นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

เชิญครู อาจารย์ และผู้สนใจ อบรมเชิงปฏิบัติการฟรี!!! เรื่อง การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC) เพื่อประกอบการทำผลงานทางวิชาการ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เชิญ ครู อาจารย์ และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Thai Digital Collection(TDC) เพื่อประกอบการทำผลงานทางวิชาการ

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

smileyในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร LRC)

enlightenedคอร์สนี้เป็นการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม และข้อมูลเอกสารวิชาการที่ได้มีการรวบรวมจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

kissสนใจสอบถามรายละเอียด หรือ สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่

คุณรตานา ยามาเจริญ

โทร. 081-8970613, 081-7487133, 074-282353

อีเมล ratana.ya@psu.ac.th

หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://www.uni.net.th/tdc/train/zmc_trainlist.php?sel=add&c=20

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

>อย่าช้า รับจำนวน 40 ท่าน เท่านั้น

End time: 25 July 2014 23:59
Classified ad by: Miss Library  /  E-mail Contact  /  All ads by this member
Read: 1275
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.45.196
Message:  
Load Editor
   
Cancel or