นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

การเรียนการสอน

08 เมษายน 2561
Ico48
Active learning is learning by doing
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้สมัยก่อน มักเรียนด้วยการถูกสอนให้ทำจริงด้วยการรับจ้างทำงาน คนรักดีก็เรียนรู้ พัฒนาตนเองจนทำได้ดี มีประสบการณ์ออกมาทำเองได้ด้วยมีความรู้ ความสามารถจนมีความเจริญ หลายคนทำแบบรับจ้างรอคำสั่งบอกให้ทำ จึงเป็นคนรับจ้างทั่วไปตลอดชีพ ที่จะบอกคือการเรียนด้วยการทำจริงจึงเป็น active lea...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 99
เมื่อ: 08 เมษายน 2561 08:33
03 เมษายน 2561
Ico48
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนทุกคนเปรียบเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งมุมดี ๆ มีตำหนิและปัญหาของตนเอง คนจัดการศึกษาจึงต้องเป็นช่างเจียรนัยที่ชำนาญ ที่มองเห็นจุดเด่น จุดขาย ไม่ใช้จุดด้อยมาทำให้คุณค่า ราคาลดลง การเจียรนัยเพชรที่ดีต้องมีความชำนาญ ต้องมองค่าเพชรให้เป็น ต้องรู้และเลือกใช้ รังสรรค์จุดเด่น ไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 127
เมื่อ: 03 เมษายน 2561 08:25
21 มีนาคม 2561
Ico48
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนเป็นการศึกษาหาความรู้ พัฒนาความสามารถ สร้างสมความรอบรู้เพื่อการทำงานและดำรงชีพ ดังนั้น การเรียนที่ดีให้ได้ผลดีในเป้าหมายชีวิต จึงไม่ใช่แค่เรียนให้ผ่านให้จบการศึกษา แต่ต้องพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน ทำอาชีพได้ดีจริง การเรียนให้พร้อมทำงานหลังจบการศึกษา ต้องหาทางเรียน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 200
เมื่อ: 21 มีนาคม 2561 08:04
13 มีนาคม 2561
Ico48
อยาก(ให้)ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตลอดเวลาทำหน้าที่อาจารย์ ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบันที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พบว่าทุกกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การสอนเสริม การจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียน ทุกหลักสูตร ทุกสถาบันการศึกษาล้วนแต่ทำ จัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ดี มีความรู้ ความสามารถ นักเรียน ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 218
เมื่อ: 13 มีนาคม 2561 08:33
08 มีนาคม 2561
Ico48
การศึกษาแบบศักดินา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ระบบศักดินาคือการให้ทุกต้องคิด ต้องทำตาม ต้องทำเหมือนกัน ต้องพึ่งผู้มีอำนาจเหนือตลอดเวลา การศึกษาคือการพัฒนา การเรียนรู้ การหล่อหลอม การคิด การทำ การสร้างสรรค์สร้างค่าของคน ให้รับผิดชอบสร้างค่าการทำงานทำหน้าที่ การศึกษาแบบศักดินาคือการต้องทำ ต้องเรียนตามกรอบ ตามแนวที่กำหนดให้ คิดเอง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 246
เมื่อ: 08 มีนาคม 2561 08:24
27 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based Learning)
ใน Active Learning
โดย Parichart Maneemai
ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐาน ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.ส...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 259
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2561 16:05
23 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ ความรู้เทคโนโลยีมีมากมายและมีเพิ่มทุกเวลา แต่ความรู้จะสร้างค่าได้ต้องใช้ให้เป็น การใช้ความรู้ให้เป็นค่า ไม่ใช่แค่ทำได้ แต่ต้องใช้ให้ตรงกับความต้องการ ต้องใช้ให้ทำได้ดีกว่าเดิม เติมสิ่งใหม่ ๆ เร็วกว่า สะดวกกว่า รื่นไหลกว่า สวยกว่า ตัดต่อ ปรับแต่งได้ง่ายกว่า คือกรอบการสร้างค่าการทำง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 236
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 09:37
03 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
การศึกษาต้องพัฒนาคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาที่ผ่านเน้นการสอนคน ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติให้ทำงานได้ แต่ปัจจุบัน ความรู้ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการไปมาหาสู่กัน ทำงานร่วมกันของคนที่แตกต่างทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ทำให้คนต้องเรียนรู้ให้ไวและปรับตัวให้ทัน รวมถึงการสรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ ทำให้ค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 280
เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2561 09:12
13 มกราคม 2561
Ico48
เครื่องมือการพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อทุกอย่างพัฒนาและเปลี่ยนแปลง คนอยู่ได้ดีไม่ใช่ที่มีทรัพย์สินความเก่ง เรียนดี แต่ต้องสามารถปรับตัวได้ทัน จึงเรียนรู้ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่แต่ละคนต้องทำในการกำหนดอนาคตตนคือการวางวิสัยทัศน์ของตัวเองในการที่จะเป็นอะไร ทำอะไรให้สามารถอยู่ได้ในอนาคต การวางวิสัยทัศน์ต้องคิดถึงสภาพในอนาคตว่าจะมี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 288
เมื่อ: 13 มกราคม 2561 08:51
03 มกราคม 2561
Ico48
ม.อ.ลงนามความร่วมมือกับGuangxi Normal University ในการดำเนินงานสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ Prof. He Zubin อธิการบดี Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความร่วมมือเพื่อดำเนินงานร่วมกับสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ส่งเสริมให...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 698
เมื่อ: 03 มกราคม 2561 13:55
Ico48
ฮวงจุ้ยการเรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ฮวงจุ้ยคือทิศทางน้ำทางลมของสถานที่เพื่อการอยู่ดี มีสุข มีอโชคมีลาภ ที่ต้องไม่อับลม ไม่ขวางทางน้ำ ไม่เป็นจุดที่อาจเกิดอันตราย แต่หากเป็นทำเลการค้าขายต้องที่มีคนผ่านไปมามาก ฮวงจุ้ยการเรียนคือที่นั่งเรียนที่เหมาะกับการเรียนรู้ ดูชัด ฟังชัด ไม่มีการรบกวนต่าง ๆ แต่ผู้เรียนจำนวนมากกลับไปนั่งหลั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 307
เมื่อ: 03 มกราคม 2561 08:21
19 ธันวาคม 2560
Ico48
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาทำให้คนมีความรู้ ให้สามารถทำงานได้ แต่การเรียนเป็นความรู้จากหนังสือตำรา การสอนที่ยังไม่ใช่การทำงาน ส่วนที่ทำงานจริงคือการฝึกงาน การไปเรียนสหกิจศึกษาที่ไปเรียนด้วยการเหมือนการทำงานจริง การไปฝึกงาน การไปสหกิจศึกษา ผู้เรียนต้องไปเรียนรู้หาทางเพิ่มค่าตนด้วยการเรียนรู้จะทำงานอย่างไรให้มี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 253
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2560 08:23
04 ธันวาคม 2560
Ico48
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วัฒนธรรมองค์กรคือรูปแบบ วิถีการทำงานขององค์กร เช่น บริษัท google ที่มีวัฒนาธรรมการทำงานแบบท้าทายความสามารถที่ต้องหาพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ทำงานเพิ่มค่าตลอดเวลา ที่พนักงานอยู่ย่างอิสระไม่จำกัด ไม่กำหนดเวลาทำงาน และมีสภาพการทำงานอย่างดีที่ท้าทายความสามารถคน แต่ต้องสร้างผลงานออกมาในเวลาที่สมควรและ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 274
เมื่อ: 04 ธันวาคม 2560 07:38
07 พฤศจิกายน 2560
Ico48
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานวันนี้ ทำงานได้ตามความรู้ไม่เพียงพอ ต้องทำด้วยความสร้างสรรค์เพิ่มค่า ทำให้ดีกว่า ผสมผสานความสามารถของตนและของคนอื่น และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ดังนั้นการเรียนการสอนที่สำคัญจึงไม่ใช่การสอนความรู้ให้ทำตาม แต่ต้องสอนกระบวนการทำงาน เหมือนการมอบหมายงานให้ทำ ผู้เรียนต้องหาวิธีทำด้วยการหาความ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 320
เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2560 08:26
27 กันยายน 2560
Ico48
AI require HI
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
AI หรือ Artificial Intelligence ที่ภาษาไทยเรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องจักรกลที่มนุษย์คิดค้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ทั้งแทนการใช้แรง การใช้ความสามารถ ความถูกต้อง แม่นยำ ทำได้เร็ว ทำได้ตลอดเวลา แต่ไม่ว่าเครื่องจักรกลอัตโนมัติมีความสามารถทำงานดีอย่างไรก็ต้องควบคุมการทำงานโดยมนุษย์ ซึ่งมนุษย...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 457
เมื่อ: 27 กันยายน 2560 08:31
13 กันยายน 2560
Ico48
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษายุคที่ความรู้ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การมีความรู้ยังไม่เพียงให้ปรับตัวตามทันได้ คนที่อยู่ยุคใหม่ได้ดี ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องปรับได้ดี ต้องเลือกสรรสร้างค่าให้พอดี การศึกษาจึงไม่ใช่แค่การสอนคนให้มีความรู้ ความสามารถใ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 441
เมื่อ: 13 กันยายน 2560 08:35
12 กันยายน 2560
Ico48
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียน การศึกษา นอกจากต้องจดจำ ทำความเข้าใจกับกับความรู้ที่เรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างค่าความมั่นคงในชีวิต ยังต้องฝึกฝน ปฏิบัติ ทำการบ้าน การค้นคว้า บางคนเวลาให้ทำงาน ทำปฏิบัติการ ทำการบ้าน ทำการค้นคว้า มักอาศัยให้เพื่อทำ แล้วคอยลอกผล ลอกการบ้าน ทำจากเพื่อที่ทำมาก่อน จึงทำได้แค่ได...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 387
เมื่อ: 12 กันยายน 2560 08:43
01 กันยายน 2560
Ico48
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปัจจุบันความรู้มีมากมายจนเรียนกันไม่ทัน แต่ที่สำคัญคือเรียนแล้วไม่ได้ใช้ ใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ถูก จึงเป็นภาระการเรียนการสอน และภาระกับชีวิต สมัยก่อนมีความรู้ให้เรียนไม่มาก จึงเรียนจากความจริง เรียนจากธรรมขาติ เรียนด้วยการใช้จริง ทำจริงจึงอยู่ได้ดี อาจมีปัญหาที่เรียนไม่ทันธรรมชาติขาดความรู้จริง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 290
เมื่อ: 01 กันยายน 2560 09:22
31 สิงหาคม 2560
Ico48
สัตวแพทย์ ม.อ.จับมือกรมปศุสัตว์ พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์จัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามร่วมกับกรมปศุสัตว์ พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์และนำองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการบริการและพัฒนาการจัดการสุขภาพและผลผลิตทางปศุสัตว์ รวมถึงสุขอนามัยอันดีของประชาชนในพื้นที่ “กรมปศุสัตว์มีความต้องการสัตวแพทย์ที่มีความพร้อมสำหรับการรักษาสัตว์ใหญ่และพร้อ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 339
เมื่อ: 31 สิงหาคม 2560 09:57
23 สิงหาคม 2560
Ico48
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2560 เน้นบัณฑิตเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกสากล
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เน้นผู้เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามิใช่เพียงแต่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เพื่อระดับประเทศ แต่ต้องเตรียมตัวพร้อมเข้าสู่โลกสา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 305
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2560 15:18