นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ประกาศทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ The National Research Foundation of Korea (NRF)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับหนังสือจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2555 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6 –12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering

โดยผู้สมัครทุนจะต้องให้หน่วยงานต้นสังกัด ออกหนังสือเสนอชื่อผู้สมัคร พร้อมจัดส่งเอกสารการขอรับทุน ไปยัง วช. **ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555**

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุน และดาวน์โหลดข้อมูล พร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก
http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=contents&req=view&id=1470

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนภาคพื้นยุโรปและอเมริกา
ภารกิจการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 456, 0-2579-2690
โทรสาร 0-2561-3049, E-mail: oia@nrct.go.th

Read: 3039
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.227.252.191
Message:  
Load Editor
   
Cancel or