นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

เทศกาล "PULINET WEEKS" มาถึงแล้ว สมัครฟรี ยืมหนังสือได้ 20 สถาบัน

yesข่าวดีสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ม.อ. ทุกท่าน

ในวันที่ 28 ต.ค. - 8 พ.ย. 56 นี้ ทางสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

ได้จัดกิจกรรม "PULINET WEEKS" ขึ้น ซึ่งจะให้ทุกท่านทำบัตรสมาชิก PULINET ฟรี!!!

สิทธิพิเศษของบัตร PULINET นี้ คือ สามารถยืมหนังสือจาก 20 สถาบัน ทั่วไทย ดังนี้

สมาชิกในข่ายความร่วมมือของ PULINET 20 สถาบัน

ภาคเหนือ

- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.library.cmu.ac.th

- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://www.library.mju.ac.th

- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.lib.nu.ac.th

- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.clm.up.ac.th

- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://www.mfu.ac.th/center/lib

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://library.kku.ac.th

- สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.library.msu.ac.th

- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

http://library.sut.ac.th

- สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,

http://www.lib.ubu.ac.th

- สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

http://library.npu.ac.th

 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก

- หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

http://www.snc.lib.su.ac.th

- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.lib.buu.ac.th

- สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://library.stou.ac.th

- สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

http://lib.kps.ku.ac.th

- สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

http://www.vit.src.ku.ac.th

 

ภาคใต้

- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

http://www.lib.tsu.ac.th

- ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://tanee.psu.ac.th

- สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

http://www.clib.psu.ac.th

- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://clm.wu.ac.th

- งานศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

http://lib.pnu.ac.th

 
mailหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 
- แบบฟอร์มสมัครสมาชิก PULINET ตามลิงค์นี้  http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/formpulinet.pdf
- สำเนาบัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน 1 ใบ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 
kissเมื่อเอกสารพร้อม สามารถมายื่นได้เลยที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ตึก LRC) ชั้น 3
ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม
 
smileyสำหรับ ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วให้นำบัตรเก่ามาต่ออายุ ได้ฟรี แต่ต้องนำบัตรนักษา บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน มายืนยันตัวตนด้วยนะคะ
 
 
"มีบัตร PULINET แล้วอุ่นใจ ไปไหนก็ยืมได้"
เวลาสิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2556 23:00
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 808
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.194.161
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ