นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

06 มกราคม 2556
Ico48
วิจัยไปไหนกัน 2. วิจัยไทย ผิดทิศ หลงทาง ลดค่า เป็นทาส
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากบันทึกประเภทการวิจัย http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/26625 ที่นำมาดูกับระบบ เป้าหมายการวิจัยของประเทศไทย ว่าไปถูกทิศ ถูกทาง และไปไหนกัน ประเทศไทยพร้อมที่จะทำวิจัยเพื่อค้นคว้า ความรู้ ความจริง พื้นฐาน ดูจากความพร้อมของ เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัยต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยมูลค่า...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1143
เมื่อ: 06 มกราคม 2556 19:10
Ico48
วิจัยไปไหนกัน 1.ประเภทการวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำวิจัย มีหลายหลายประเภท หลายแนวทาง ตามเป้าหมายการใช้งาน วิจัยเพื่อค้นหา ความรู้ ความจริง วิจัยเพื่อพัฒนางาน วิจัยเพื่อแก้ปัญหา 1.การวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ ความจริง เป็นการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้ประโยชน์โดยตรง ทันทีไม่ได้ ต้องมีการคิดต่อ ประยุกต์ใช้ ผล...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1111
เมื่อ: 06 มกราคม 2556 17:56
23 ธันวาคม 2555
Ico48
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างต้องมีบทบาทเพื่อทำให้เกิดค่า 1. การปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ในภาคเหนือ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการนำทีมไปศึกษา ดูงาน การเกษตรที่เชียงใหม่ เชียงราย พบว่า 1. ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เจริญงอกงามได้ดีในภาคเหนือ ในพื้นที่เนินเขา บนดอย 2. กาแฟโรบัสต้า ที่ปลูกในภาคใต้ สามารถปลูกในภาคเหนือ ที่เชียงราย เจริญเติบโตเร็วกว่า เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่า ผลดกและผลใหญ่กว่าในภาคใต้ 3. กาแฟสามารถขึ้นในสภาพร่มเ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5241
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2555 18:14
19 ธันวาคม 2555
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งข้อเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปี ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์ (MOU ม.อ. – สกว.) โดยผ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1278
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2555 17:10
06 ธันวาคม 2555
Ico48
ด่วน! สถานทูตฝรั่งเศส เปิดรับผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน Junior Research Fellowship Program ก่อน 18 ธันวาคมนี้
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อคัดเลือกให้รับทุน Junior Research Fellowship Program โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งไปที่สถานทูตฝรั่งเศสตามที่อยู่ในรายละเอียด โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1285
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2555 15:26
30 พฤศจิกายน 2555
Ico48
ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการแยกโปรตีนมาตรฐาน
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
ปัญหาที่มักพบบ่อยสำหรับ PTH standard ในการวิเคราะห์ Protein Sequence ต่อจากปัญหาทีพบบ่อยคราวที่แล้วน่ะค่ะ เนื่องจาก Standard บางตัวที่ไม่แยก ซึ่งที่พบบ่อยอีกทีคือ K กับ L เพื่อนๆอาจสงสัยใหมค่ะคือตัวอะไรก็คือ Arginine กับLeucineซึ่งจะเป็นปัญหา Peak รวมกันค่ะ วิธีแก้ก็มีอยู่ คือเราต้องเพิ่ม %...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1513
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2555 09:54
09 พฤศจิกายน 2555
Ico48
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภททุน คือ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1474
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2555 10:29
02 พฤศจิกายน 2555
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจ เสนอผลงานรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย หรือผู้สนใจทุกท่านเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นโยบายของทางราชการ หรืออื่นๆ ประจำปี 2555 โดยท่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1285
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2555 10:35
26 ตุลาคม 2555
Ico48
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำกิจกรรมของเครือข่ายมีกิจกรรมเป็นคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ กรรมการอำนวยการ และกรรมการวิชาการ โดยมีการเลือกประธานกรรมการแต่ละชุด 4 ปีีต่อครั้ง ขณะนี้อยู่ในรอบที่ 2 ประธานกรรมการอำนวยการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นรอบที่ 2 ประธานกรรมการวิชาการเป็นผู้แทนของกรมวิชการเกษตร ซึ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1499
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2555 17:54
25 ตุลาคม 2555
Ico48
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
HRPP : Hevea Research Platform in Partnership คือ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยยางพาราระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่เน้นการวิจัยในส่วนต้นน้ำ คือด้านพืชกรรม พันธุุ์ การผลิตยางเบื้องต้น และเศรษฐสังคมของชาวสวนยาง ในความร่วมมือ มีหน่วยงานของไทยที่เป็นสมาชิกหลัก 3 หน่วยงาน คือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานคร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1335
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2555 10:49
23 ตุลาคม 2555
Ico48
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
22 ต.ค.2555 เดินทางมาอุดรธานี เพื่อประชุมวิชาการยางพารา ของเครือข่ายวิจัย HRPP;Havea Research Platform in Partnership เป็นเครือข่ายความร่วม 4 สถาบันหลัก ม.อ. ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และCIRAD ของฝรั่งเศส และสถาบันสมทบ ในประเทศไทย 6 และจากประเทศฝรั่งเศสอีก 6 แห่ง ในการดำเนินก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1366
เมื่อ: 23 ตุลาคม 2555 08:45
15 ตุลาคม 2555
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : ก.ย.55
ใน RDONews
โดย Sutawadee
เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ 1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1788
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2555 16:07
14 ตุลาคม 2555
Ico48
เมื่อกรดอะมิโนมาตรฐานไม่แยก
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
ปัญหาที่มักพบบ่อยสำหรับ PTH standard ในการวิเคราะห์ Protein Sequence คือ มี Standard บางตัวที่ไม่แยก ซึ่งที่พบบ่อยน่ะค่ะจะมีอยู่ 2 ที่ วันนี้มาแชร์กันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน่ะค่ะ ที่แรกที่จะพบบ่อยคือ Rกับ Y เพื่อนๆอาจสงสัยคือตัวอะไรก็คือ Arginine กับ Tyrosine ซึ่งจะเป็นปัญหา Peak รวมกันค่ะเหมือนใน...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1552
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2555 21:09
12 ตุลาคม 2555
Ico48
ด่วน ! เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบพัฒนาจังหวัดสงขลา ก่อน 17 ตุลา นี้
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โดยมีวงเงินประมาณ 5 ล้านบาท จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งมาได้ที่ plan.sk@hotmail.com และสำเนาถึงsuparp....
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1580
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2555 14:40
11 ตุลาคม 2555
Ico48
แอปเปิลอินทรีย์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่ที่การเรียกร้องให้มีการผลิตเพื่อลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม หรืออาจเรียกว่า เกษตรธรรมชาติ การเกษตรของโลกได้ปรับเปลี่ยนมานานเป็นศตวรรษ จากอาศัยธรรมชาติจริง ๆ ออกป่า ล่าสัตว์ เก็บพืชพรรณป่า เป็นอาหาร มาเป็น เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มาเป็นเกษตรเพิ่มผลผลิต เป็นเ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1391
เมื่อ: 11 ตุลาคม 2555 19:01
09 ตุลาคม 2555
Ico48
อาจารย์ภาควาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช พบสัตว์ใต้น้ำสกุลใหม่ในทะเลสาบสงขลา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ติดกันถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ โดยเป็นทะเลสาบที่มีลักษณะของน้ำในทะเลสาบถึง 3 น้ำ คือ น้ำจืด, น้ำกร่อย และน้ำเค็ม มีแม่น้ำและคลองหลายสายที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบแห่งนี้ ทำให้น้ำมีกา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1869
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2555 21:02
Ico48
GILAAT 2012
ใน Aquatic Science
โดย T. Sangchaisri
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น โดยภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2145
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2555 13:14
03 ตุลาคม 2555
Ico48
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า วิจัย หมายถึง การพัฒนางานด้วยข้อมูลและความจริง เพื่อทำให้งานดีขึ้น มีคุณค่าเพิ่มขึ้น นอกจากการหาความจริงทางวิชาการ ดังนั้น การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงไม่ได้หมายถึง การทำวิจัยด้านวิชาการเท่านั้น ยังหมายถึง การทำงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบบริหารจัดการ ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลความจริ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1542
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2555 08:59
Ico48
การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างที่ต้องเก็บนาน
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
แนะนำเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอ สำหรับนักวิจัยด้านชีวโมเลกุล อาจจะเจอปัญหาการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับ PCR product เช่น มีการออกแบบ Primer ที่เหมาะแล้วปรับสภาวะต่างๆ ตั้งมากมายแต่ทำไม ยังไม่ได้ ซึ่งปัญหาการทำ PCR โดยหลักๆ ดิฉันมองว่ามีแค่ 2 อย่างน่ะ การสกัดดีเอ็นเอ - อาจจะเกิดจาก ตัวอย่างเก็บนาน ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1980
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2555 01:55
01 ตุลาคม 2555
Ico48
มูลนิธิชัยพัฒนา หนุน ม.อ.-วิทยาลัยเกษตรตรัง เดินหน้าโครงการวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน
ใน RDONews
โดย Sutawadee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน เพื่อหวังรวบรวมฐานข้อมูลด้านผลผลิตปาล์มน้ำมันแต่ละสายพันธุ์ และให้เป็นศูนย์คัดเลือกคัดเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตสูงที่เข้ากับสภาพภูมิอากาศของไทยได้ดี ขยายให้แก่เกษตรก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1370
เมื่อ: 01 ตุลาคม 2555 15:52