นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

20 เมษายน 2561
Ico48
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความผิดพลาดเป็นปกติธรรมชาติของการทำทุกอย่างทุกสิ่ง ที่อยากคิดอยากทำให้ดี อยากทำให้มี ของการคิดการประดิษฐ์ทุกอย่าง เมื่อคิดอยากได้ อยากทำก็ต้องลอง ต้องเรียนรู้ ต้องหาทางพัฒนาคือทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา ความผิดพลาดคือการลองทำ ลองผิด ลองถูก ทำถูกเป็นการเห็นทางให้ทำต่อทำให้ดีขึ้น ทำผิดให้รู้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 64
เมื่อ: 20 เมษายน 2561 08:27
18 เมษายน 2561
Ico48
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากได้ความสำเร็จ ทุกความสำเร็จไม่ได้มาโดยง่าย ต้องฟันฝ่าความยาก อุปสรรค ความพยายาม ความอดทน และความสำเร็จขั้นต้นเป็นส่วนสำคัญที่เป็นฐานให้ต่อยอดขั้นต่อ ๆ ไป จึงต้องลงมืออดทนทำให้ได้เร็ว นอกจากนี้ การลงมืออดทนทำขั้นต้น ยังเป็นการฝึกฝนเรียนรู้การทำ การหาความรู้ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 69
เมื่อ: 18 เมษายน 2561 08:09
10 เมษายน 2561
Ico48
ค่าการทำให้ได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
“ทำให้ได้” เป็นคำที่มีค่า และเมื่อทำได้ก็เป็นการสร้างค่า การทำให้ได้ ที่มีค่า ต้องทำให้มีความหมาย ประกอบด้วย หาทางทำ หาทางเลือก ตั้งใจทำ ทำด้วยความพยายาม ความอดทน เพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ การหาทางทำ ต้องรู้สิ่งต้องทำให้ได้คืออะไร ต้องการความรู้ความสามารถอะไร มีการทำกี่ว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 84
เมื่อ: 10 เมษายน 2561 08:53
07 เมษายน 2561
Ico48
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าเล่าเรียนเป็นเงินที่โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเก็บจากผู้เรียนเพื่อบริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถนำไปใช้ทำงาน ทำหน้าที่เพื่อตนเอง สังคม และประเทศชาติในหลากหลายอาชีพ ในโรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐจึงได้จัดสรรงบประมาณ สร้างตึก อาคาร เครื่องมือต่าง ๆ จ้างครู อาจารย์ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 105
เมื่อ: 07 เมษายน 2561 08:18
31 มีนาคม 2561
Ico48
ทำงานยุคใหม่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานเพื่อให้ได้งาน ได้งาน เพื่อการดำรงชีวิต ไม่ทำงานชีวิตไม่มีค่าไม่สามารถดำรงชีวิตได้ เพราะทุกคนต้องกิน ต้องใช้ การทำงานสมัยก่อนต้องใช้แรง ใช้กำลัง ใช้ความรู้ความสามารถ ในสมัยใหม่ที่คนได้สร้างเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีขึ้นมาช่วยในการทำงาน โดยเฉพาะทดแทนการทำงานด้วยแรงค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 155
เมื่อ: 31 มีนาคม 2561 08:37
29 มีนาคม 2561
Ico48
ทุกคนมีดีต่างกัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนแต่ละคนมีองค์ประกอบเหมือนกันทั้งอวัยวะ และการกิน อยู่ หลับ นอน แต่แต่ละคนมีความคิด ความอ่าน ความชอบ ไม่ชอบ ความถนัด การตัดสินใจในรายละเอียดต่างกัน ที่ทำให้แต่ละคนมีดี ได้ดี มีค่าต่างกัน คนที่อยู่ในครอบครัวเดียว ทานข้าวสำรับเดียวกัน ก็เลือกกินต่างกันทั้งปริมาณ สัดส่วน องค์ประกอบต่างกัน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 157
เมื่อ: 29 มีนาคม 2561 08:43
27 มีนาคม 2561
Ico48
คนพัฒนาแล้ว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
พัฒนาหมายถึงเจริญ ดีขึ้น ต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุด คนพัฒนาแล้วจึงไม่ใช่แค่มีความรู้ จบการศึกษาสูง แต่คือคนที่รู้รับผิดชอบหน้าที่และทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา การรู้หน้าที่โดยไม่ต้องให้ใครมาสั่ง รู้การควบคุมการทำหน้าที่ของตนเองและต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา คนพัฒนาแล้วต้องเจริญ คือนอกจากทำหน้าที...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 149
เมื่อ: 27 มีนาคม 2561 09:00
26 มีนาคม 2561
Ico48
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวาระ 50 ปี ม.อ.
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 127
เมื่อ: 26 มีนาคม 2561 15:07
Ico48
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำอะไรได้ต้องใช้พลัง ตั้งแต่พลังกาย พลังคิด พลังความรู้ พลังความสามารถ และพลังความดี พลังเกิดได้ด้วยการสร้าง พลังกายต้องสร้างอาหาร การใช้กำลัง การพักผ่อน และพลังกายเป็นส่วนสำคัญในการทำการใช้พลังอื่น จึงต้องบำรุงรักษาให้ดีเสมอเพื่อให้พร้อมใช้พลังอื่น ๆ ให้ได้ดี การทำอะไรต่าง ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 153
เมื่อ: 26 มีนาคม 2561 08:22
15 มีนาคม 2561
Ico48
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เบบี้บูมเมอร์คือคนที่เกิดในยุคหลังสงครามโลกที่ทุกอย่าง หลายพื้นที่ถูกทำลายล้าง เกิดความเสียหาย จึงต้องมีการสร้าง ทำนุบำรุงกันใหม่อย่างยกใหญ่ ทำให้ผู้ที่เกิดในยุคนั้น ต้องทำงานหนัก ตั้งแต่เกิด จำความได้ เริ่มมีแรงก็ถูกใช้ให้ทำงาน ทั้งงานเลี้ยงน้อง ทำความสะอาดบ้าน หุงหาอาหาร ใช้ทำงานจิปาถะ จนค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 204
เมื่อ: 15 มีนาคม 2561 08:06
14 มีนาคม 2561
Ico48
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ธรรมชาติทุกอย่าง ทุกคนมีทั้งดีและเสีย การจะได้ดีอยู่ที่การเลือกใช้ การมีปัญหาเพราะเลือกใช้ไม่ดีพอ ใช้ด้านใดด้านหนึ่ง และเข้าข้างตัวเอง คิดไปเองว่าดี คนจำนวนมากเมื่ออยากได้ อยากใช้ก็มักดูแต่ด้านดี หาแต่ด้านดีมาใช้โดยไม่คิดถึงด้านไม่ดี แบบว่ารักก็รักสุดใจ ในทางตรงกันข้าม เมื่อยามไม่ช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 176
เมื่อ: 14 มีนาคม 2561 08:04
10 มีนาคม 2561
Ico48
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนเรียนจบปริญญาเรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียนรู้ ฝึกฝนตามมาตรฐานของแต่ละระดับปริญญา และแต่ละระดับปริญญามีคำว่า บัณฑิต บัณฑิต แปลว่า ผู้รู้ ที่ไม่ใช่มีความรู้ ความเป็น บัณฑิต ที่เป็นผู้รู้ นอกจากความรู้ ความสามารถที่สอบผ่านตามมาตรฐานของแต่ละปริญญา ยังต้องรู้ทำหน้าที่ ร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 207
เมื่อ: 10 มีนาคม 2561 09:13
04 มีนาคม 2561
Ico48
คนไม่สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากมี อยากได้ความสำเร็จ และคิดว่าที่ไม่สำเร็จเพราะโชคไม่ดี ไม่มีใครช่วย ไม่มีความสามารถ และได้ทำดีเต็มที่แล้ว แต่ไม่เคยตั้งใจประเมินตนจริง ๆ ว่าที่ไม่สำเร็จนั้นเกิดจากอะไร และไม่แก้ไขอย่างจริง ๆ ความจริง คนไม่สำเร็จไม่ใช่ขาดความสามารถเพราะทุกคนมีความสามารถคิดได้ เรียนได้ ทำได้ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 255
เมื่อ: 04 มีนาคม 2561 09:06
01 มีนาคม 2561
Ico48
ใช้มือถือเป็น learning machine
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หลายวันก่อนได้อ่านเรื่องที่คนกรุงเทพฯใช้สื่อออนไลน์ต่อวันเป็นเวลาสูงสุดของโลก ปัจจุบันเห็นคนใช้มือถือในทุกที่ทุกเพศทุกวัน ต่างจากก่อนหน้านี้ที่จะเห็นใช้มากในวัยเด็ก คนรุ่นใหม่ และบางคนใช้จนถูกประกาศให้ปิดก็ยังไม่หยุด เช่น ตอนเครื่องบินจะขึ้นและกำลังจะจอดก็รีบเปิดใช้ เรียกว่ามาก่อนทำก่อนคว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 222
เมื่อ: 01 มีนาคม 2561 09:21
25 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีเวลาจำกัด ทรัพย์สินจำกัด สติสมาธิความตั้งใจจำกัด การใช้ทำอะไรย่อมลดโอกาส ลดค่าการทำอย่างอื่น บริหารเป็นการแบ่งเวลา ทรัพย์สิน สติปัญญาความตั้งใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ว่าใช้ทำอะไร หากทำดี ให้เวลา ทรัพย์สินเพียงพอก็ทำให้สิ่งนั้นได้ดี แต่ให้น้อยไปโดยเฉพาะกับภาระหน้าที่ โดยเฉพาะกับก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 209
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2561 09:21
14 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากอยู่ดี ได้ดี มีสุข สุขในชีวิต สุขในที่ทำงาน แปลกใจไหมที่ทุกที่ในที่เดียวกันมีทั้งคนมีสุขและคนที่มีทุกข์ และคนที่มีสุขหรือมีทุกข์มีทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถมาก มีความพร้อมมากและพร้อมน้อย อะไรทำให้คนมีสุข มีทุกข์ ซึ่งอยู่ที่เจตนา คนมีสุขมีเจตนาดี คือตั้งใจดี เลือกทำแต่สิ่งใ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 234
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2561 08:21
08 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปัญญาคือการใช้ความรู้ความสามารถให้ได้ดีมีค่าเกิดประโยชน์ไม่เป็นปัญหาแก่ใคร ๆ จึงพบว่าคนเรียนเก่ง มีความรู้มากมาย แต่ไม่ได้ดีมีความสำเร็จในชีวิตเพราะขาดปัญญา การมีปัญญานอกจากมีความรู้ความสามารถ ต้องรู้การหาโอกาสสร้างโอกาส สรรค์สร้างทางเลือกที่ดีมีประโยชน์และไม่สร้างโทษและปัญหาแก่ใคร ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 205
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2561 09:06
24 มกราคม 2561
Ico48
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกวันนี้เห็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หัวหน้า และคนทำงานมานานบ่นบอกว่า คนทำงานรุ่นใหม่ทำงานทำหน้าที่เฉพาะหน้าที่ตนตามข้อกำหนดข้อตกลงในสัญญา ไม่ช่วยทำงานอื่นนอกหน้าที่ ต้องการความสะดวกความพร้อมในการทำงาน ต้องให้คนอื่นจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ทำงานให้ ต้องการค่าตอบแทน เวลาตามที่ตนต้องการใช้ ไ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 270
เมื่อ: 24 มกราคม 2561 07:58
15 มกราคม 2561
Ico48
ความยากใช้สร้างตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความยากคือความขาดแคลน ความไม่พร้อม ซึ่งเป็นสิ่งสร้างคน สร้างความอดทน อดออม พยายาม และความสามารถ จนถึงความมั่งคั่ง อย่างคนจีนโพ้นทะเลที่มาเมืองไทยเพียงด้วยความหวังที่ดีกว่า หรือแม้คนผิวดำจากอัฟริกาที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นแรงงานในสหรัฐอเมริกา ที่ปัจจุบันเป็นเศรษฐี เจ้าของทรัพย์สิน จำนวนมาก ขอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 256
เมื่อ: 15 มกราคม 2561 08:27
14 มกราคม 2561
Ico48
ค่าความตั้งใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เชื่อว่า ทุกคนมีความคิดตั้งใจที่ดีมากมาย แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ดีอย่างที่คิดที่ตั้งใจ เป็นเพราะอะไร เพราะไมเก่ง เพราะไม่พร้อม เพราะไม่มีความรู้ ความสามารถ เพราะไม่มีโอกาส เพราะไม่มีใครสนับสนุน ?? ไม่ใช่ทั้งหมด แต่ที่ไม่ได้อย่างที่คิดที่ตั้งใจ เพราะไม่ลงมือทำ การลงมือทำต้องหาวิธีการทำ เริ่ม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 270
เมื่อ: 14 มกราคม 2561 09:21