นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

29 กันยายน 2557
Ico48
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
สกอ.ภาคเหนือตอนบนร่วมปรึกษาความร่วมมือทางวิชาและการวิจัยร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)ภาคเหนือตอนบน เข้าเยือนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1668
เมื่อ: 29 กันยายน 2557 10:27
10 กันยายน 2557
Ico48
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนปี 57-58 (นอกรอบ)
ใน งานวิจัย ที่ภาควิชา
โดย Baby
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 และ 2558 (นอกรอบ) ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ระยะเวลาสนับสนุนงบประมาณทุนโครงการ : 1 ปี 2. ระยะเวลาดำเนินการวิจัยของโครงการ - งบประมาณปี 2557 ดำเนินการไม่เกิน 10 เดือน (พฤศจิ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1465
เมื่อ: 10 กันยายน 2557 09:50
05 สิงหาคม 2557
Ico48
แผนที่ลมล่าสุดจาก 3Tier
ใน พลังงานลม
โดย Smarn
ต้องอัพเดตเรื่องแผนที่ลมกันหน่อยครับ หลังจากที่วงการพลังงานลมซบเซาลงจากหลาย ๆ ปัจจัย ความจริงแล้วในระยะ 4-5 ปีมานี้ ได้มีโครงการทำแผนที่ลมประเทศไทยใหญ่ ๆ อยู่ 2 โครงการด้วยกัน คือของ วช. และของ พพ. แต่ก็รอ ๆ จนลืมไปแล้วครับ พอดีวันนี้ ไปพบ 3Tier Global Wind Mapซึ่ง 3Tierได้ทำแผนที่ลมโลกไว้ซัก 3-...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2358
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2557 15:11
03 กรกฎาคม 2557
Ico48
6 สิ่งที่ต้องทำในการตรวจเอกสารการทำวิจัย 2. สิ่งที่ต้องนำไปใช้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการได้เนื้อหาสาระ และวิธีการทดสอบ ทดลอง ในการทำวิจัย การตรวจเอกสาร อ่านบทความวิจัย ยังต้องทำให้ได้ความรู้ ทักษะเพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอ การเขียน การเผยแพร่ การใช้งาน ดังนี้ 4. ทำให้วิธีการนำเสนอ การจัดรูป ตาราง ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญต่อการเขียน การนำเสนอรายงานวิจัย ที่ต้องศึกษาว่า ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1238
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2557 09:20
02 กรกฎาคม 2557
Ico48
6 สิ่งที่ต้องทำในการตรวจเอกสารการทำวิจัย 1. สิ่งที่ต้องได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากประสบการณ์การตรวจงานวิจัย ทั้งวิทยานิพนธ์ การประเมินโครงการ บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย พบว่า การตรวจเอกสารยังได้ประเด็นเนื้อหาไม่ครบถ้วน ที่ส่งผลต่อการวิจัย ตั้งแต่การเสนอโครงการ การทำโครงการ การเขียนรายงานและบทความ และการนำเสนอเผยแพร่ผลงาน ที่สำคัญคือการใช้ประโยชน์ให้มีคุ้มค่าในกา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1131
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2557 15:55
29 มิถุนายน 2557
Ico48
มะเขือเทศดำ ข้าวโพดหวานม่วงแดง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปกติ มะเขือเทศที่คุ้นเคยมีสีน้ำตาลเมื่ออ่อน ส้ม แดง เมื่อแก่และสุก และข้าวโพดหวานมีสีเหลือง ปัจจุบันได้มีนักปรับปรุงพันธุ์พันธุ์ ได้ผสมพันธุ์มะเขือเทศที่มีสีดำ ข้าวโพดหวานที่มีสีม่วง และสีแดง มะเขือเทศสีดำ ข้าวโพดสีม่วงและข้าวโพดหวานสีแดง นอกจากเป็นพืชที่มีสีสรรค์ต่างไปจากปกติ ยังมีสา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 6533
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2557 11:00
19 มิถุนายน 2557
Ico48
ข้อมูลยางพารา 2557
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 10 มิถุนายน 2557 ได้ไปร่วมรายการวิทยุ ม.อ.88 ในรายการสภากาแฟ เรื่องสภายางพารา ที่จัดร่วมกันระหว่างสถานีวิทยุ ม.อ. กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทางผู้ประสานงานของคณะได้ติดต่อให้ช่วยไปร่วมรายการ ในหัวข้ออนาคตและทิศทางการวิจัยยางพารา จึงขอนำข้อมูลเรื่องยางมาฝากบันทึกไว้ ประเทศไทยเริ่มปลูกยาง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 910
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2557 08:22
11 มิถุนายน 2557
Ico48
Service following ผลงานวิจัย ต้องใช้ให้คุ้มค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คงคุ้นเคยกับคำว่า บริการหลังการขาย หรือ after services ที่มีบริการดูแลสินค้าหลังจากที่มีการซื้อไปใช้งาน Service following เป็นกระบวนการติดตามไปดู ไปให้การแนะนำการใช้ผลงานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นกระบวนการของคณบดี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการบริการกล้าปาล...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 999
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2557 11:28
10 มิถุนายน 2557
Ico48
Responding to reviewer comments (ฉบับเอาฮา จริงๆ)
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
กำลังเครียดกับการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการและตอบโต้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer) ร่างจดหมายเสร็จแล้ว เลยอยากขอคำปรึกษาจากผู้รู้ทั้งหลายว่า ถ้าผมเขียนจดหมายทำนองนี้ตอบโต้ผู้ทรงคุณวุฒิจะทำให้ผมได้ตีพิมพ์บทความมัํยครับ Reponses to the Reviewer: 1 As the author of "XYZ" I would like to th...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2293
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2557 20:54
09 มิถุนายน 2557
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "การเขียนต้นฉบับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Manuscript)"
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการได้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จึงกำหนดจัดให้มีการเสวนา การเขียนต้นฉบับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Manuscript)โ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1579
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2557 18:34
27 พฤษภาคม 2557
Ico48
ผักปักษ์ใต้...ผักกาดนกเขา
ใน ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
โดย **ซูซี่**
อ้างอิง : ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี และสมพร ชาญวณิชย์สกุล. 2554,ตำรับอาหารจากผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองตามภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ (เดิม). ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. อ้างอิง : ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี และสมพร ชาญวณิชย์สกุล. 2554,ตำรับอาหารจากผักพื้นบ้านแล...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2247
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2557 16:01
Ico48
...พืชทำมัง...
ใน ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
โดย **ซูซี่**
ประเภทน้ำพริก น้ำพริกใบทำมัง ส่วนประกอบ ใบทำมัง 5 ใบ กะปิย่าง 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ หอมแดง 2 หัว กระเทียม 2 หัว พริกขี้หนู 6 ดอก น้ำตาล 1 แว่น วิธีปรุง เอาหอม กระเทียม พริกขี้หนู ใบทำมัง โขลกให้แหลกเข้ากัน ใส่ตามด้วยกะปิ น้ำตาล โขลกต...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2198
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2557 13:04
29 เมษายน 2557
Ico48
เขียนอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
วานนี้ (28 เม.ย. 57) ผมมีโอกาสเข้ารับการอบรมเรื่อง "เขียนอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์" โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ซึ่งจัดโดยศูนย์การเรียนรู้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรได้ให้การบรรยายด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองสนุกสนาน และให้ความรู้แก่พวกเราอย่างเต็มที่ ในโอกาสนี้ผมจึงขอรวบรวมข้อคิดที่ได้รับจากการอบรมครั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2085
เมื่อ: 29 เมษายน 2557 14:27
23 เมษายน 2557
Ico48
ประกาศทุนวิจัยจากเงินงบประมาณ ปี 2559
ใน งานวิจัย ที่ภาควิชา
โดย Baby
ปุจฉา : จากอาจารย์ท่านหนึ่ง "ช่วงนี้ มีทุนวิจัยอะไรบ้างที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้" วิสัชนา : มีทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 59 ตามข้างล่างนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบปร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1438
เมื่อ: 23 เมษายน 2557 15:57
18 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ตอนที่ ๖ แบบฝึกหัดการทำแผนที่ลม
ใน WAsP
โดย Smarn
ตามที่คุณณัฐวุฒิ ปรึกษาเรื่องการทำแผนที่ลม และผมได้ตอบรับว่ายินดีให้คำแนะนำ โดยจะนำมาเผยแพร่ด้วย เพื่อเป็นตัวอย่าง แบบฝึกหัด ดังนั้นถ้าใครอ่านบันทึกเรื่อง WAsP ซึ่งมี ๕ ตอน แล้วยังไม่เข้าใจ หรือใครเพิ่งเริ่มเรียนรู้การใช้งาน WAsP ก็สามารถใช้แบบฝึกหัดนี้ไปพร้อม ๆ กันครับ ว่าไปแล้ว แบบฝึกหัดนี้ เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 3267
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:38
09 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
เข้าใจ เข้าถึง ให้ถึงค่าของการพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การพัฒนาคือการทำให้ดีขึ้น ให้ทันสมัย ซึ่งทำทั้งกระบวนการพัฒนางานและการทำวิจัย และต้องทำให้คุ้มค่า เพราะทุกอย่างต้องลงทุน ลงแรง และใช้เวลา ยิ่งการพัฒนาที่ใช้งบประมาณประเทศ งบประมาณส่วนรวมยิ่งต้องสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่า การพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องรู้จริง และนำไปใช้งานได้จริง จึงเกิดค่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1352
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2557 16:46
07 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
บทความวิจัยสถาบันเรื่อง ความต้องการระบบสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน share
โดย little - pig
หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop กับ RDO เพื่อพัฒนางานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นเวลานาน งานวิจัยชิ้นแรกในบทบาทนักวิชาการอุดมศึกษาของฉันที่ร่วมทำกับคุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ (พี่วิ) จากวิทยาเขตตรัง ก็ประสบความสำเร็จ หลังจากที่เราทั้ง 2 คน ต้องใช้ความอดทน มานะพยายาม ตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1298
เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2557 14:23
02 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
วารสารสุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ - Beall’s list of predatory publishers & journals
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
โลกทุนนิยมมีเกือบทุกอย่างไว้ซื้อขาย ถ้ามี Demand ก็มี Supply หรือ vice versa ไม่เว้นแม้แต่โลกของนักวิชาการที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่ “ดูเหมือน” มีชื่อเสียงได้ด้วยการจ่ายเงินแทนการรีวิวอย่างเข้มข้นตามวิถีปกติของการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการโดยทั่วไป ซึ่งกิจกรรมแบบนี้เกิดข...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 5780
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2557 23:03
31 มกราคม 2557
Ico48
คำถามเพื่อการอ่านบทความวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำวิจัย ประกอบด้วย + ที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย ในบทนำ (introduction) + วิธีการทำวิจัย (materials and methods) +การแปลและนำเสนอผล (results) + การวิเคราะห์วิจารณ์ผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ความสำคัญ ประโยชน์ และการนำไปใช้ประโยชน์ (discussion) และ + สรุปผล (conclusion) + รวม...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1030
เมื่อ: 31 มกราคม 2557 17:06
30 มกราคม 2557
Ico48
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
เมื่อผมพบข้อมูลความรู้จากหนังสือต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ก็อยากจะจัดเก็บไว้ในแชร์แห่งนี้ครับ เพราะจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นและกับตัวผมเอง วันนี้ค้นเจอเอกสารที่ตัดเก็บมาจากหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์ "หน้าต่างโลก...พลังงาน" ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่เก็บไว้นาน.....มาแล้ว ตามปกติในก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1815
เมื่อ: 30 มกราคม 2557 15:47