นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Network
Members · Following: 1 · Followed: 4

นักศึกษาคนใด...มีจิตอาสาช่วยขนย้ายห้องสมุด...เรามีเกียรติบัตรให้นะจ๊ะ

      สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักศึกษาที่มีจิตอาสา ช่วยขนย้ายหอสมุดเพื่อมาอยู่ อาคารใหม่ ตึก LRC ในการนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา สำนักฯ จึงขอมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาที่มีจิตอาสา ในวันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 9.00-11.00 น.
ซึ่งเป็นวันทำบุญสำนักฯ


*นักศึกษาที่สามารถมารับเกียรติบัตรได้ในวันเวลาดังกล่าวนี้ กรุณามาแจ้งชื่อที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ภายในวันที่ 20 มกราคม 2556

รายชื่อนักศึกษา : http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/student_name_55.xls

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 1032
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ซีซ่า ซีซ๋า.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.83.32.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ