นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Sutawadee
Ico64
PR Sutawadee Nakaro
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ขอเชิญส่งต้นฉบับงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ. ฉบับที่ 4

         สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ ชื่อว่า"ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ." ฉบับล่าสุด เป็นฉบับที่ 4โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในงาน ม.อ.วิชาการ ที่หาดใหญ่, งาน Thailand Research Expoและงานวันนักประดิษฐ์ ที่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงเผยแพร่แก่แขกผู้เข้าเยี่ยมชม / ดูงานมหาวิทยาัลัย
         สำนักวิจัยฯ ได้จัดส่งหนังสือนี้ ไปยังทุกภาควิชา ทุกคณะในทุกวิทยาเขตแล้ว และได้ส่งให้เครือข่ายวิจัย (CoE,RC,RU) หน่วยละ 3 เล่ม
         ผู้สนใจสามารถติดตามดูได้จากแหล่งดังกล่าว สำหรับนักวิจัยที่สนใจเผยแพร่ผลงานวิจัยของท่าน ในรูปแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ดังตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ สามารถจัดส่งต้นฉบับมาได้ที่ คุณสุธาวดี นาคะโร E:mail sutawadee.n@psu.ac.th โทร.9694 เพื่อจะได้ทำการรวบรวม จัดพิมพ์ และเผยแพร่ต่อไป
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 1453
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ