นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Classified Ads » ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม

เป็นหมวดหมู่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมและสัมมนา รวมทั้งการประชุม ของหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรมของ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวอบรม

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดอบรม ประชุม สัมมนา

Categories

02 July 2012
Ico48
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Biofilm Formation in Implant-associated Infections
By สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Biofilm Formation in Implant-associated Infections โดย Prof. Friedrich Götz จาก University of Tübingen ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจ ขอให้แจ้งชื่อเข้าร่วมภายใน **วันพุธ ที่ 4 กรกฎา...
created: 02 July 2012 10:06 · translation missing: en, read: 1796
28 June 2012
Ico48
ขอเชิญรับชมภาพ และเทปบันทึกภาพ กิจกรรมภายในงานวันนักวิจัยฯ ประจำปี 2555
By สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านจากการที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ขึ้น ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาขณะนี้ ท่านสามารถเข้าไปรับชมภาพและเทปบันทึกภาพของกิจกรรมภายในงานดังกล่าว ได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักวิจัยฯ ดังลิงค์ด้านล่างhttp:/...
created: 28 June 2012 11:02 · translation missing: en, read: 1807
Ico48
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
By สโรชา โอนีล มียัง
เพื่อให้คณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 330...
created: 28 June 2012 10:51 · translation missing: en, read: 1575
01 June 2012
Ico48
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Fluorescent Nucleic Acid Systems: Design, Construction, and Evaluation” โดย Professor. Byeang Hyean Kim
By สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “Fluorescent Nucleic Acid Systems: Design, Construction, and Evaluation” โดย Professor. Byeang Hyean Kim ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2555 นี้ ตั้งแต...
created: 01 June 2012 15:14 · translation missing: en, read: 1494
30 April 2012
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเครื่อง AFM
By สโรชา โอนีล มียัง
ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเครื่อง AFM ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 P.205 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีว...
created: 30 April 2012 10:28 · translation missing: en, read: 1687
17 April 2012
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
By สโรชา โอนีล มียัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน หรือ CILO-ซีโล่ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักประสานงานชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง สกว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้...
created: 17 April 2012 14:35 · translation missing: en, read: 1557
12 April 2012
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้
By taroamp
โครงการแผนที่และการจับคู่ทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกุ้งของภาคใต้ (Mapping & Matching Innovation in Shrimp Industry) ภายใต้การร่วมมือสนับสนุนของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) และ The German Technical Cooperation's Thai-German Programme for Enter...
created: 12 April 2012 15:44 · translation missing: en, read: 2937
11 April 2012
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1" The First Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU)
By สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1" The First Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU)ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับ 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯภายในงาน ท่านจะ...
created: 11 April 2012 14:38 · translation missing: en, read: 1712
04 April 2012
Ico48
อบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ๑๙ เม.ย ๕๕ ฟรี!
By ตัวหนอน...อ้วนกลม
ขอเชิญผู้สนใจการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ เข้าร่วมอบรมในวันที่ ๑๙ เม.ย ๕๕ เวลา 0๘.๓0-๑๖.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมฯ (CAI ชั้น๓) อาคารแพทยศาสตรราชนครินทร์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทบุ๊คโปรโมชั่น & เซอร์วิส จำกัด ท่านจะได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆในการได้มา...
created: 04 April 2012 14:54 · translation missing: en, read: 1758
22 March 2012
Ico48
ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ "Online Monte Carlo for biomedical optics" และ "Imaging and diagnostics of biological tissues utilizing polarization and coherence properties of light" โดย Dr. Igor Meglinski
By สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย และไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “Online Monte Carlo for biomedical optics” และ“ Imaging and diagnostics of biological tissues utilizing polarization and coherence properties of light”โดย Dr. Igor Megli...
created: 22 March 2012 13:37 · translation missing: en, read: 1613
21 March 2012
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยฯ ของ สกว.
By สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของ สกว. โดยสามารถ download ใบสมัคร และ upload ไฟล์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ที่เว็บไซด์ http://evaluation.trf.or.th **ภายในวั...
created: 21 March 2012 14:34 · translation missing: en, read: 1572
05 March 2012
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ครั้งที่ 2
By สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ครั้งที่ 2 วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2555ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทั้งนี้จะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ภายในงาน ท่านจะได้ชมนิทรรศการที่รวบรวมค...
created: 05 March 2012 11:48 · translation missing: en, read: 1647
Ico48
DDSEC ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2555
By สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2555หัวข้อ "Pharmaceutical Aerosols" โดย Prof.Dr.Hartwig Steckelจาก Department of Pharmaceutical Technology, University of Kiel, Germanyในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-10.45 น.ณ ห้องป...
created: 05 March 2012 09:54 · translation missing: en, read: 1696
28 Febuary 2012
Ico48
ภาพกิจกรรมการเสวนา "สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: จะย่ำอยู่กับที่...ฤาจะมีวิถีใหม่ให้ก้าวกระโดด"
By สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านร่วมชมภาพกิจกรรมการเสวนา "สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: จะย่ำอยู่กับที่...ฤาจะมีวิถีใหม่ให้ก้าวกระโดด" ซึ่งสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กพ.55 ที่ผ่านมาท่านสามารถรับชมภาพได้ที่http://peacestudies.psu.ac.th/index.php?option=com_phocagallery&view=ca...
created: 28 Febuary 2012 09:58 · translation missing: en, read: 1482
24 Febuary 2012
Ico48
เชิญรับฟังผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
By สงกรานต์
ผู้สนใจรับชมการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 วันที่ 24 ก.พ. 2555 รับชมได้จากhttp://vdoreplay.psu.ac.th/
created: 24 Febuary 2012 12:49 · translation missing: en, read: 1511