นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวตามวันที่

15 กรกฎาคม 2558
Ico48
เชิญทดลองใช้ Academic OneFile ฐานเดียว!!! ครบ!!! ทุกสาขาวิชา
โดย Miss Library
เชิญผู้สนใจทดลองใช้ฐานข้อมูลAcademic OneFile จากสำนักพิมพ์ Cengage Learning (Indo-China) Limited เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ, นิตยสาร, หนังสือ, ข่าวสาร, รูปภาพ, วิดีโอ, และคลิปเสียง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชาและมีฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทดลองใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ก...
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2558 13:42 · อ่าน: 1572
10 กรกฎาคม 2558
Ico48
ต้องลอง!!! Gale Virtual Reference Library E-book ดีและเริ่ด...ครบทุกสาขาวิชา
โดย Miss Library
ขอแนะนำ...E-bookจากฐานข้อมูลGale Virtual Reference Library (eBook) โดยสำนักพิมพ์Cengage Learning (Indo-China) Limited สามารถทดลองใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2558 ทดลองใช้ฐานข้อมูล คลิกhttp://infotrac.galegroup.com/itweb?db=GVRL หรือhttp://infotrac.galegroup.com/itweb(ซึ่งจะมีช่องสื...
สร้าง: 10 กรกฎาคม 2558 11:07 · อ่าน: 1683
26 มิถุนายน 2558
Ico48
เชิญบุคลากร และอาจารย์ "อบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย" โดยมี 2 หลักสูตร ดังนี้...
โดย Miss Library
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เชิญบุคลากร อาจารย์ อบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยมี 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลจากระบบ OPAC การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital...
สร้าง: 26 มิถุนายน 2558 10:39 · อ่าน: 1479
12 มิถุนายน 2558
Ico48
ขอเชิญผู้อำนวยการ ครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM เปิดอบรม 2 หลักสูตร...
โดย Miss Library
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอเชิญผู้อำนวยการ ครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน และนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM จำนวน 2 หลักสูตร ในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคาร LRC...
สร้าง: 12 มิถุนายน 2558 10:52 · อ่าน: 1664
Ico48
+++ ขณะนี้ PSU Knowledge Bank ใช้งานได้ปกติแล้วค่ะ +++
โดย Miss Library
สร้าง: 12 มิถุนายน 2558 10:51 · อ่าน: 1312
08 มิถุนายน 2558
Ico48
แนะนำ!!! หนังสือใหม่ มิถุนายน 2558 (สาระ & บันเทิง ครบครัน!!!)
โดย Miss Library
มิถุนายนนี้หอสมุดของเรามีหนังสือมาใหม่น่าสนใจหลายเล่มเลยค่ะ ทั้งหนังสือนิทานภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน /นิยายที่ถูกนำมาทำเป็นละครโทรทัศน์ / หนังสือ 100 เรื่อง ในหลวง และพระราชินีของฉัน / หนังสือการเดินทางท่องเที่ยว /หนังสือฝึกภาษาอังกฤษอ่านสนุก / หนังสือจิตวิทยาความสุขต่างๆ และ หนังสือภาษาต่างประ...
สร้าง: 08 มิถุนายน 2558 12:48 · อ่าน: 1638
28 พฤษภาคม 2558