นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

30 ธันวาคม 2560
Ico48
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำทุกอย่างต้องใช้เวลา ตั้งแต่กิจวัตรประจำวันตื่นขึ้นมา อาบน้ำ ล้างหน้าแปรงฟัน กินอาหาร เดินทาง ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จนเข้านอน แม้แต่นอนการต้องใช้เวลา ดังนั้น ทุกการกระทำสู่ความสำเร็จต้องใช้เวลา และต้องรู้การจัดการเวลา การจัดการเวลาเป็นการจัดสรร จัดตารางการใช้เวลาว่าเวลาไหนต้องทำอะไร ให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 873
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2560 08:42
26 ธันวาคม 2560
Ico48
การใช้ความสามารถตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีความสามารถและเป็นความสามารถเฉพาะตน แต่หลายคนไม่รู้ว่าตนมีความสามารถอะไร มีดีอะไร ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้ คอยทำตามคนอื่น ทำให้สร้างค่าทำสร้างค่าทำประโยชน์ได้น้อยลง และยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ความสามารถสร้างสรรค์งานที่แตกต่างและทำให้ดีกว่าเด่นกว่า มีความเฉพาะ ความสามารถจึงยิ่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 813
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2560 09:18
24 ธันวาคม 2560
Ico48
การสู่ความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จใครก็อยากมี อยากได้ แต่ต้องจำไว้ความสำเร็จมีได้ต้องสร้างสร้างขึ้นมา การทำสู่ความสำเร็จ สิ่งแรกต้องรู้จักตัวเองว่ามีความเก่ง ข้อดี ข้อด้อยข้อเสียอะไร และอะไรที่ต้องทำให้ดีเพื่อกำหนดว่าต้องทำอะไรอย่างไรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามศักยภาพ ความชอบ ความมุ่งมั่นของตน คนที่ไม่ประสบความสำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 778
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2560 09:46
19 ธันวาคม 2560
Ico48
ความคืบหน้า กระบวนการสรรหาอธิการบดี
ใน บริหารทรัพยากรบุคคล
โดย Kommiracle
ความเป็นมา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นั้น เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล จะครบวาระ 3 ปีใน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1821
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2560 11:10
17 ธันวาคม 2560
Ico48
ปรับเรดาร์ตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เรดาร์คือเครื่องรับคลื่นต่าง ๆ ให้รับรู้ เห็นภาพต่าง ๆ ได้ ทุกคนก็มีเรดาร์ประจำตน ทั้งหู ตา รวมถึงการสัมผัสต่าง ๆ ที่ต่างกันคือการรับรู้ รับภาพแล้วจะรับเอาอะไรไปให้รู้ ให้เห็นสิ่งเหล่านั้น ในห้องเรียน ผู้เรียนทุกคนได้รับฟัง รับภาพในสิ่งเดียวกัน แต่ผลได้กลับต่างกัน บางคนได้เห็น ได้ยินในบางเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 885
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2560 10:36
14 ธันวาคม 2560
Ico48
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคเอไอ (AI : Artificial Intelligence) ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ที่การทำงานใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการทำงานแทนการใช้คนใช้แรงงาน ที่ทั้งทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาแรงงานทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต เมื่อทุกอย่างลดการทำงานของคน ใช้ระบบอัตโนมัติที่ทำงานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทำงานไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1022
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2560 07:19
08 ธันวาคม 2560
Ico48
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำสิ่งที่ไม่เคยทำมักยุ่งยากเสมอ แต่การไม่ลงมือทำจะยิ่งทำให้ยากมากขึ้น และยากตลอดไป เพราะการเรียน การพัฒนาส่งผลที่ต่อเนื่องกัน หากไม่เรียนไม่ทำพื้นฐานเริ่มต้นให้ดี จะทำให้ยากในการเรียนการทำขั้นต่อไป การเรียรู้ที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงต้องลงมือทำตั้งแต่ต้น และเมื่อเข้าใจพื้นฐานยังทำให้ก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 861
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2560 08:06
07 ธันวาคม 2560
Ico48
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การลงโทษคือผลการทำที่ไม่ดี จึงได้รับผลความเสียหายถูกลงโทษจากการทำนั้น การลงโทษส่วนใหญ่มักคิดแต่การทำโดยคนอื่นเพื่อให้หลาบจำ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ จะได้ไม่ทำอีก ไม่ให้เกิดผลไม่ดีแก่คนทำ ความจริงการลงโทษโดยใคร ไม่ร้ายเท่ากับโทษที่ได้รับจริง รับเองจากผลการทำไม่ดีนั้น การเรียนการศึกษาที่ไม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 728
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2560 08:49
17 พฤศจิกายน 2560
Ico48
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่หลายคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่รู้ความสำเร็จคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงไม่รู้ว่าต้องอะไร อย่างไรจึงประสบความสำเร็จ และทำในสิ่งที่ไม่นำสู่ความสำเร็จ ทุกคนมีสติปัญญา ความสามารถ แต่ขาดความรู้ การจัดการ จึงขาดความสำเร็จ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 895
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2560 08:48
12 พฤศจิกายน 2560
Ico48
กระหายความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จใคร ๆ ก็อยากมีอยากได้อยากเป็น คนที่ไม่ได้เพราะมีความอยากไม่มากพอ ความอยากที่มากพอต้องทำให้ลงมือทำอย่างหิวกระหาย เหมือนหิวข้าว กระหายน้ำ คือหิวจนทนไม่ได้ต้องหาข้าวหาน้ำกิน การหิวกระหาย จะไม่รอ ไม่ทนรอ แต่จะรีบทำ รีบหาอย่างหิวกระหาย เรียนอย่างหิวกระหายคือเรียนอย่างอยากได้ อย...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1121
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2560 10:10
09 พฤศจิกายน 2560
Ico48
ชีวิตเชิงพาณิชย์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เชิงพาณิชย์หมายถึงการคิดการทำเชิงการค้า ที่มีการลงทุนและต้องสร้างกำไรจึงทำให้สามารถอยู่รอดได้ ทุกชีวิตจึงต้องมีการลงทุน ลงแรง ลงเวลาเพื่อความอยู่รอดอยู่ดี เป็นเด็กกว่าจะโตต้องใช้ทุนมากทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ กว่าจะสามารถทำงานสร้างค่าได้ทุนคืน หลายคนลงทุนไม่มากพอดีจึงมีชีวิตที่ไม่ดีพอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1012
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2560 08:18
08 พฤศจิกายน 2560
Ico48
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์หมายถึงการทำหน้าที่ตนให้เต็มที่ ไม่ให้สิ่งอื่นมาปน ทั้งกิจกรรม การใช้เวลา และอารมณ์ อย่างคนเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใจศึกษาเล่าเรียน หาความรู้ พัฒนาความสามารถให้ได้ผลของการเรียนให้เต็มที่ ไม่มัวปนเปื้อนด้วยการทำอย่างอื่น หนีเรียน อ้างโทษ โทษนี่ ที่เป็นการทำหน้าที่ให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 949
เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2560 09:17
06 พฤศจิกายน 2560
Ico48
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การควบคุมเวลาหมายถึงการควบคุมตนเองให้ทำตามเป้าหมาย ตามเวลาที่กำหนด คนส่วนหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่เจริญก้าวหน้า เพราะไม่สามารถทำได้ตามเวลา และไม่รู้จักตนเองว่าต้องใช้เวลาเท่าไรในการทำแต่ละอย่างให้ได้ผล และมักปล่อยเวลาให้ผ่านไป ยิ่งสมัยนี้มีสิ่งที่ทำให้เวลาถูกใช้ไปด้วยการลืมตัว ลืมเวลา คือ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 976
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2560 07:33
04 พฤศจิกายน 2560
Ico48
คำถามสู่ความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนต้องการความสำเร็จ แต่ไม่รู้ว่าความสำเร็จคืออะไร และต้องทำอะไร อย่างไรจึงประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน คือมีดีและมีความสามารถของตน เพียงต้องรู้และต้องนำมาใช้ให้เกิดค่าเป็นประโยชน์ จึงประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงต้องตั้งคำถามและต้องทำจึงนำสู่ความสำเร็จ 1. มีดีอะไร ทุกคนมีดีจึ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 868
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2560 09:53
03 พฤศจิกายน 2560
Ico48
ภูมิรู้กับความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ภูมิรู้ต่างจากความรู้ ที่สามารถใช้ความรู้ให้เกิดค่าเป็นผลได้จริงซึ่งไม่ใช่มีความรู้ การมีภูมิรู้ต้องผ่านการฝึกฝนใช้งานจนใช้ได้จริง ต้องมีประสบการณ์ที่รู้ใช้ให้ถูกไม่ใช้ผิด และรู้ใช้ที่หลากหลายให้เข้ากับความต้องการและสถานการณ์ การมีภูมิรู้ไม่ได้เกิดจากการศึกษา เล่าเรียน อบรม สั่งสอนจากใคร ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 821
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2560 11:16
16 ตุลาคม 2560
Ico48
เลียนแบบให้ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเลียนแบบคือการทำให้เหมือน การเลียนแบบให้ได้ดีเป็นการทำให้เป็นให้ได้อย่างคนที่เราอยากเป็น อยากเป็นคนที่ก้าวหน้า มีความเจริญ ต้องดูว่าคนที่ก้าวหน้ามีความเจริญทำอะไรจึงมีความเจริญก้าวหน้า แล้วก็ทำตามทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความประพฤติและการกระทำ อยากเป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ ต้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1022
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2560 07:59
12 ตุลาคม 2560
Ico48
การสร้างความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จ ใคร ๆ ก็อยากได้ อยากมี แต่แค่อยากไม่ลงมือทำ ทำไม่ถูกจังหวะ ถูกวิธี ก็ยากประสบความสำเร็จ การทำไม่ถูกเพราะขาดความชัดเจนในเป้าหมาย วิธีและแนวทาง ดังนั้น การสร้างความสำเร็จต้องมีความชัดเจน 1. เป้าหมายชัดเจน คือต้องกำหนดว่าความสำเร็จที่ต้องการคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ความรู้ ความสา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 841
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2560 08:46
09 ตุลาคม 2560
Ico48
ค่าคนค่าการทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้อ่านแนวโน้มทิศทางการจ้างคนของบริษัทระดับโลก เช่นกูเกิ้ลที่ให้ค่าคนว่าจะจ้างคนที่ค่าการทำงาน ไม่จ้างค่าวุฒิการศึกษา ระดับปริญญา แต่จ้างคนที่ทำงานได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ตน ทำงานได้ดีมีความก้าวหน้าพัฒนาให้ดีมีความเจริญตลอดเวลา การจ้างคนมีวุฒิการศึกษา ปริญญาสูง แต่มีทัศนคติไม่ดีต่อการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 938
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2560 08:26
04 ตุลาคม 2560
Ico48
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เสร็จสิ้นไปสำหรับพิธีพระราชปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผู้ทำงานหนักมากมาย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย รวมถึงพ่อแม่พี่น้องญาติ ๆ และเพื่อน ๆ ทั้งนี้เพื...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 923
เมื่อ: 04 ตุลาคม 2560 08:58
29 กันยายน 2560
Ico48
ความสามารถกับการสร้าง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสามารถคือการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ แต่ต้องเป็นความสามารถที่ดีที่ทำแล้วเกิดผลดี มีค่าเป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ ไม่เป็น ไม่สร้างปัญหาแก่ใคร ความสามารถทุกคนเกิดได้ด้วยการทำ การสร้าง การพัฒนา ปรับปรุง ปรับแก้ ฝึกฝน จนชำนาญ จนเชี่ยวชาญ จนเป็นที่รู้จัก ยอมรับ อยากใช้ให้ค่ากับความสามารถนั้น การสร้างค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 930
เมื่อ: 29 กันยายน 2560 10:39