นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

E-books ด้านวิทย์-ศิลปศาสตร์ จากฐานข้อมูล"elibrary"

Taylor & Francis Asia Pacific ( Thailand ) ให้ทดลองใช้ ฐานข้อมูล "elibrary" เป็นฐานข้อมูล E-book ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
>> ทดลองใช้ได้ที่นี่ http://clib.etailer.dpsl.net

ทดลองใช้ >> ตั้งแต่ วันที่ 11/11/11 ถึงวันที่ 31/01/12
*แนะนำให้ใช้ด้วย Internet Explorer ค่ะ*


*หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ คุณสุดา พันธุสะ โทร 2369 หรือ suda.m@psu.ac.th

เวลาเริ่มต้น: 14 พฤศจิกายน 2554 00:00
เวลาสิ้นสุด: 02 กุมภาพันธ์ 2555 00:00
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 1599
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ซีซ่า ซีซ๋า.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.187.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ