นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Network
Members · Following: 1 · Followed: 4

ประกาศ...สอบราคาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องภาพยนตร์ พร้อมติดตั้ง

     สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ดังรายละเอียด

*รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ :
ในวันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. โดยให้ไปพร้อมกันที่ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

*กำหนดยื่นซองสอบราคา :
ในวันที่ 24 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันเวลาราชการ

*กำหนดเปิดซองสอบราคา :
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

*ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่
http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/0073.pdf

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 801
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.245.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ