นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

การเรียนการสอน

27 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
รู้เรียนยุคสังคมออนไลน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ในการติดต่อสื่อสารกันออนไลน์ ทั้ง share chat ส่งภาพ วิดีโอ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งจริง ไม่จริง รวมถึง โฆษณาค้าขาย ออนไลน์ และยังมีการติดต่องาน สั่งงาน พบญาติ เพื่อนฝูง เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้มี คือการเรียนรู้ นอกจากเรียนรู้จากการรับส่งข้อความข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1041
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2560 08:43
10 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Freeware: NACA Sections
ใน พลังงานลม
โดย Smarn
Aerodynamics for Students บังเอิญเจอซอฟต์แวร์ช่วยงาน สำหรับการเขียนแบบ แอร์ฟอล์ย หรือรูปปีกเครื่องบินนั่นเอง ก็เลยนำมาแปะไว้ก่อน ชื่อโปรแกรม NACA Airfoil Sections ครับ แปะไว้ก่อน ใช้ทำอะไรได้บ้าง ค่อยมาเล่าต่อครับ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1566
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2560 16:32
09 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ตั้งสติในการเรียน 2
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การตั้งสติในการเรียน 1 เป็นการตั้งเป้าเพื่อผลการเรียนให้เกิดผลดี มีความสามารถจริง นอกจากนี้ยังต้องตั้งสติในการพิจารณาตนว่าเหมาะสมกับการทำอะไร มีความชอบ ความสามารถพิเศษอะไร และนำไปประกอบอาชีพอะไร ดังนั้น นอกจากความชอบของตัวเอง ยังต้องดูว่าสาขาที่เรียนมีโอกาสทำงานอะไรได้บ้าง ในตำแหน่งงานอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 822
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2560 08:55
08 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ตั้งสติในการเรียน 1
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สติคือการรู้ตัว รู้ว่ากำลังทำอะไร เพื่ออะไร การตั้งสติในการเรียน คือการตั้งเป้าหมายในการเรียน ให้รู้ตัวว่า กำลังเรียนอะไรเพื่ออะไร เพื่อให้มีสมาธิ ทำสมาธิในการทำให้ไปสู่เป้าหมาย ไม่คิดออกนอกลู่นอกทาง ให้สมาธิไปอยู่กับสิ่งอื่น ทำให้การเรียนไม่ได้ผล การเรียนการศึกษาเป็นการศึกษาหาความรู้ พัฒ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1066
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560 09:11
06 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
การศึกษาปลายปิด การศึกษาปลายเปิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาปลายปิดคือการศึกษาที่สอนให้จำ สอนให้ทำตาม และวัดผลจากการสอบการจำ เช่น ข้อสอบที่มีตัวเลือก ข้อสอบถูกผิด เป็นต้น ส่วนการศึกษาปลายเปิดเป็นการศึกษาให้ค้นคว้า คิดพิจารณา ตั้งคำถาม สร้างค่าว่ามีอะไร ทำอะไรได้ดีกว่า ที่เป็นการศึกษาและคิดสร้างงานที่ต้องตอบให้ได้ว่า ทำให้ได้ดีกว่าอย่างไร แ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1001
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2560 07:15
04 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
เรียนหนักทำไมไม่ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หลายคนคงมีความรู้สึกตามหัวข้อบันทึกว่า ได้เรียน ได้พยายามอย่างมาก ทุ่มเทเต็มที่แต่ยังไม่ได้ดีสักที หรือดูคนอื่นสบาย ๆ แต่ก็ได้ดี หลายคนไปเรียนตามปกติ หรือไม่ตั้งใจเรียน แต่ทุ่มเทดูหนังสืออย่างหนัก บางทีดูจนไม่หลับไม่นอนก่อนสอบ แต่ทำข้อสอบไม่ได้ดี นึกคิดอะไรไม่ออกเมื่อเข้าห้องสอบ เขียนบ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 860
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2560 11:32
28 มกราคม 2560
Ico48
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ใน นราภรณ์ ไชยรัตน์
โดย นราภรณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs : Thai Financial Report Standard for Small and Medium-Sized Entities) เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะนำมาบังคับใช้สำหรับการรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Non-Publicly Accountable Entities)...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1318
เมื่อ: 28 มกราคม 2560 17:46
Ico48
มัคคุเทศก์น้อยแบบฟลูออปชั่น
ใน apisara
โดย P.Richy
เมื่อวันที่ 18-21 มกราคม 2560 ทางสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ "โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว" ณ บ้านหน้าเกาะบลิสฟูล จ.พัทลุงในโครงการนี้ ได้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 80 คน คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1559
เมื่อ: 28 มกราคม 2560 16:51
27 มกราคม 2560
Ico48
ตรวจสุขภาพของธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์งบการเงิน
ใน Classic Film
โดย Suranai Chuairuang
จากความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีที่สรุปผลอยู่ในรูปแบบของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหลายจะได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางเศรษฐกิจนั้น ทำให้ในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินจะมีบทบาทอย่างมากอันจะส่งเสริมให้การตัดสินใจทางการเงินใด ๆ เป็...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 11
เมื่อ: 27 มกราคม 2560 10:41
16 มกราคม 2560
Ico48
VDO และ ppt. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
***ข่าวประชาสัมพันธ์*** ตามที่มหาวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Creative Approachesto Research and Instruction in Higher Education เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม2560 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) โดยมีวิทยากรคือ Assoc Prof. Dr.AnaDonaldson,Former President of AECT (A...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1294
เมื่อ: 16 มกราคม 2560 15:30
09 มกราคม 2560
Ico48
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 3. กระบวนการเรียนให้สร้างค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
นอกจากการเตรียมตัว เตรียมการ ยังต้องตื่นตัวในการเรียน การเรียนไม่ใช่แค่จำ จด สอบ แต่ต้องมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำ ใช้ พัฒนา สร้างค่า การคิดวิเคราะห์คือการศึกษาว่า ความรู้ที่เรียนคืออะไร มีอะไรบ้าง ใช้ทำอะไรได้บ้าง สร้างค่าอะไร อย่างไรได้มากน้อยเพียงใด ใช้ได้กี่วิธี กี่ทางเลือก ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 727
เมื่อ: 09 มกราคม 2560 08:32
08 มกราคม 2560
Ico48
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 2. เตรียมการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเตรียมการศึกษาให้สามารถสร้างค่า ต้องศึกษาหลักสูตรที่ศึกษา วิชา กิจกรรมที่เรียน ที่ต้องศึกษาจากตัวหลักสูตรว่ามีเป้าหมายวัตถุประสงค์อะไรบ้าง เรียนแล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง ต้องเรียนอะไร ทำอะไร ให้ได้อะไร ต้องเตรียมตัวอะไรให้สามารถทำได้ดังกล่าว มีงานอะไรให้ทำบ้าง แต่ละงานต้องการความรู้ ความส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 890
เมื่อ: 08 มกราคม 2560 08:58
07 มกราคม 2560
Ico48
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 1. เป้าหมาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าของชีวิต ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพตน ครอบครัว และการเป็นพลเมืองของประเทศและของโลก ทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ ทั้งหน้าที่ส่วนตน หน้าที่ในครอบครัว หน้าที่การงาน ในชุมชน ของประเทศ ของโลก และการทำงานเท่านั้นที่มีการสร้างค่าเป็นรายได้เพื่อใช้ในหน้าที่ที่เหลือ คนทำงานได้ต้องใช้ความรู้ ความ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 926
เมื่อ: 07 มกราคม 2560 09:56
06 มกราคม 2560
Ico48
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (SALC) ดำเนินโครงการฉายภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักศึกษาควบคู่ไปกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active learning) ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยมีรูปแบบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1091
เมื่อ: 06 มกราคม 2560 10:04
30 ธันวาคม 2559
Ico48
จงเรียนให้มีการศึกษา ไม่ใช่สำเร็จการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษา หมายถึงการหาความรู้ พัฒนาความสามารถ และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและใคร ๆ ในสาขา สิ่งที่เรียน ยิ่งคนที่เรียนระดับปริญญาที่ได้ชื่อว่า เป็นบัณฑิต ยังต้องมีความรู้ดี รู้ชั่ว รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ และอะไรต้องทำและต้องไม่ทำ นั่นรู้หน้าที่และมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้มีการศึกษาคื...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 668
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2559 08:48
22 ธันวาคม 2559
Ico48
บทเรียน บทสอน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
บทเรียน และ บทสอน มีความต่างกันในการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้การพัฒนาคน บทเรียนคือสิ่งแต่ละคนคิดเอง ทำเอง ได้รับผลเอง จึงทำให้ได้รับผลดีหรือผลเสียเป็นบทเรียนของตัวเอง นำไปใช้เอง หลีกเลี่ยงเอง ได้ดี ได้เสียด้วยตัวเอง เจ็บเอง และภาคภูมิใจในตัวเอง ที่สำคัญได้กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 703
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2559 08:25
14 ธันวาคม 2559
Ico48
เทคนิคการสอนคุณธรรมผ่านละครอิงประวัติศาสตร์
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
ใกล้การประชุมวิชาการ 5th PSU Education Conference ปีนี้ (2559) เข้ามาทุกที ในขณะที่ผมกำลังเตรียมตัวจะไปนำเสนองานในแบบโปสเตอร์สำหรับการประชุมวิชาการในปีนี้ ทำให้ย้อนระลึกถึงการประชุมวิชาการนี้ในปีที่แล้ว (4th PSU Education Confernce) ในคราวนั้นผมได้มีโอกาสไปนำเสนองานในแบบ Oral ในหัวข้อที่เน้นไปท...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1054
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2559 21:25
06 ธันวาคม 2559
Ico48
เรียนเป็นคนงาน เรียนทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนงานคือคนที่ทำงานแบบตามที่สั่งงาน ทำงานตามที่สั่ง ไม่สามารถทำงานเองได้ จึงถูกเรียกว่าคนงาน คนทำงานคือคนที่ใช้ความรู้ความสามารถสร้างค่า พัฒนางานด้วยตนเอง รู้หน้าที่ รู้กระบวนการใช้ความรู้ รู้รับผิดชอบหน้าที่ รู้พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น มีค่าเพิ่มขึ้น คือ รู้หาความรู้ รู้ใช้ความรู้ รู้สร้างค่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1019
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2559 07:25
28 ตุลาคม 2559
Ico48
ปัญญาและการบูรณาการ
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
ผมกำลังทำนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการสอนแบบการตั้งคำถามมาก ๆ ครั้ง ดังแนวคิด The Role of Questions in Teaching, Thinking and Learning ซึ่งผมเห็นว่านักศึกษายังขาดการมีความคิดเห็นด้วยตนเองอยู่มาก ค่อนข้างจะพึ่งพาจากผู้อื่นหรืออากู๋เสียเป็นส่วนใหญ่ การเชื่อโดยไม่คิดไตร่ตรองเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1094
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2559 16:07
23 ตุลาคม 2559
Ico48
การศึกษาพัฒนาความเก่ง ไม่ใช่ทำคนให้เก่ง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในความเป็นธรรมชาติ ทุกคนทุกชีวิตมีลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถที่แตกต่างกัน แสดงว่าแต่ละคนมีความเก่งของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร และใครก็ทำให้เก่งไม่ได้นอกจากตัวเอง ดังนั้น การศึกษาพัฒนาคนจึงต้องทำให้คนสามารถแสดงความเก่งของตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มีค่าแก่ใคร ๆ ตามความเก่งของคนนั้น ๆ ไม่ใช่ทำใ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 864
เมื่อ: 23 ตุลาคม 2559 09:54