นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หอสมุด ขออภัยในความไม่สะดวก ในการติดต่อราชการ (วันที่ 3 - 5 ก.ค. 57)

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ขออภัยในความไม่สะดวก ในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2557

 

เนื่องจาก บุคลากรของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มีการสัมมนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

การทำงานเป็นทีมเชิงรุก ณ อ.ทับปุด จ.พังงา

 

หมายเหตุ 

- วันที่ 3 - 4 ก.ค. 57 งดให้บริการห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ

- วันที่ 3 - 4 ก.ค. 57 เวลา 8.30 – 16.30 น. ห้อง Study rooms สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 หลังเวลา 16.30 น. สามารถติดต่อขอใช้บริการ

ได้ที่เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 6

- วันที่ 5 ก.ค. 57 ติดต่อขอใช้ห้อง Study rooms ได้ที่เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 6 ตามเดิม

 

...จึงเรียนมาเพื่อทราบ...

End time: 05 July 2014 23:00
Classified ad by: Miss Library  /  E-mail Contact  /  All ads by this member
Read: 916
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.234.143.26
Message:  
Load Editor
   
Cancel or