นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

การเรียนการสอน

21 ตุลาคม 2559
Ico48
ยุคการแข่งขัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ยุคการแข่งขัน หมายถึงยุคมีของมากกว่าความต้องการ ทำให้ต้องมีการแข่งขันกัน มีตำแหน่งงานน้อย มีผู้สมัครจำนวนมากจึงมีการแข่งขันในอัตราสูง มีตำแหน่ง 1-2 อัตรา มีผู้สมัครเป็น 100 เป็น 1,000 คน ก็มีคนได้ 1-2 คน เท่านั้น มีคนขายของอย่างเดียวกันจำนวนมาก ก็ต้องแข่งขันหาจุดดีจุดเด่นเพื่อให้คนมาซ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 882
เมื่อ: 21 ตุลาคม 2559 08:19
11 ตุลาคม 2559
Ico48
เรียนคณิตศาสตร์พัฒนาความสามารถการคิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้วยการจำ ทำความเข้าใจ และฝึกฝนใช้งาน วิชาที่ต้องให้ความคิด แก้โจทย์ สร้างสมาธิจ่อจด หาทางออก ทางเลือก ทางผิด ทางถูก คือวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้น การเรียนคณิตศาสตร์จึงเป็นการพัฒนาความสามารถการคิด ซึ่งการพัฒนาความคิดไม่ใช่แค่ทักษะ กระบวนการ แต่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 988
เมื่อ: 11 ตุลาคม 2559 09:27
08 ตุลาคม 2559
Ico48
Tailor made study
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Tailor made หมายถึง การตัดเสื้อผ้าให้พอดีกับตัวและความชอบของผู้ใส่ ที่เรียกว่า เสื้อผ้าสั่งตัด ซึ่งต้องตัดเย็บตามสัดส่วนและความต้องการของผู้ใส่ คือพอดีตัวและพอดีกับความต้องการ ที่ต้องตัดแต่งอย่างประณีตให้ได้เสื้อผ้า ชุดที่ผู้ใส่ดูสวยงามและถูกใจ เรียกว่าต้องตัดให้ตรงใจกับผู้ใส่ Tailor made st...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 795
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2559 09:20
05 ตุลาคม 2559
Ico48
เล่นให้เป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เล่นในที่นี้หมายถึง การเรียนการสอนในโลกปัจจุบันในยุคที่มีความรู้มากมาย การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และบางอย่างก็ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างที่ชัดเจน อย่างอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี โทรมือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ที่พัฒนารวดเร็วจนไม่ทันได้ใช้ก็เปลี่ยนใหม่แล้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 840
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2559 08:27
03 ตุลาคม 2559
Ico48
เอกสารอ้างอิง กับ บรรณานุกรม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เอกสารอ้างอิง และ บรรณานุกรม เป็นรายการเอกสาร แหล่งข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการเรียบเรียงหนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ เพื่อให้รู้แหล่งความรู้ที่สามารถติดตามไปศึกษาค้นคว้าต่อได้ แต่มีการใช้ต่างกัน คือ เอกสารอ้างอิงใช้อ้างอิงในเนื้อหาการเขียนทุกรายการระบุชื่อผู้เขียนและ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 962
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2559 07:36
15 กันยายน 2559
Ico48
อยากได้นวัตกรรม ต้องสอนให้ทำ ถามให้คิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคสังคมสร้างสรรค์ การเพิ่มค่าต้องทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่า มีมาตรฐาน ใช้งานได้ดีกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า รวดเร็วสะดวกสบายกว่า การทำสิ่งที่ดีกว่า ต้องรู้จักคิดกว้าง มองไกลกว่าที่เคยมี ทำดีกว่าที่เคยเป็น ต้องรู้จักผสมผสานศาสตร์และศิลป์ ประยุกต์การใช้งาน นั่นคือคนยุคใหม่ที่มีค่า ต้องแสดงควา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 857
เมื่อ: 15 กันยายน 2559 12:06
05 กันยายน 2559
Ico48
การศึกษายุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเปลี่ยน teaching เป็น coaching
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือการสร้างค่าความสามารถจากการใช้ความรู้ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ดี ๆ ที่มีค่ากว่า ดีกว่า มีประสิทธิภาพกว่า สะดวกกว่า ง่ายกว่า ถูกกว่า รวดเร็วกว่า เชื่อถือเชื่อใจได้มากกว่า คนทำงานในยุคที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ดีกว่า ใหม่ ๆ ดังกล่าวได้ อยู่ที่การคิด ทำ สร้างสรรค์ สร้างค่า ไม่ใ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1263
เมื่อ: 05 กันยายน 2559 06:54
26 สิงหาคม 2559
Ico48
ศึกษาดูงาน เป็น ดูงานเพื่อการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอนจากสภาพจริง แต่ส่วนใหญ่ทำโดยการนำไปดูงาน ดูกิจกรรมจริง คือได้เห็น ได้ฟัง ได้รับรู้ บางคนอาจไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย พอขึ้นรถก็หลับไม่รู้แม้แต่เส้นทางว่าไปมาอย่างไร ตื่นอีกทีก็ลงรถเข้าห้องฟังบรรยายก็หลับ ๆ ตื่น ๆ ไม่สนใจว่าใครพูดบรรยายอะไร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 930
เมื่อ: 26 สิงหาคม 2559 09:06
25 สิงหาคม 2559
Ico48
เรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนเป็นการทำให้มีความรู้จากที่ไม่รู้ และให้ใช้งานได้จากที่ใช้ไม่ได้ การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคือค่อยเป็น ค่อยไป จากไม่รู้เป็นเริ่มรู้ จากพอใช้ได้เป็นใช้ได้ ใช้ดี และดียิ่งขึ้น ที่ต้องการการส่งเสริมสรรค์สร้างกำลังใจ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกที่มีการใช้กว้างขวาง ใครที่ใช้ภาษาอั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1112
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2559 07:12
21 สิงหาคม 2559
Ico48
เรียนให้(ไม่)มีงานทำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เป้าหมายของการเรียน คือเรียนให้มีงานทำ คือต้องเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทำงานสร้างค่าได้จริง ปัจจุบัน มีความเข้าใจผิดว่า เรียนแค่รู้ แค่จำ แค่ทำข้อสอบผ่าน จบการศึกษาได้รับปริญญาบัตร์ จึงละเลยการคิด การฝึก การทำให้ทำได้จริง การทำงานเป็น ทำงานให้มีค่า การเรียนแค่สอบได้ แค่การไปสมัครสอบ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 835
เมื่อ: 21 สิงหาคม 2559 09:48
20 สิงหาคม 2559
Ico48
การเรียนคือการเตรียมตัวแข่งขันในชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 2559 ที่ประเทศบราซิล กำลังจะจบลง นักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันโอลิมปิกได้ ต้องผ่านการเตรียม ฝึกฝน ฝึกซ้อม อย่างหนัก ต้องแข่งขันให้เข้าเกณฑ์กีฬาแต่ชนิด แต่ละประเภทจึงสามารถเข้าแข่งขันได้ ในการดำรงชีวิตของคนทุกคนต้องมีการแข่งขัน ที่ต้องแข่งขันก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 956
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2559 09:28
19 สิงหาคม 2559
Ico48
ม.อ.ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาจาก 117 สาขา เน้นเตรียมตัวสู่โลกสากล
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดมุมมองนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องเตรียมตัวสู่โลกสากล เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5,224 คน จาก 117 สาขา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.ธีระพล ศรีช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1117
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2559 16:31
Ico48
หลักสูตรพัฒนาสร้างค่าคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาเป็นการทำให้คนมีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติที่ดี สร้างค่าสร้างประโยชน์ให้แก่กัน ไม่เบียดเบียนเอาประโยชน์ส่วนตน ในสมัยก่อนที่แต่ละคนต้องทำมาหากินด้วยตนเอง ฝึกฝนด้วยการทำ การสังเกต มีความรู้น้อย ทำให้ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ จนมีการเรียนรู้เป็นระบบ และมีการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้มากมาย...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 840
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2559 09:17
09 สิงหาคม 2559
Ico48
ปฏิรูปการศึกษา อยู่ในมือใคร อันตรายที่สุด ?
ใน การเรียนการสอนและวิจัย
โดย Smarn
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก? เช้านี้พบบทความนี้จากคนนำมาโพสต์ต่อบน FB ก็เลยสนใจไปอ่านต่อตามลิงค์ ด้วยความหวังว่าการศึกษาไทยจะดีขึ้นซักที พบว่าหลายคน หลายความคิด ต่างก็สามารถระบุจุดอ่อนในระบบที่เป็นอยู่ และนำเสนอแนวทางแก้ไขที่(คิดว่า)ดีกว่าเสมอ ๆ รวมทั้งผ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1095
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2559 09:32
24 กรกฎาคม 2559
Ico48
เรียนให้เป็น จึงเป็นค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิต ทำให้มีความรู้ ความสามารถ ทำหน้าที่สร้างคุณสร้างค่าได้ดี สมัยก่อนการเรียนรู้ต้องทำเอง สังเกตจากคนอื่น แล้วนำมาพัฒนาความสามารถของตน และมักเป็นความรู้เพื่อการดำรงชีพเพื่อการอยู่รอด ปัจจุบันความรู้มากมาย การเรียนรู้ต้องผ่านการสอน และมักเรียนรู้แบบรับรู้ด้ว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 911
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2559 10:33
22 กรกฎาคม 2559
Ico48
awareness: ความตระหนัก
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
หลังจากจบงานเขียน TQA report กับศูนย์เครื่องมือไปแล้ว ก็ได้เวลาเตรียมการสอนอีกครั้ง เทอมที่จะถึงนี้ได้วิชาใหม่ที่ไม่ได้สอนมามากกว่า 20 ปี Momentun and Heat Transfer ประเด็นที่ผมต้องเตรียมคือ Content และวิธีการสอน เรื่อง Content นั้นไม่ยากนักเพราะหาได้ใน internet และ หนังสือ แต่ก็ต้องมาพิจาร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1034
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2559 09:31
19 กรกฎาคม 2559
Ico48
ความรู้ดิบ ความรู้สุก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้ก็การหาความรู้ก็เหมือนการทำอาหารที่ต้องวัตถุดิบที่ต้องนำมาปรุงให้สุกจึงนำไปใช้ประโยชน์ในการบริโภคและได้รับสารอาหารต่าง ๆ ได้ดี หากไม่มีปรุงให้สุกก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์และสร้างค่าได้ ในการเรียนรู้ ความรู้ต่าง ๆ ที่หามาได้จึงเป็นความรู้ดิบที่ยังไม่เกิดประโยชน์จนกว่าจะผ่านปรุง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 43 · อ่าน: 1768
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2559 10:40
12 กรกฎาคม 2559
Ico48
สรุปบทเรียนกิจกรรม Active Teaching:สอนดีมีประสิทธิผล ปีที่ 4
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
สรุปบทเรียน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม Active Teaching:สอนดีมีประสิทธิผล ปีที่ 4 หัวข้อ LMS2@PSU on Mobile “Active Learning and Technology”และ กิจกรรม Show & Share ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 – วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1764
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2559 09:56
11 กรกฎาคม 2559
Ico48
เรียนให้มีงานทำที่ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ขอบันทึกจากคำที่พ่อแม่ผู้ใหญ่อยากให้ลูกหลานเรียนให้มาก เรียนให้สูง เพื่อให้ลูกหลานได้ทำงานที่ดี มีเกียรติ หรือบางคนพูดถึงเรียนให้เป็นเจ้าคนนายคน จึงพยายามมุมานะอดทนอดออมทำทุกอย่างส่งลูกหลานให้เรียน แต่หลายคนไม่สมหวังกับการเรียนของลูกหลาน ที่ลูกหลานไม่ได้ตั้งใจเรียนตามความหวังของพ่อแ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 850
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 08:27
08 กรกฎาคม 2559
Ico48
Show & Share : Active Learning (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
กิจกรรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ“Active Learning and Technology” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรม Show & Share ในรายวิชา : 997-412Design in Photograp...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1045
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2559 14:43