นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อยากเชี่ยวชาญด้านเงินๆ ต้องมางานนี้ “นิทรรศการความรู้ทางการเงิน” ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชมนิทรรศการความรู้ทางการเงิน ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้

ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ชั้น 3)

       กิจกรรมในงานมีหลากหลาย อาทิ เช่น
          yesนิทรรศการให้ความรู้ทางเศรษฐกิจและการเงิน
                 • ระบบเศรษฐกิจและการเงิน
                 • การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
                 • การออม และการวางแผนทางการเงิน
                 • การตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน

           yesกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
                 • วันที่ 11 ก.พ. 57
                    - เวลา 10.30 -11.30 น. เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการเงิน
                    - เวลา 14.00 -15.00 น. เรื่อง ธปท. กับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทางการเงิน
                 • วันที่ 12 ก.พ. 57
                    - เวลา 10.30 -11.30 น. เรื่อง การออม และการวางแผนทางการเงิน
                    - เวลา 14.00 -15.00 น. เรื่อง กลโกงและภัยทางการเงิน
                 • วันที่ 13 ก.พ. 57
                    - เวลา 10.30 -11.30 น.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ(เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่)
                    - เวลา 14.00 -15.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน (รู้รอบเรื่องการเงิน)

          yesและเกมสนุกๆ มากมาย

Large_webfinance1
Large_webfinance2
End time: 13 Febuary 2014 23:00
Classified ad by: Miss Library  /  E-mail Contact  /  All ads by this member
Read: 945
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.89.87.12
Message:  
Load Editor
   
Cancel or