นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

23 กรกฎาคม 2560
Ico48
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนต้องการการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่ต้องเรียนด้วยการทำจริง ไม่ใช่แค่ทำกิจกรรม สมัยก่อน ไม่มีการสอนให้เรียนรู้ แต่ต้องเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง ด้วยการช่วยทำงาน รับจ้างทำงาน ก็ถูกให้ทำ บอกให้ทำ ค่อยทำไปทีอย่าง จนทำเป็นมากขึ้น นั่นคือการเรียนรู้ด้วยการทำจริง ที่หลายคนประสบความสำเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 775
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2560 09:32
19 กรกฎาคม 2560
Ico48
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ใน learn
โดย ศรีนรา
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 หน่วยทะเบียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในภาคเช้า คณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์จารย์ ยืน ภู่วรวรรณ เป็นวิทยาการในการเปิดโลกทัศน์แก่คณาจารย์ บุคลากร โดยแนะนำกระบวนการเรียนสอนแบบดิจิทัล (Educa...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1240
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2560 16:18
17 กรกฎาคม 2560
Ico48
ระดับการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ระดับการเรียนรู้ในที่นี้ไม่ใช่ระดับปริญญา แต่เป็นระดับความสามารถในการเรียนรู้ ประกอบด้วย มีความรู้ มีความสามารถ คิดเป็นทำเป็น ระดับมีความรู้คือท่องจำได้ มีความรู้มากมาย บางคนถึงขั้นได้เกียรตินิยม แต่ยังไม่มีความสามารถคือมีความรู้ให้ตอบ ให้บอก ให้บรรยายได้อย่างดี แต่ทำจริงไม่ได้เพราะไม่เคย...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 761
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560 09:10
Ico48
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ้ม คนทำงานทุกคนไม่มีใครไม่เคยเจอปัญหาอย่างแน่ นอน แต่เจอปัญหาแล้วจะรับมือจัดการได้ดีแค่ไหน และได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับทักษะและความพยายามของแต่ละบุคคล ดังนั้นเราลองมาศึกษาหลักคิด และฝึกแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กันดีกว่า 1. มองปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงบางคนอา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 911
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560 00:38
15 กรกฎาคม 2560
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 การตลาดมหาวิทยาลัย
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
การตลาดมหาวิทยาลัย บรรยายโดย ศาสตราภิชานไกรฤกษ์ บุญยเกียรติ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1091
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2560 13:19
13 กรกฎาคม 2560
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของดุลยอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
ใน ดินสอ
โดย ดินสอ
การพัฒนา Mindset การบรรยายโดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ รุ่นที่ 3 1. อย่าติดกับดักประสบการณ์ - ประสบการณ์อาจช่วยเราได้ในหลาย ๆ เรื่อง แต่การติดกับดับประสบการณ์ โดยยึดติดกับอดีตและปัจจุบัน จะทำให้เราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตตัวอย่าง - คำ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1414
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2560 16:25
11 กรกฎาคม 2560
Ico48
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การหลอกคือการไม่ทำและทำไม่ได้ตามที่พูด ที่บอก ที่ตกลง สัญญากัน ปัญหาเบื้องต้นคือไม่มีใครเชื่อ ลองคิดว่าหากมีใครมาหลอกแล้วรู้สึกไม่ดีอย่างไร นั่นคือผลเสียของการไม่ทำตามที่บอกจริง หรืออย่างเด็กเลี้ยงแกะที่ไม่มีใครเชื่อแม้เกิดปัญหาจริงจึงสร้างความเสียหายแก่ฝูงแกะของตน ความเสียหายต่อมาของ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 995
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2560 08:20
10 กรกฎาคม 2560
Ico48
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ไม่มีใครที่เกิดมาโดยไม่เคยทำอะไรผิด ทุกคนล้วนแต่เคยทำเรื่องผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง แตกต่างกันไป การจะได้มาซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ย่อมผ่านการลองผิดลองถูกอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือ เมื่อผิดพลาดแล้วต้องเรียนรู้ เพื่อป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก และยก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 931
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2560 02:30
07 กรกฎาคม 2560
Ico48
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเล่าเรียนศึกษามีค่าใช้จ่ายมากมาย ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าดูแลรุ่นน้อง ค่าสังสรรค์ ฯลฯ หากไปเรียนต่างประเทศยังมีค่านักศึกษาต่างชาติ หลายคนบ่นว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียนแพง เมื่อมีค่าใช้จ่ายมากมาย และรัฐบาลมีเงินให้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 938
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 08:48
02 กรกฎาคม 2560
Ico48
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
แนวคิดการสร้างความยั่งยืนขององค์กร (corporate sustainability) นับเป็นกระบวนทัศน์ที่สำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดนี้เสนอว่า การเติบโตและผลกำไร (corporate growth and profitability) ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ แต่ขณะเดียวกัน หากจะให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืน ธุรกิจจำเป็นต้องม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 881
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2560 23:34
Ico48
การบริหารองค์กรยุค 4.0: โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
ใน Lifestyle
โดย Zenki
ในยุค 4.0 อะไรๆ ต่างๆ ล้วนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มความสามารถในแข่งขัน แล้วเรื่องนี้สำคัญและจำเป็นเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นหรือ แล้วองค์กรขนาดเล็กล่ะ หากต้องการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน องค์กรต้องปรับปรุงเปลี...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1763
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2560 18:57
24 มิถุนายน 2560
Ico48
การศึกษาคือพลังชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการเรียนรู้ หาความรู้ ฝึกทำ ฝึกความพยายาม ทำให้เป็น เพื่อดำรงชีวิตและใช้ชีวิตให้มีชีวิตที่พอดี การศึกษาทำให้เป็นมีความสามารถและต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา เหมือนความมีชีวิตที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไป มีการเติมพลัง ใช้พลัง และปรับไปตามยุคตามสมัย การศึกษาจึงเปรียบพลังของชีวิต ที่ต้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 921
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2560 09:10
19 มิถุนายน 2560
Ico48
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานทำหน้าที่ให้ได้ดี ต้องมีสามเก่ง เก่งตนเป็นความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการเรียนรู้ มีความรับผิดในตัวเองสูง ดังนั้นจึงเป็นคนเรียนเก่ง เรียนรู้ไว มั่นใจตนเองสูง เก่งงานคือการรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้ดี ไม่มีข้อบกพร่อง พัฒนางานให้ดีขึ้นตลอดเวลา เก่งคนเป็นประสานคน ทำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 856
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2560 08:49
16 มิถุนายน 2560
Ico48
ค่าความยาก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความยากเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ไม่อยากเจอ แต่ความยากมีค่ามาก หากฝ่าฟันจนทำได้ ผู้ทำสิ่งที่ยากได้คือคนที่มีดีกว่าคนอื่น มีความสามารถมากกว่า มีความพยายามมากกว่า มีความอดทนมากกว่า และมีวิธีการมากกว่า มีทางเลือกมากกว่า คนเก่งคือคนที่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ และทำได้ดีกว่าคนอื่น การทำสิ่งที่ยาก ต้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1000
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2560 08:27
15 มิถุนายน 2560
Ico48
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่ยังมีสื่อความรู้ให้เรียนรู้ไม่มาก การเรียนรู้ นอกจากเรียนรู้ด้วยตนเอง คือการเรียนด้วยการบอกเล่า การสอนจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย สุ จิ ปุ ลิ หรือ ฟัง คิด ถาม เขียน ที่เป็นกระบวนการที่เรียกว่า หัวใจนักปราชญ์ หรือการสร้างบัณฑิต หรือการเรียนของผู้รู้ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 882
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2560 08:05
Ico48
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas11 มิถุนายน เวลา 7:50 น. · Bang Sake, Nonthaburi สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1141
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2560 08:01
14 มิถุนายน 2560
Ico48
ประกันคุณภาพตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ระบบประกันคุณภาพ เป็นการทำตนทำงานให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาสร้างค่าอย่างต่อเนื่อง ที่เรียกว่า continuous improvement ที่ประกอบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA หรือ Plan Do Check Act ใครที่ต้องการเป็นมีคุณภาพ ก็ต้องตั้งเป้าคุณภาพ รู้ว่าต้องการคุณภาพแบบใด มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพื่อให้รู้ว่าต้องทำอะไรให้ได้อะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 834
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2560 08:42
12 มิถุนายน 2560
Ico48
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การรักษาผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในขณะที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูงซึ่งส่งผลให้อัตราการย้ายงานสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงไว้จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ผู้นำในองค์กรควรตระหนักว่าผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรนั้นทำงานเพื่ออ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 962
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2560 01:28
05 มิถุนายน 2560
Ico48
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เคยถามถึงคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นคนเก่งขององค์กร หรือที่เราเรียกว่า Talent หรือ High Potential นั้นว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรบ้าง คำตอบที่ได้มานั้น ก็มีทั้งต้องมีความรู้ที่ลึก และกว้าง มีทักษะที่เพียบพร้อมในการทำงาน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการทำงานในองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีคุณสม...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1288
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2560 01:11
04 มิถุนายน 2560
Ico48
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง
ใน learn
โดย ศรีนรา
ตอนที่ 1 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (1) ตอนที่ 2 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (2) ตอนที่ 3 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (3) ตอนที่ 4 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (4) ตอนที่ 5ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (5) ตอนที่ 6 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (6) ตอนที่ 7 ช่องทางการบริหา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1355
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2560 22:18