นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนางานประจำ

16 สิงหาคม 2561
Ico48
คน 4.0
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ยุค 4.0 คือยุคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค internet ยุค online ยุค IT ยุคอุปกรณ์ smart ต่าง ๆ ยุคสื่อสังคม online แน่นอนมีคนจำนวนได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันมากมาย แต่ทุกคนเป็นคน 4.0 หรือไม่ การเป็นคนในยุคนั้น ๆ คือคนที่สามารถใช้สิ่งนั้นสร้างค่า ทำประโยชน์ให้ได้ดีมีค่ามากขึ้น มาก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 111
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2561 08:33
03 สิงหาคม 2561
Ico48
การถกเถียงให้สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการคิด การทำอะไรใหม่ ๆ ให้สำเร็จ โดยเฉพาะการทำงานในองค์กร มักต้องมีการแสดงความคิดเห็น ถกเถียงเพื่อหาข้อดี ข้อเสียว่าของใครดีกว่า จนหลายครั้งนำไปสู่การเถียงกันเพื่อเอาชนะกัน และผลสุดท้ายไม่เกิดค่าความสำเร็จ การถกเถียงให้สำเร็จ หลังจากที่มีการถกกันแล้ว ก็นำสิ่งที่ถกเถียงนั้นมาคิดพิจารณา แล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 162
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2561 09:19
31 กรกฎาคม 2561
Ico48
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สายสนับสนุน หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนโดยเฉพาะระเบียบราชการ บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนทำให้งานเดินได้ช้า เร็ว ติดขัด หรือคล่องตัว ที่เรียกว่าประสิทธิภาพของการทำงาน เพราะงานทุกอย่างมีระเบียบขั้นตอนกำกับ หากมีการจัดระบบที่ดีก็มีประสิทธิภาพ งานที่เดินดี ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 124
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2561 08:26
27 กรกฎาคม 2561
Ico48
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทัศนคติ คือความคิดความอ่านที่นำไปสู่การกระทำ ถ้าคิดสร้างสรรค์ การกระทำสร้างค่าสร้างสรรค์ ถ้าคิดจำกัด การกระทำก็จำกัด การใช้ความสามารถก็ไปจำกัดผลการทำ ทัศนคติเป็นการคิดกับตัวเองอย่างไร คิดกับคนอื่นอย่างไร คิดแต่ตัวเองที่ไม่ฟังใคร ก็จะไปปิดโอกาส ปิดความสามารถของคนอื่น ผลทำให้เกิดค่าน้อยล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 172
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2561 09:35
Ico48
มองโลกด้วยสายตาของเด็ก
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดชิ้นนี้ คนที่อยู่กับเด็กๆจะเข้าใจดี เพราะเขาบอกไว้ว่า "หากเราสามารถมองโลกได้ด้วยสายตาของเด็ก เราจะพบตวามวิเศษในทุกๆสิ่ง" โลกนี้คงจะสดใสน่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้เสมอๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 52
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2561 01:00
Ico48
คนฉลาดแก้ไขปัญหา คนสติปัญญาเฉียบแหลมหลีกเลี่ยง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้สำหรับคนฉลาดจริงๆ อย่าง Albert Einstein ที่ให้ข้อคิดเราไว้ว่า "คนฉลาดแก้ไขปัญหา คนสติปัญญาเฉียบแหลมหลีกเลี่ยง" เป็นเช่นนั้นเอง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 43
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2561 00:55
25 กรกฎาคม 2561
Ico48
ความตายไม่ใช่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เตือนเราเกี่ยวกับความสูญเสีย อย่างที่ Norman Cousins บอกไว้ว่า "ความตายไม่ใช่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต แต่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสิ่งที่ตายภายในตัวตนของเราในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่"
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 49
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2561 17:43
Ico48
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในตอนทำงานทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการทำหน้าที่บริหาร ได้ผ่านการเรียนรู้อบรมมากมาย ในช่วงสุดท้ายที่มาทำหน้าที่คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ตั้งใจว่าต้องนำความรู้ประสบการณ์มาใช้จริง ทั้งการบริหารงาน บริหารคน พัฒนาองค์กร เริ่มจากการศึกษาตรวจสอบข้อมูล ระบบงาน เพื่อให้รู้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 139
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2561 08:16
24 กรกฎาคม 2561
Ico48
จงขอพรให้มีความเข้มแข็ง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ชวนให้เราคิดให้ดีๆว่าเราควรจะขอพรอะไร เพราะ Bruce Lee บอกไว้ว่า "อย่าขอพรให้มีชีวิตง่ายๆสบายๆ แต่จงขอพรให้มีความเข้มแข็งที่จะทนทานต่อความยากลำบาก" เพราะเป็นจริงกับชีวิตคนเรามากกว่านะคะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 46
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2561 23:47
Ico48
คิดทำแบบผู้นำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การจะนำได้ต้องมีความรู้มากกว่า ความสามารถสร้างค่าได้ดีกว่า คิดเป็นระบบ และพัฒนาให้ดีกว่า การจะมีความรู้มากกว่าต้องเรียนรู้มากกว่า ที่สำคัญต้องเรียนให้สามารถนำความรู้มาใช้สร้างค่าได้ ไม่ใช่แค่มีวุฒิการศึกษา มีปริญญาแต่ใช้จริงไม่ได้ก็ไม่มีอะไรนำ ในยุคการแข่งขัน มีคนทำได้มากมาย คนที่อยู่ได...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 149
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2561 09:15
22 กรกฎาคม 2561
Ico48
ความรักเป็นน้ำมันหล่อลื่นและเป็นกาวยาง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ยืนยันความสำคัญของเรื่องความรัก เพราะ Friedrich Nietzscheก็บอกไว้ว่า "ในชีวิตครอบครัว ความรักจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยลดความขัดแย้ง และเป็นกาวยางที่ยึดให้ทุกคนเหนียวแน่นอยู่ด้วยกัน" ช่างเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากๆนะคะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 59
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2561 15:32
21 กรกฎาคม 2561
Ico48
ไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากขนาดไหน คุณก็มีอะไรที่ทำได้เสมอ
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้มาจากอัจฉริยะที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา และตัวเขาเองก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากของสิ่งที่เขาบอก เขาคือ Stephen Hawking ที่บอกไว้ว่า "ไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากขนาดไหน ก็จะต้องมีสิ่งที่คุณทำได้เสมอ" เป็นกำลังใจที่จะการสร้างคุณค่าให้ตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 55
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2561 18:10
20 กรกฎาคม 2561
Ico48
ความรักคือสะพานเชื่อมระหว่างคุณกับทุกสิ่ง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับทุกอย่าง อย่างที่ Rumi บอกไว้คือ "ความรักคือสะพานเชื่อมระหว่างคุณกับทุกๆสิ่ง" เริ่มที่ความรักแล้ว สิ่งที่ตามมาก็จะดีทั้งนั้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 59
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 17:31
19 กรกฎาคม 2561
Ico48
ธรรมชาติคือบ้านของเรา
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้มีไว้เพื่อให้เราช่วยกันรักษ์โลกของเรา อย่างที่ Gary Snyder เตือนเราไว้ว่า "ธรรมชาติไม่ใช่สถานที่ให้เราเยี่ยมเยือน แต่เป็นบ้านของเรา" คิดได้แบบนี้เราจะได้ช่วยกันทำให้บ้านของเราอยู่เป็นมรดกของลูกหลานต่อๆไป
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 51
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2561 17:56
17 กรกฎาคม 2561
Ico48
การชื่นชมแม้สิ่งเล็กน้อยก็เป็นพลัง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้สำหรับเตือนให้เราคิดถึงสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือ "ไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีใครสักคนชื่นชมคุณในสิ่งที่เล็กน้อยที่สุด" เพราะการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยคือพลังสำหรับการทำสิ่งยิ่งใหญ่ต่อไปได้
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 60
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2561 00:31
15 กรกฎาคม 2561
Ico48
เข้าใจทุกอย่างคือความเข้าใจที่ผิด
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ชิ้นนี้เหมาะสำหรับเตือนตัวเองอย่างยิ่ง เป็นสุภาษิตญี่ปุ่นที่บอกไว้ว่า "ถ้าท่านเข้าใจทุกสิ่งอย่าง ท่านต้องเข้าใจผิดแน่" เพราะไม่มีอะไรที่เราจะรู้ไปเสียทั้งหมดนะคะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 58
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2561 19:52
Ico48
จงเป็นคนที่มีคุณค่าที่จะได้รู้จัก
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
คำคมพร้อมภาพสวยๆกลับมาใหม่อีกทีค่ะ สำหรับชิ้นนี้จาก JV Manning เป็นคำเตือนที่ดีมากที่บอกว่า "จงเป็นคนที่มีคุณค่าที่จะได้รู้จักมากกว่าเป็นคนมีชื่อเสียง" ง่ายๆแต่ทำให้เราคิดถึงสิ่งที่ควรจะเป็นจริงๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 62
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2561 13:23
Ico48
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนได้ดีมีพัฒนา ต้องทำหน้าที่ตน ทำงานให้ดีมีค่าขึ้นตลอดเวลา หลายคนเข้าใจว่า การเรียน เข้าอบรม ทำสิ่งใหม่ แต่ทำยังไม่ไดเหมือนเดิม เหตุที่เป็นนี้เพราะขาดการพัฒนาหน้าที่ตน งานของตนที่ทำอยู่ ที่ยังผิด ยังพลาด ยังไม่ดีเหมือนเดิม ถึงแม้มีของใหม่ ของเก่าก็ยังไม่ดีและอาจมีปัญหามากขึ้นเพราะมัวแต่ทำขอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 149
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2561 09:06
10 กรกฎาคม 2561
Ico48
คนมีค่า/ภาระ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนเกิดมาต้องมีค่า ต้องเป็นกำลังคนสร้างค่าความมั่นคงให้ครอบครัว ให้องค์กร ให้ประเทศชาติ ยิ่งมีกำลังคนมากยิ่งมีกำลังมาก มีค่าสร้างค่าได้มาก สมัยยุคเบบี้บูม ที่ครอบครัวมีลูกมากเพราะต้องการกำลังคนมาช่วยทำงานสร้างค่างาน สร้างความมั่นคง พอลูกเริ่มมีความสามารถก็ถูกใช้ทำงาน ช่วยเลี้ยงน้อง ช่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 179
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2561 08:14
07 กรกฎาคม 2561
Ico48
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การฟังการได้ยินเสียงใครพูด ใคร ๆ ก็ฟังได้ แม้คนหูหนวกก็ยังฟังด้วยการมองเห็น แต่การฟังเป็น ไม่ใช่แค่การได้ยินเสียง แต่ต้องฟังให้รู้ความจริง เข้าใจความเป็นจริง และเลือกใช้ให้เกิดผลดี พัฒนาให้ดีมีค่า มีผลสำเร็จ บางคนไม่ฟังเสียงใคร โดยเฉพาะเสียงด้านลบ ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องจริง เรื่องดี เรื...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 188
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2561 09:08