นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์

20 July 2016
Ico48
ธนาคารขยะ เดือนกรกฎาคม 2559
in ตลาดเกษตรม.อ.
By ศรีนรา
ธนาคารขยะ เดือนกรกฎาคม 2559 คุณคือผู้หนึ่งที่สามารถ .... ลดปริมาณขยะ ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินให้กับตนเอง ลูกหลาน หน่วยงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้บ้านไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค มาร่วมกันฝากขายขยะที่ตลาดเกษตร ม.อ.ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน เดือนกร...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1445
at: 20 July 2016 22:49
12 July 2016
Ico48
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต
in งานของภาควิชาฯ
By anni
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 ที่จะจัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2559 ภาควิชาสัตวศาสตร์ จะจัดนิทรศการในบริเวณด้านข้างฟาร์มของภาควิชาฯ ทางไปศูนย์ประชุมฯ นิทรรศการในหัวข้อ “สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ให้กับเกษตรกร...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1209
at: 12 July 2016 07:58
08 July 2016
Ico48
ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
in KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
By kwang saelee
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตึกLRCมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย โดย นางสาวสุมณฑา เสนชุม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 980
at: 08 July 2016 16:10
05 July 2016
Ico48
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559
in งานของภาควิชาฯ
By anni
จากที่มีคณาจารย์เกษียณอายุราชการและมีการบรรจุอาจารย์เข้าใหม่มาหลายท่าน ขอแนะนำอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ ณ ปัจจุบันนี้
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1284
at: 05 July 2016 08:52
29 June 2016
Ico48
เลื่อนวันการใช้บริการของ ตม. เคลื่อนที่!!!
in คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Parisss'O
ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้แจ้งเวียนเรื่อง การบริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่ ครั้งที่ 50 โดย ตม. ได้กำหนดการให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ไม่เกินกว่า 1 ปี 2. การขอสงวนสิทธิ (Re-entry Permit) 3. การรายงานตัว 90 วัน 4. การแจ้งที่พักอา...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1214
at: 29 June 2016 19:41
Ico48
พิธีเปิดอาคารศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
พิธีเปิด ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมการลงนาม MOU กับทางสถาบันรับรองมาตรฐาน ผ่านไปด้วยดีสำหรับเมื่อวันวานที่ผ่านมา แม้ว่าช่วงเช้าจะมีฝนมาให้คลายร้อน สำหรับ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราแห่งแรกของภาคใต้ ในบริบทของการรองรับงานวิจัยก็ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงประ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1194
at: 29 June 2016 04:56
28 June 2016
Ico48
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
สอง สามวันมานี้เตรียมสถานที่ สำหรับการเตรียมการเปิดอาคารเขียวตามที่หลาย ๆ ท่านตั้งข้อสังเกตมา มีทั้งที่ชอบ และไม่ชอบสีของอาคาร แต่ท้ายสุดหลายท่านว่ากันว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่สีเขียวหมายถึงสีใบของต้นยางที่ยามนี้ราคาดิ่งลงตามภาวะของตลาดโลก แนวคิดของการขยับงานวิจัย และส่งเสริมการต่อยอดทา...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1483
at: 28 June 2016 05:28
Ico48
แนะนำที่ถ่ายภาพใน ม.อ.
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เริ่มเตรียมการพิธีเปิดแบบด่วน ๆ มาจากท่าน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยางท่าน รศ.อาซีซัน แกสมาน มาหลายวันแล้ว แนวทางเอาแบบประหยัดเรียบง่ายว่านั้น เลยเป็นที่มาของสถานที่ ที่จะถ่ายรูปแบบไม่หวงครับ ภาพสวย วิวดี ทำให้สวยหล่อแบบดอกไม้แบบนี้ เชิญมาเก็บภาพสวยบริเวณลานตราหมากรุกหน้าอาคารศูนย์เครื่อ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1568
at: 28 June 2016 05:07
23 June 2016
Ico48
ขอเชิญร่วมส่งการแสดง
in งานเกษตรภาคใต้
By anni
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1124
at: 23 June 2016 13:31
20 June 2016
Ico48
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
in งานของภาควิชาฯ
By anni
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจัดการฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธ์ุ โดยใช้ระบบ การเลี้ยงสุกร แบบ Batch Farrowing System 4(week) ซึ่งนักศึกษาจะได้มีประ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1157
at: 20 June 2016 08:09
19 June 2016
Ico48
รับซื้อเมล็ดสะเดาช้าง
in ประชาสัมพันธ์
By ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ รับซื้อ... เมล็ดสะเดาช้าง ติดต่อ โทร. 0-7428-6045 วัน-เวลาราชการ E-mail : natural.psu@gmail.com ..19 มิถุนายน 2559..
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1694
at: 19 June 2016 11:15
17 June 2016
Ico48
สกว. รับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2560
in แหล่งทุนวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่ -ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) -ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) -ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) เงื่อน...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1662
at: 17 June 2016 11:42
Ico48
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
in วิจัย-ประชุมวิชาการ
By จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด &ldq...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1178
at: 17 June 2016 10:14
16 June 2016
Ico48
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
in ตลาดเกษตรม.อ.
By ศรีนรา
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ รับสมัคร : วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2559 สถานที่ :ห้อง 139 อาคาร 1คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทรับสมัคร * ข้าวแกง *เครื่องดื่ม * ข้าวแกงอิสลาม *ผลไม้ * อาหารตามสั่ง *ขนมหวานและเบเกอรี่ * ก๋วยเตี๋ยว * อาหารจานเดี...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1366
at: 16 June 2016 18:10
Ico48
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.
in ตลาดเกษตรม.อ.
By ศรีนรา
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. วันเปิดรับสมัคร : 4 - 7 กรกฎาคม 2559 ประเภทสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ อาหารว่าง อาหารคาว ของชำ อาหารทะเลสด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ราคาเช่าพื้นที่ ต่อเดือน ประเภทร้านค้า ราคา (บาท) ต่อเดือน จำหน่ายผัก ผลไม้...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1114
at: 16 June 2016 17:38
Ico48
ธนาคารขยะ เดือนมิถุนายน 2559
in ตลาดเกษตรม.อ.
By ศรีนรา
ธนาคารขยะ เดือนมิถุนายน 2559 คุณคือผู้หนึ่งที่ .... ลดปริมาณขยะ ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินให้กับตนเอง ลูกหลาน หน่วยงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้บ้านไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค มาร่วมกันฝากขายขยะที่ตลาดเกษตร ม.อ. ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน เดือนมิถุนา...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 842
at: 16 June 2016 16:00
15 June 2016
Ico48
เชิดชูคนดีขวัญมะลิ นายอธิวัฒน์ ขาวสวี
in คนดีขวัญมะลิ
By MeanKuma
สำหรับคนดีขวัญมะลิ ในวันนี้ คือ นายอธิวัฒน์ ขาวสวี (เดียร์) นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้พบกระเป๋าเงิน ด้านในมีเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งน้องเดียร์ได้พบกระเป๋าเงินใบนี้บริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากการวิ่งออกกำลังกายในบริเวณนั้น หลังจากนั้นก็ได้ประกาศหาเจ้าของในหน้...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1012
at: 15 June 2016 15:04
14 June 2016
Ico48
23 มิถุนายน 2559 เชิญสัมมนา “ปักธงสงขลา เมืองน่าลงทุน” และ“ มองตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี59”
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
23 มิถุนายน 2559 เชิญสัมมนา “ปักธงสงขลา เมืองน่าลงทุน” และ“ มองตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี59” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา เชิญร่วมสัมมนาสัญจร ฟรี เรื่อง”ปักธงสงขลา เมืองน่าลงทุน” และ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 938
at: 14 June 2016 11:13
07 June 2016
Ico48
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24
in งานเกษตรภาคใต้
By ศรีนรา
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 ร่วมประชุม หารือ การจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 12-21 สิงหาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะทรัพยากรธรรมชาติเชิญ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 เข้าร่วมประชุม โดยมี ท่านคณบดีคณะทร...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1171
at: 07 June 2016 15:44
05 June 2016
Ico48
Mail มหา'ลัยแค่ทางผ่าน
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
"Mail มหา'ลัยแค่ทางผ่าน" ??? ตั้งชื่อให้มันแปลกตาไปนั้น ๆ แหละเพราะหลาย ๆ ท่านคงจะรู้สึกอึดอัดใจกับจำนวนพื้นที่ในการจัดเก็บ เดียวเต็ม เดียวเต็ม เหนื่อยและเนื่อยตาม ๆ กัน อีกทั้งยังไม่สะดวกหากจะเปิดอ่านผ่านระบบ ระบบ android ทั้ง ๆ ที่ Gmail มี Apps บนมือถือให้ใช้งานได้ง่าย นั้นแค่เราบ่นจนเข้าห...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 961
at: 05 June 2016 15:51