นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

วารสารใหม่จากฐานข้อมูล ACS

ฐานข้อมูล ACS มีรายชื่อวารสารใหม่ปี 2012 แนะนำให้ได้ใช้บริการกัน ได้แก่

 ACS Macro Letters เป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโพลิเมอร์
และเกี่ยวข้องกับนาโนโทคโนโลยี
   

ACS Synthetic Biology เป็นวารสารที่เน้นทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์
และระบบชีววิทยาศาสตร์ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรม ยีน วิศวกรรมกรดนิวคลีอิก
วิธีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ เป็นต้น

*เข้าใช้บริการได้ที่ www.cib.psu.ac.th >> ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ >> ACS Publications
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 1743
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ซีซ่า ซีซ๋า.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ