นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

Single search "EBSCO Discovery Service : EDS" ค้นข้อมูลได้รวดเร็ว เหมือน Google....

ค้นข้อมูลผ่านโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
ค้นเพียงครั้งเดียว ได้ข้อมูลจาก Opac ของห้องสมุดและจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์... เช่น ScienceDirect, Proquet Dissertation,ISI Web of Science, EBSCO ebooks.

ลองคลิก!!เข้าใช้ได้ที่ : http://search.ebscohost.com เลือก Ebsco Discovery Service

หรือเข้าใช้งานได้ที่ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid&user=bba&password=bbalib&group=main&profile=eds
หรือ http://www.clib.psu.ac.th/home/ >> single search

*ทดลองใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้- ถึง 31 ธันวาคม 2555

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 1601
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ซีซ่า ซีซ๋า.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.101.50
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ