นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Network
Members · Following: 1 · Followed: 4

สมัครบัตร PULINET แค่ใบเดียว ยืมได้ 20 ห้องสมุด...

     กลับมาพบกันอีกครั้ง กับโครงการดีๆ กับ  PULINET WEEK
ระหว่าง วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึง 8 กุมภาพันธุ์ 2556

งานนี้เปิดโอกาสให้ทุกคน ได้สมัคร บัตร PULINET ฟรี!!!
สมัครบัตรฟรี!! แล้วท่านจะได้อะไร??

*แค่เป็นสมาชิก PULINET ท่านก็สามารถยืมหนังสือ จากหอสมุดกลางในข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ 20 แห่ง

*คุณสมบัติผู้สมัคร
    1. อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน  นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

*เอกสารประกอบการสมัคร

    1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัครโหลดจาก.....
http://www.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=30&lang=th
    2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    3.สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากร/บัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา

*สำหรับผู้ที่เคยสมัครสมาชิก PULINET แล้ว ให้นำบัตรเก่ามาต่ออายุได้ แต่ต้องแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรบุคลากรด้วยนะค่ะ
 
*งานนี้ฟรี!! ตลอดงาน พร้อมรับของที่ระลึกจากหอสมุด

เวลาสิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2556 00:00
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 912
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ซีซ่า ซีซ๋า.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.245.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ