นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หม่อนไหม
Ico64
นางสาว อินทิรา อินทสะโร
นักวิชาการเงินและบัญชี
สถาบันฮาลาล
Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืน”

      สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ วิสาหกิจชุมขน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต  ประธานกลุ่มชุมชน และ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืน”ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

      เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 ธ้นวาคม 2554 สามารถแจ้งชื่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่:          
      คุณนัสริน สนยาแหละ โทร 0-7428-6968 แฟกซ์ 0-7428-6962  Email : halal.psu@gmail.com             หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อม Download แบบตอบรับการอบรมที่
      http://www.halinst.psu.ac.th

Large_ประชาสัมพันธ์อบรมผลิตภัณฑ์ฮาลาล
Location: ห้องจะบังติกอ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี
Start time: 28 December 2011 08:00
End time: 28 December 2011 17:00
Read: 1355
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.45.196
Message:  
Load Editor
   
Cancel or