา แล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 275
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2561 09:19
31 กรกฎาคม 2561
Ico48
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สายสนับสนุน หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนโดยเฉพาะระเบียบราชการ บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนทำให้งานเดินได้ช้า เร็ว ติดขัด หรือคล่องตัว ที่เรียกว่าประสิทธิภาพของการทำงาน เพราะงานทุกอย่างมีระเบียบขั้นตอนกำกับ หากมีการจัดระบบที่ดีก็มีประสิทธิภาพ งานที่เดินดี ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 179
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2561 08:26
27 กรกฎาคม 2561
Ico48
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทัศนคติ คือความคิดความอ่านที่นำไปสู่การกระทำ ถ้าคิดสร้างสรรค์ การกระทำสร้างค่าสร้างสรรค์ ถ้าคิดจำกัด การกระทำก็จำกัด การใช้ความสามารถก็ไปจำกัดผลการทำ ทัศนคติเป็นการคิดกับตัวเองอย่างไร คิดกับคนอื่นอย่างไร คิดแต่ตัวเองที่ไม่ฟังใคร ก็จะไปปิดโอกาส ปิดความสามารถของคนอื่น ผลทำให้เกิดค่าน้อยล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 230
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2561 09:35
Ico48
มองโลกด้วยสายตาของเด็ก
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดชิ้นนี้ คนที่อยู่กับเด็กๆจะเข้าใจดี เพราะเขาบอกไว้ว่า "หากเราสามารถมองโลกได้ด้วยสายตาของเด็ก เราจะพบตวามวิเศษในทุกๆสิ่ง" โลกนี้คงจะสดใสน่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้เสมอๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 96
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2561 01:00
Ico48
คนฉลาดแก้ไขปัญหา คนสติปัญญาเฉียบแหลมหลีกเลี่ยง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้สำหรับคนฉลาดจริงๆ อย่าง Albert Einstein ที่ให้ข้อคิดเราไว้ว่า "คนฉลาดแก้ไขปัญหา คนสติปัญญาเฉียบแหลมหลีกเลี่ยง" เป็นเช่นนั้นเอง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 86
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2561 00:55
25 กรกฎาคม 2561
Ico48
ความตายไม่ใช่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เตือนเราเกี่ยวกับความสูญเสีย อย่างที่ Norman Cousins บอกไว้ว่า "ความตายไม่ใช่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต แต่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสิ่งที่ตายภายในตัวตนของเราในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่"
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 89
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2561 17:43
Ico48
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในตอนทำงานทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการทำหน้าที่บริหาร ได้ผ่านการเรียนรู้อบรมมากมาย ในช่วงสุดท้ายที่มาทำหน้าที่คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ตั้งใจว่าต้องนำความรู้ประสบการณ์มาใช้จริง ทั้งการบริหารงาน บริหารคน พัฒนาองค์กร เริ่มจากการศึกษาตรวจสอบข้อมูล ระบบงาน เพื่อให้รู้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 181
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2561 08:16
24 กรกฎาคม 2561
Ico48
จงขอพรให้มีความเข้มแข็ง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ชวนให้เราคิดให้ดีๆว่าเราควรจะขอพรอะไร เพราะ Bruce Lee บอกไว้ว่า "อย่าขอพรให้มีชีวิตง่ายๆสบายๆ แต่จงขอพรให้มีความเข้มแข็งที่จะทนทานต่อความยากลำบาก" เพราะเป็นจริงกับชีวิตคนเรามากกว่านะคะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2561 23:47
Ico48
คิดทำแบบผู้นำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การจะนำได้ต้องมีความรู้มากกว่า ความสามารถสร้างค่าได้ดีกว่า คิดเป็นระบบ และพัฒนาให้ดีกว่า การจะมีความรู้มากกว่าต้องเรียนรู้มากกว่า ที่สำคัญต้องเรียนให้สามารถนำความรู้มาใช้สร้างค่าได้ ไม่ใช่แค่มีวุฒิการศึกษา มีปริญญาแต่ใช้จริงไม่ได้ก็ไม่มีอะไรนำ ในยุคการแข่งขัน มีคนทำได้มากมาย คนที่อยู่ได...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 205
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2561 09:15