นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ครั้งที่ 2

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ครั้งที่ 2 วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น.

ภายในงาน ท่านจะได้ชมนิทรรศการที่รวบรวมความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องยางพารา รวมถึงการสัมมนาเรื่อง "ยางพาราไทยสู่ยางพาราโลก" ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โดยมีหัวข้อเสวนา และบรรยายที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น

“เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับอุตสาหกรรม”โดย รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน รองคณบดีฝ่ายบริการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

และเสวนา หัวข้อ “ความพร้อมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก” โดย นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ดร.คานาย อภิปรัชญาสกุล President บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูกำหนดการเปิดงาน และกำหนดการสัมมนาได้ที่

http://rdo.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=809:--2-&catid=55:2010-08-06-02-55-39

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 1535
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pom.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ