นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Classified Ads » ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

เป็นหมวดหมู่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมและสัมมนา รวมทั้งการประชุม ของหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรมของ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวอบรม

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดอบรม ประชุม สัมมนา

Categories

16 September 2011
Ico48
ขอเชิญรับฟังสัมภาษณ์สด ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ในรายการ ABC Talk ร่วมคิด ร่วมคุยกับสกว.
By สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญรับฟังสัมภาษณ์สด ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนา และผู้ประสานงาน สกว.ประเด็นโจทย์วิจัยการจัดการภัยพิบัติ และโจทย์วิจัยจากการประกาศโจทย์ ครั้งที่5 " สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง"ในรายการ ABC Talk ร่วมคิด ร...
created: 16 September 2011 10:16 · translation missing: en, read: 1807
13 September 2011
Ico48
Call for presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Franco - Thai Symposium 2011
By สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Franco - Thai Symposium 2011 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23-27พฤศจิกายน 2554 โดยได้ทำการเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อใช้นำเสนอในงานประชุม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2554หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับ มีดังนี้- Health...
created: 13 September 2011 13:47 · translation missing: en, read: 1720
Ico48
รับความบันเทิง กับกิจกรรมแลหนัง-แลตน พร้อมบันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
By ซีซ่า ซีซ๋า
ห้องสมุดฯ มอบความบันเทิง ให้นักศึกษากับ กิจกรรมแลหนัง แลตน ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 18.00 น. โดยพบกับภาพยนตร์เรื่อง Click *ก่อนสอบมาคลายเครียดกันนะจ๊ะ รับความสนุกสนาน พร้อมบันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมรับบันทึกทรานสคริป 3 หน่วยชั่วโมง/ครั้ง รับบัตรเข้าชมได้ที่เคาน...
created: 13 September 2011 09:24 · translation missing: en, read: 2265
12 September 2011
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "เถ้าแก่เงินล้าน"
By taroamp
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม การสร้างแนวคิดในการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวิธีการขายอย่างมืออาชีพ (เถ้าแก่เงินล้าน) ระหว่างวันที่26-27ตุลาคม 2554 และเข้ารับคำปรึ...
created: 12 September 2011 15:28 · translation missing: en, read: 2068
08 September 2011
Ico48
ขอเชิญรับฟังสัมภาษณ์สด ผ.อ.สำนักวิจัยฯ และหัวหน้า ปภ. ในหัวข้อความคืบหน้าในการจัดทำหาดใหญ่โมเดล
By สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามรับฟังสัมภาษณ์สด รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์และคุณสรรเสริญ สิทธิหิมะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สงขลาในประเด็นความคืบหน้าการจัดทำหาดใหญ่โมเดลในรายการ ABC Talk ร่วมคิด ร่วมคุย กับ สกว.ทางคลื่นวิทยุชุมชน FM 101.0 MHzวันศุกร์ ที...
created: 08 September 2011 16:40 · translation missing: en, read: 2231
02 September 2011
Ico48
ขอเชิญร่วมชม ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2554 ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า"
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมการให้สัมภาษณ์สดนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2554 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรายการ "เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า" ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 07.00 น.
created: 02 September 2011 14:41 · translation missing: en, read: 2208
24 August 2011
Ico48
ร่วมแสดงความคิดเห็น Functional Competency สายอาจารย์
By เมตตา
วันที่ 13 กันยายน 2554 กองการเจ้าหน้าที่มีการเปิดเวทีให้สายผู้สอน ร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็น Functional Competency สายผู้สอนระหว่างเวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเบื้องต้นในการกำหนด พจนานุกรมสมรรถนะ ต่อไป
created: 24 August 2011 15:43 · translation missing: en, read: 2772
19 August 2011
Ico48
ร่วมรับการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By เมตตา
วันที่ 4 - 6 กันยายน 2554
created: 19 August 2011 16:45 · translation missing: en, read: 2354