นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

28 กรกฎาคม 2561
Ico48
ม.อ.ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว อบรม“การจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ม.อ.เตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนรายวิชา “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และเป็นรายวิชาที่พัฒนาร่วมกันระหว่างม.อ.กับมูลนิธิรากแก้ว เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และหมู่บ้านเศรษฐกิจ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 683
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2561 17:31
22 กรกฎาคม 2561
Ico48
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
พืชที่มีดีมีคุณค่า ต้องแสดงออกที่ความสามารถให้มีค่าสร้างค่าได้ บางชนิดเก่งอาศัยค่าจากพืชหลัก ที่เกาะกินพืชอื่นเป็นกาฝาก ที่อยู่ด้วยตนเองไม่ได้ และกาฝากบางชนิดเกาะทำลายต้นพืชหลักจนพืชนั้นตายไป และกาฝากนั้นก็ตายไปด้วยเพราะไร้ที่เกาะกิน ในครอบครัว เมื่อยังเด็กทุกได้รับการดูจากพ่อแม่จนเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 880
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2561 08:50
16 กรกฎาคม 2561
Ico48
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าของคนอยู่ที่ความรู้ความสามารถทั้งการเรียนรู้ การทำงาน และการปฏิบัติการใช้ชีวิต เริ่มตั้งแต่เกิดมา พ่อแม่ก็ประเมินว่ามีค่าจึงได้เลี้ยงดู อุ้มชูพัฒนาด้วยค่าใช้จ่ายที่บางคนจ่ายมากกว่ารายได้ที่หาได้ ต้องทำงานหนัก ต้องขายทรัพย์สิน ต้องกู้หนียืมสิน เพื่อสร้างค่าของแต่ละคน ในการคัดเลือกคน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 626
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2561 08:11
14 กรกฎาคม 2561
Ico48
คนส่วนเกิน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ใคร ๆ ก็อยากได้มากกว่าเกินกว่าที่คาดหวัง ได้ดีมีค่ากว่า แต่ไม่มีใครอยากเป็นคนส่วนเกิน ทำให้ถูกคัดออก คัดทิ้ง การเป็นคนส่วนเกินคือทำได้ค่าน้อยไป หรือทำมากไปจนไปกระทบค่างานการทำงานของคนอื่น และการไม่ทำให้ได้ดีจริง การทำน้อยไปคือการทำได้น้อยกว่าหน้าที่ที่มี น้อยกว่าค่าจ้างค่าตอบแทนที่ได้รั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 792
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2561 08:38
13 กรกฎาคม 2561
Ico48
ประเมินความดีความไม่ชอบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินความดีความชอบเป็นการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการได้ขั้นครึ่ง สองขั้น ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์การปรับเงินเดือน ตามหลักการประเมินความดีความชอบให้ขั้นมากกว่าใครนั้น คนได้ต้องทำงานไม่แค่ดีตามมาตรฐานแต่ต้องเด่น หากเป็นเอกชนที่สร้างรายได้ต้องสามารถสร้างรายได้ได้มากก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 641
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2561 09:22
11 กรกฎาคม 2561
Ico48
ม.อ. พร้อมร่วมมือ Depa สู่ยุคดิจิทัล ประเดิมจัดกิจกรรม “ปฏิวัติธุรกิจติดอาวุธดิจิทัล”
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa นำคณะโดยนายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคใต้ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 594
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2561 09:56
04 กรกฎาคม 2561
Ico48
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ผ่านทำไงดี
ใน เบ็ดเตล็ดงานทะเบียน
โดย watcharee
ใครต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคนต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับการประเมินปีละกี่ครั้งขึ้นอยู่กับว่าเป็นบุคลากรประเภทใด หากเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำประเมินปี 2 ครั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ประเมินปีละครั้ง และต้องได้คะแนนประเมิน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2561 16:46
01 กรกฎาคม 2561
Ico48
สอนตัวเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนโดยทั่วไป ต้องมีผู้เรียนและผู้สอน การสอนตัวเองเป็นการเรียนที่เรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องรอใครมาสอน การสอนตัวเองต้องรู้เองว่าจะเลือกเรียนอะไรให้ได้อะไร จึงอยากได้เร็ว อยากได้จริง การสอนตัวเอง ไม่มีการสอบเอาคะแนน แต่ตรวจสอบผลจากการนำไปใช้จริงว่าทำได้ดีหรือยัง หากยังก็ต้องรีบเรียนรู้เพ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 739
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2561 09:48
29 มิถุนายน 2561
Ico48
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
กลยุทธ์ เป็นการทำแผนการพัฒนาที่มีการกำหนดทางเลือกที่เหมาะกับตน สถานการณ์ในอนาคต มีการกำหนดเป้าหมาย แผนการเป็นขั้นเป็นตอน การทำอย่างมีกลยุทธ์เป็นการเลือกทางทำสู่เป้าหมายให้ดีที่สุดตามสถานการณ์ โอกาส และความได้เปรียบ นั่นแสดงว่า ถึงแม้มีแผนกลยุทธ์ก็อาจปรับได้หากมีแผนมีทางเลือกที่ดีกว่าใ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 732
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2561 09:28
21 มิถุนายน 2561
Ico48
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เชื่อว่าทุกคนเคยทำอะไรได้สำเร็จอย่างน้อยสักเรื่องสองเรื่อง หรือมากกว่า ให้เลือกเรื่องที่ทำเกิดความภาคภูมิใจที่สุด เป็นเรื่องอะไรก็ได้ ทั้งเรื่องเล่น เรื่องเรียน เรื่องช่วยเหลือแนะนำใคร เรื่องทำกิจกรรม เรื่องงาน เมื่อได้แล้วให้บันทึกเนื้อหา ให้หาบทเรียนที่ได้เรียนรู้ หาจุดดี จุดด้อย หาจุ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 814
เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561 08:11
13 มิถุนายน 2561
Ico48
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีฝันดี ๆ และฝันดีตลอดเวลา แต่ไม่ได้ดีตามปรารถนาเพราะมีแต่ฝันที่ขาดความชัดเจนในการทำให้เป็นจริง ฝันในที่นี้คือฝันอยากได้อยากเป็น ไม่ใช่นอนฝัน หรือมัวแต่ฝัน ฝันที่มัวแต่ฝันคือคิดฝันไปเรื่อย แต่การทำยังอยู่ที่เดิม ไม่รู้ว่าต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อไร บางคนยังเอาฝันของตัวเองไปฝากกับคนอื่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 878
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2561 08:05
04 มิถุนายน 2561
Ico48
พ่อแม่ไม่สั่งสอน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความจริง ลูกใคร ใครก็ต้องสั่งสอนให้ลูกได้ดี แต่สมัยนี้มีหลายอย่างที่พ่อแม่ไม่สั่งสอน หรือสอนไปอีกทาง อย่างแรกคือการดูและทำอะไรเอง เช่น ดูแลทำความสะอาดบ้าน ห้องนอน การหุงหาอาหาร การทำอาหาร ปลอกผลไม้ การซักรีดผ้า ฯลฯ จึงให้ดูแลตนเองไม่ได้ ต้องจ้างต้องซื้อที่ต้องมีค่าใช้จ่าย หากทำเองก็ประ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 805
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2561 08:14
23 พฤษภาคม 2561
Ico48
ทำอย่างท้าทาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เชื่อว่าทุกคนมีความชอบ ความสามารถเฉพาะตัว ที่หากนำมาใช้จะมีความสุข สนุก ที่ได้ทำตามที่ตัวเองชอบ ยังทำให้มีความเฉพาะตัวที่เป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว หลายคนที่ไม่สนุกกับการทำหน้าที่ ทำงานเพราะมักคิดว่าถูกบังคับให้ทำ ต้องทำตาม จึงเป็นทุกข์ไม่ได้ดี ไม่มีความสุขในการทำหน้าที่ การทำอย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 939
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2561 08:17
21 พฤษภาคม 2561
Ico48
การสร้างคนอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสร้างคนอนาคตไม่ใช่แค่ความต้องการของตนที่อยากเป็น อยากได้ อยากเห็น แต่ต้องตรงกับความเป็นไปในอนาคต การอยู่ การกิน การใช้ชีวิต การทำงานของคน การเดินทาง การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร เช่น อนาคตที่อยู่แพงและคับแคบลง จึงต้องการพื้นที่ทำงาน ดูหนังสือของผู้เรียน ที่พร้อมด้วยระบบการติดต่อสื่อส...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 979
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2561 08:12
19 พฤษภาคม 2561
Ico48
นักเรียน นักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทั้งนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้หาความรู้ เพิ่มพูนความสามารถของตัวเอง จากไม่รู้ให้รู้ จากไม่เคยทำให้ทำได้ แต่นักเรียนใช้สำหรับเด็ก ๆ ที่ยังคิดหาความรู้เองไม่ค่อยได้ จึงเรียนแบบให้มีการสอน สอนให้เขียนได้อ่านออก สอนคณิตศาสตร์ให้คิดเลขเป็น สอนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ให้รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร สอนวิชาส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1118
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2561 09:36
12 พฤษภาคม 2561
Ico48
ชีวิตคือการแข่งขัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการแข่งขันกีฬา คนชนะคือคนทำได้ดีกว่า การสอบแข่งขัน คัดเลือกเข้าทำงาน เข้ารับทุนคือคนที่ทำข้อสอบได้ดีกว่า จะเห็นว่า การชนะอะไร ได้อะไร ต้องแข่งขัน ต้องทำได้ดีกว่า แสดงว่าการใช้ชีวิต ทุกคนต้องมีการแข่งขัน แม้การประกอบธุรกิจตนเอง ทำอะไรของตนเอง อยากขายได้ อยากให้มีผู้มาใช้บริการ ต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1241
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2561 10:05
01 พฤษภาคม 2561
Ico48
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน?
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้อ่านบทความกลุ่มคนที่มีเงินฝากจำแนกตามจำนวนเงินในบัญชีเงินฝาก เป็น รายย่อยมีเงินฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท กลุ่มรวมกันจึงมีความสำคัญ คือผู้มีเงินฝาก 1-10 ล้าน กลุ่มที่มีนัยความสำคัญ คือมีเงินฝาก 10-50 ล้านบาท กลุ่มที่มีนัยสำคัญมาก มีเงินฝาก 50 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มผู้มีเงินฝากเหล่านี้ ยังมี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 973
เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2561 09:14
29 เมษายน 2561
Ico48
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การมีชีวิตที่ดี สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไม่ได้อยู่ที่ความยาก ความง่าย การมีไม่มี พร้อม ไม่พร้อม แต่ต้องรู้ว่าทำอะไรให้ได้อะไร การไม่มีเป้าหมายจะทำให้ชีวิตเบื่อหน่าย เพราะไม่รู้ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไร จึงเหมือนถูกบังคับให้ทำตลอดเวลา อยากมีชีวิตที่ดี ต้องมีเป้าหมายที่ทำให้รู้ว่าทำอะไร ให้ได้อ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 832
เมื่อ: 29 เมษายน 2561 09:05
20 เมษายน 2561
Ico48
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความผิดพลาดเป็นปกติธรรมชาติของการทำทุกอย่างทุกสิ่ง ที่อยากคิดอยากทำให้ดี อยากทำให้มี ของการคิดการประดิษฐ์ทุกอย่าง เมื่อคิดอยากได้ อยากทำก็ต้องลอง ต้องเรียนรู้ ต้องหาทางพัฒนาคือทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา ความผิดพลาดคือการลองทำ ลองผิด ลองถูก ทำถูกเป็นการเห็นทางให้ทำต่อทำให้ดีขึ้น ทำผิดให้รู้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 875
เมื่อ: 20 เมษายน 2561 08:27
18 เมษายน 2561
Ico48
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากได้ความสำเร็จ ทุกความสำเร็จไม่ได้มาโดยง่าย ต้องฟันฝ่าความยาก อุปสรรค ความพยายาม ความอดทน และความสำเร็จขั้นต้นเป็นส่วนสำคัญที่เป็นฐานให้ต่อยอดขั้นต่อ ๆ ไป จึงต้องลงมืออดทนทำให้ได้เร็ว นอกจากนี้ การลงมืออดทนทำขั้นต้น ยังเป็นการฝึกฝนเรียนรู้การทำ การหาความรู้ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 719
เมื่อ: 18 เมษายน 2561 08:09